Cổ phiếu của các công ty có số lượng nhân viên lớn nhất — Thị trường Chứng khoán Emirati

Một trong những thông số có thể giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trước khi bạn quyết định đầu tư, là số lượng nhân viên mà công ty đó có. Đó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng lực lượng lao động lớn có thể chỉ ra rằng một công ty đang phát triển hoặc đã giữ vị trí ổn định trên thị trường.

           
NGI NATIONAL GENL INS
3.100.00%0.00Mua0464.858M5.960.52353.00Tài chính
ALFIRDOUS AL FIRDOUS HOLDING
0.200.00%0.00Bán0122.400M-0.001.00Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm