Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Emirati

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
ASNIC AL SAGR NAT INS CO
0.81-10.00%-0.09Sức bán mạnh1.000K186.300M-0.10Tài chính
Tải thêm