Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Emirati

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
AGLTY AGILITY PUBLIC WAR
11.500.00%0.00Mua024.996B26.350.44Vận chuyển
IFA INTL FINL ADV HLDG
2.040.00%0.00Mua0355.592M1.981.03Tài chính
MASQ MASHREQBANK PSC
72.500.00%0.00Mua012.871B-9.73Tài chính
NGI NATIONAL GENL INS
3.100.00%0.00Mua0464.858M5.960.52353.00Tài chính
OIC OMAN INSURANCE CO
2.700.00%0.00Mua01.247B6.260.43Tài chính
Tải thêm