Cổ phiếu của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhấtCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty của Tiểu vương quốc này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AJMANBANKAJMAN BANK
1.03AED0.98%0.01AED
Sức mua mạnh
49.357M50.838M2.142BAED15.450.07AEDTài chính
BHMCAPITALBHM CAPITAL
1.35AED0.00%0.00AED
Mua
00231.432MAEDTài chính
EIBANKEMIRATES INV BANK
524.00AED0.00%0.00AED
Mua
00366.8MAED−41.81AEDTài chính
FNFFOODCO NATIONAL FOODSTUFF PrJSC1.35AED8.87%0.11AED
Mua
59.095K79.778K347.2MAED−0.08AEDDịch vụ Phân phối
OICOMAN INSURANCE CO
3.40AED0.00%0.00AED
Mua
001.57BAED7.360.46AEDTài chính
UFCUNITED FOODS COMPA
10.35AED0.00%0.00AED
Mua
00313.088MAED18.910.55AEDHàng tiêu dùng không lâu bền