Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TAKAFUL_EMTAKAFUL EMARAT
19.50%0.518 AED+11.88%21.622M1.4969.45M AED−0.41 AED−2600.00%0.00%Tài chính
DANADANA GAS PJSC
14.44%0.7070 AED+12.76%225.453M6.854.386B AED14.35%Năng lượng Mỏ
Mua
BOSBank of Sharjah
13.62%0.4920 AED−9.89%9.999M11.861.201B AED0.00%Tài chính
NCTHNational Corporation for Tourism & Hotels
12.98%3.05 AED+7.77%492.102K2.252.544B AED0.00%Dịch vụ Khách hàng
RAPCORAPCO Investment PJSC
10.56%1.80 AED−9.55%2.161K0.42189.13M AED32.200.06 AED+1115.22%0.00%Công nghiệp Chế biến
GMPCGulf Medical Projects Company
10.06%1.97 AED0.00%1.062K0.261.377B AED23.010.09 AED+63.36%5.08%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ESHRAQESHRAQ INVESTMENTS P.J.S.C
8.16%0.3130 AED+3.30%156.687M3.33843.544M AED34.400.01 AED−96.86%0.00%Tài chính
ALFIRDOUSAL FIRDOUS HOLDING
7.38%0.277 AED−1.07%2.054M0.48168M AED−0.00 AED+26.67%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PALMSPALMS SPORTS PrJSC
7.32%13.14 AED+6.48%495.88K1.501.851B AED18.710.70 AED−20.96%0.00%Dịch vụ Khách hàng
E7E7 Group PJSC
6.70%11.00 AED+2.80%2.54K0.29149.175M AEDTài chính
EASYLEASEEasy Lease Motorcycle Rental PJSC
6.68%32.88 AED+1.67%464.394K1.04970.2M AED31.771.03 AED−29.60%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BILDCOAbu Dhabi National Co. for Building Materials
6.06%0.2310 AED−5.71%13.995K0.1273.5M AED−0.06 AED+37.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ESGESG EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C
5.81%12.10 AED+1.68%1.603M0.902.975B AED0.00%Dịch vụ Thương mại
WATANIAWATANIA INTER HOLD
5.20%0.627 AED+0.32%26.2K0.20162.598M AED0.00%Tài chính
MANAZELManazel PJSC
5.08%0.3080 AED+1.65%6.406M1.35787.8M AED−0.08 AED−1112.66%0.00%Tài chính
JULPHARGulf Pharmaceutical Industries
4.85%1.04 AED−2.80%1.112M0.601.236B AED−0.09 AED−242.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
PUREHEALTHPure Health Holding PJSC
4.75%4.45 AED−3.89%6.952M1.0151.444B AED0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ADAVIATIONAbu Dhabi Aviation Co.
4.26%6.59 AED+1.07%74.793K0.212.9B AED7.200.92 AED+19.07%3.83%Vận chuyển
GCEMGulf Cement Co.
4.09%0.4000 AED−1.23%150.008K4.16166.272M AED−0.13 AED+1.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MASQMASHREQBANK PSC
4.04%205.00 AED+0.49%7153.1040.924B AED4.7942.82 AED4.41%Tài chính
Mua
EMAARDEVEMAAR DEVELOPMENT
3.95%7.68 AED−2.78%3.745M0.8531.6B AED6.58%Tài chính
Sức mua mạnh
SHUAASHUAA CAPITAL
3.93%0.182 AED−1.62%5.455M0.62467.78M AED9.380.02 AED0.00%Tài chính
TAALEEMTAALEEM HOLDINGS P
3.93%3.69 AED+1.37%980.746K1.463.598B AED34.260.11 AED+24.94%3.02%Dịch vụ Khách hàng
UPPUNION PROPERTIES
3.79%0.294 AED−0.68%16.711M0.571.27B AED1.560.19 AED+2600.00%0.00%Tài chính
AMANATAMANAT HLDGS
3.77%1.06 AED−3.64%2.032M1.932.741B AED3.64%Tài chính
Theo dõi
ERCEMIRATES REEM INV
3.69%3.06 AED+0.66%290.446K1.17972.408M AED−0.01 AED−125.84%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MULTIPLYMultiply Group PJSC
3.69%2.47 AED−1.59%21.929M0.9828.112B AED81.790.03 AED−98.16%0.00%Dịch vụ Thương mại
AMANAMAN (DUBAI ISL IN
3.32%0.422 AED−2.09%183.489K0.8097.298M AED0.00%Tài chính
SALAMAISLAMIC ARAB INSUR
3.27%0.400 AED−1.72%10.987M3.64373.594M AED−0.07 AED−316.39%0.00%Tài chính
APEXAPEX INVESTMENT P.S.C
3.11%1.96 AED+0.51%1.363M2.416.929B AED−0.02 AED−119.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FERTIGLBFertiglobe plc
3.04%2.64 AED−2.58%15.694M2.2722.497B AED17.250.15 AED−72.33%15.86%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PHXPHOENIX GROUP PLC
2.93%2.10 AED+0.96%13.739M1.1412.582B AED0.00%Tài chính
AMLAKAMLAK FINANCE
2.85%0.775 AED−2.39%1.697M0.711.191B AED6.900.11 AED−41.58%0.00%Tài chính
ALANSARIAL ANSARI FINANCIA
2.83%1.070 AED−1.83%757.097K0.258.175B AED16.210.07 AED0.00%Tài chính
Mua
QHOLDINGQ Holding PSC
2.73%2.95 AED−1.34%5.222M1.4920.498B AED0.00%Tài chính
DTCDUBAI TAXI COMPANY
2.69%2.280 AED+0.44%1.368M0.891.418B AED0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
EMAAREMAAR PROPERTIES
2.62%8.16 AED−0.49%12.334M1.1872.478B AED3.05%Tài chính
Sức mua mạnh
BAYANATBAYANAT
2.44%2.46 AED−1.60%2.185M0.646.429B AED27.210.09 AED0.00%Dịch vụ Công nghệ
AIRARABIAAIR ARABIA
2.43%2.89 AED−1.70%6.139M1.3713.72B AED8.720.33 AED+26.62%5.10%Vận chuyển
Mua
YAHSATAl Yah Satellite Communications Company PJSC
2.39%2.13 AED−0.47%2.708M1.525.221B AED13.850.15 AED+65.73%7.61%Truyền thông
Mua
SUDATELSudatel Telecommunications Group Company Limited
2.33%0.2630 AED+1.54%698.983K9.70342.544M AED19.85%Truyền thông
NMDCNational Marine Dredging Co.
2.25%29.36 AED−0.61%1.267M1.0224.371B AED11.252.61 AED+65.23%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BURJEELBURJEEL HOLDINGS PLC
2.18%3.24 AED+0.31%5.528M1.0716.813B AED0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
ADNHAbu Dhabi National Hotels Co.
2.17%0.7000 AED0.00%5.848M0.898.4B AED19.890.04 AED+1.73%2.38%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
AJMANBANKAJMAN BANK
2.16%1.88 AED0.00%5.874M0.645.12B AED−0.14 AED0.00%Tài chính
Bán Mạnh
TECOMTECOM GROUP PJSC
2.14%2.81 AED−1.75%130.131K0.6414.3B AED13.030.22 AED+53.09%4.20%Tài chính
Mua
DEYAARDEYAAR DEVELOPMENT
2.11%0.715 AED−1.38%5.323M0.593.172B AED0.00%Tài chính
Mua
DEWADUBAI ELECTRICITY
2.05%2.44 AED+0.41%5.041M0.91121.5B AED5.10%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ALDARAl Dar Properties
1.97%5.17 AED+1.37%19.208M1.8240.099B AED12.540.41 AED+18.99%3.14%Tài chính
Mua
RPMResponse Plus Holding PrJSC
1.96%4.08 AED−1.92%1.737M1.07832M AED7.69%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EMPOWEREMIRATES CENTRAL C
1.86%1.62 AED−0.61%4.16M0.5216.3B AED17.000.10 AED−4.70%5.21%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
RAKCECRAK Ceramics PJSC
1.79%2.81 AED0.00%364.816K0.972.792B AED9.630.29 AED+4.29%7.12%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GHITHAGHITHA HOLDING P.J.S.C.
1.76%36.88 AED+1.32%502.328K1.018.794B AED0.00%Dịch vụ Phân phối
ARMXARAMEX COMPANY
1.75%2.32 AED+0.87%1.993M0.533.367B AED26.270.09 AED−20.16%4.14%Vận chuyển
Mua
DICDUBAI INVESTMENTS
1.75%2.30 AED−0.86%872.183K0.569.865B AED8.62%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
EANDEmirates Telecom. Group Company (Etisalat Group) PJSC
1.71%18.98 AED−0.42%1.889M1.37165.76B AED15.951.19 AED+9.11%4.20%Truyền thông
Theo dõi
BOROUGEBorouge PLC
1.66%2.43 AED−0.41%2.392M0.4973.341B AED20.070.12 AED6.48%Công nghiệp Chế biến
Mua
ADNOCDRILLADNOC Drilling Company PJSC
1.62%3.76 AED0.00%4.496M1.1760.16B AED17.470.22 AED+31.70%4.27%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
GULFNAVGULF NAVIGATION HO
1.60%6.32 AED+0.16%697.553K0.415.286B AED93.630.07 AED+411.36%0.00%Vận chuyển
ALPHADHABIAlpha Dhabi Holding PJSC
1.58%16.58 AED−0.60%5.486M1.06166.8B AED15.521.07 AED+46.38%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PRESIGHTPresight AI Holding PLC
1.55%1.96 AED+1.55%3.737M0.6810.825B AED9.180.21 AED0.00%Dịch vụ Công nghệ
AMRAmericana Restaurants International PLC
1.54%3.28 AED−0.30%3.627M0.4327.817B AED28.970.11 AED−62.67%1.37%Dịch vụ Khách hàng
Mua
DFMDUBAI FINANCIAL
1.50%1.35 AED0.00%1.037M0.3210.794B AED32.770.04 AED+123.91%1.24%Tài chính
Theo dõi
ICAPInvestcorp Capital PLC
1.49%2.05 AED+1.49%553.68K0.434.427B AED0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
EMSTEELEMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC
1.46%1.39 AED0.00%400.102K0.209.521B AED0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DIBDUBAI ISLAMIC BANK
1.40%6.50 AED0.00%5.326M1.1546.976B AED7.370.88 AED4.62%Tài chính
Mua
DUEMIRATE INTEGRATED
1.40%5.71 AED−1.38%55.229K0.1326.246B AED15.520.37 AED+36.77%4.49%Truyền thông
Sức mua mạnh
SIBSharjah Islamic Bank
1.30%2.30 AED−0.86%422.686K0.457.507B AED8.740.26 AED4.11%Tài chính
Bán
ASMAl Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C
1.28%6.32 AED−0.47%1.437M0.686.35B AED0.00%Khách hàng Lâu năm
DRIVEEmirates Driving Company
1.24%3.22 AED0.00%74.854K0.263.469B AED13.380.24 AED+15.61%3.75%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ADNOCLSADNOC Logistics & Services plc
1.23%4.10 AED0.00%2.186M0.4030.334B AED13.980.29 AED0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SALIKSALIK COMPANY P.J.
1.17%3.44 AED+0.29%12.306M4.5925.725B AED4.04%Khách hàng Lâu năm
Mua
ADCBAbu Dhabi Commercial Bank
1.14%8.81 AED+0.34%3.75M0.8464.232B AED8.251.07 AED1.85%Tài chính
Sức mua mạnh
ADNOCDISTAbu Dhabi National Oil Company For Distribution
1.08%3.72 AED+0.27%7.137M0.9146.375B AED17.880.21 AED−5.37%5.54%Năng lượng Mỏ
Mua
ALSALAMSUDANAL SALAM BK-SUDAN
0.96%0.949 AED+0.21%800114.847M AED0.00%Tài chính
OMOILU24OMOILU24
0.86%79.020 USD−0.85%0
UNIONCOOPUNION COOP
0.80%2.51 AED0.00%188.639K0.664.381B AED8.76%Bán Lẻ
AGTHIAAGTHIA Group
0.78%5.16 AED0.00%10.404M47.864.085B AED3.20%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RAKPROPRAK Properties
0.75%1.35 AED0.00%3.081M0.282.7B AED0.00%Tài chính
Theo dõi
ADIBAbu Dhabi Islamic Bank
0.70%11.44 AED+0.53%2.334M0.9141.332B AED8.911.28 AED4.30%Tài chính
Mua
ADNOCGASADNOC Gas plc
0.64%3.13 AED0.00%4.117M0.89240.232B AED0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
WAHAWaha Capital Company
0.58%1.73 AED0.00%58.763K0.033.446B AED7.390.23 AED+42.34%4.62%Tài chính
Theo dõi
INVICTUSInvictus Investment Company PLC
0.39%2.55 AED0.00%1.696M1.182.856B AED9.850.26 AED6.13%Dịch vụ Phân phối
OCORASCOM CONSTRUCTION PLC
0.33%2.990 USD−0.33%4341.814.049B AED2.025.44 AED+81.57%15.33%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ADNICAbu Dhabi National Insurance Company
0.16%6.08 AED+0.16%7.474K1.193.46B AED8.640.70 AED+6.15%6.59%Tài chính
Sức mua mạnh
IHCInternational Holding Company PJSC
0.15%399.5 AED0.00%521.127K1.02876.319B AED0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BHMCAPITALBHM CAPITAL
0.00%3.15 AED0.00%00.00540.008M AED14.260.22 AED0.00%Tài chính
ALLIANCEALLIANCE INSURANCE
0.00%390.00 AED0.00%0390M AED7.69%Tài chính
DNIRDUBAI NATL INSURAN
0.00%4.50 AED0.00%00.00519.75M AED2.22%Tài chính
NCCNATIONAL CEMENT
0.00%2.40 AED0.00%0861.12M AED0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASCANAARABIAN SCANDINAVI
0.00%1.65 AED0.00%0254.1M AED−0.50 AED−155.34%0.00%Tài chính
SUKOONSUKOON INSURANCE
0.00%3.90 AED0.00%01.801B AED7.010.56 AED+14.87%5.13%Tài chính
ALRAMZAL RAMZ CORPORATIO
0.00%1.60 AED0.00%00.00831.665M AED3.75%Tài chính
EIBEMIRATES ISLAM BK
0.00%7.40 AED0.00%036.167B AED18.950.39 AED0.00%Tài chính
TKFLAbu Dhabi National Takaful Co.
0.00%4.00 AED0.00%7710.07420M AED6.43%Tài chính
DRCDUBAI REFRESHMENTS
0.00%19.10 AED0.00%01.719B AED3.66%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NGINATIONAL GENL INS
0.00%4.90 AED0.00%00.00734.775M AED5.10%Tài chính
DEPADEPA PLC
0.00%0.250 AED0.00%0153.536M AED−0.02 AED0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EIBANKEMIRATES INV BANK
0.00%115.00 AED0.00%00.001.15B AED6.5617.53 AED0.00%Tài chính
ASNICAL SAGR NAT INS CO
0.00%0.657 AED0.00%0151.11M AED0.00%Tài chính