Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASNICAL SAGR NAT INS CO
0.657 AED0.00%0151.11M AED0.00%Tài chính
BAYANATBAYANAT
2.43 AED0.00%3.291M1.076.249B AED26.880.09 AED0.00%Dịch vụ Công nghệ
MANAZELManazel PJSC
0.2940 AED−1.67%5.151M1.03777.4M AED−0.08 AED−1112.66%0.00%Tài chính
MULTIPLYMultiply Group PJSC
2.22 AED−5.53%38.467M1.6826.32B AED73.510.03 AED−98.16%0.00%Dịch vụ Thương mại
PUREHEALTHPure Health Holding PJSC
4.20 AED−4.98%6.345M0.9549.111B AED0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RAKNICRas Alkhaima National Insurance Co.
3.33 AED−10.00%16.693K3.16448.718M AED27.750.12 AED0.00%Tài chính
RPMResponse Plus Holding PrJSC
3.61 AED−9.52%2.018M1.23798M AED8.02%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SUKOONSUKOON INSURANCE
3.90 AED0.00%02.069B AED7.010.56 AED+14.87%4.46%Tài chính