Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Emirati

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

            
GFH GFH FINANCIAL GRP
1.1714.71%0.15Sức mua mạnh78.884M92293865.824.261B11.230.09Tài chính
ITHMR ITHMAAR HOLDING
0.248.00%0.02Sức mua mạnh20.924M5084530.06760.056M-0.05Tài chính
DARTAKAFUL DAR AL TAKAFUL
1.3811.29%0.14Sức mua mạnh478.519K660356.22186.000M10.510.12Tài chính
UPP UNION PROPERTIES
0.335.40%0.02Sức mua mạnh61.482M20412043.921.351B-0.03Tài chính
AMLAK AMLAK FINANCE
0.680.00%0.00Mua17.976M12223699.721.020B2.910.56Tài chính
GULFNAV GULF NAVIGATION HO
0.322.56%0.01Mua9.044M2893953.28317.993M-0.13Vận chuyển
AAN AAN DIGITAL SVCS C
0.233.20%0.01Mua4.000M903922.48186.023M-0.01Truyền thông
ERC EMIRATES REFRESHME
6.62-2.50%-0.17Mua25.100K166162.00203.700M-0.20Hàng tiêu dùng không lâu bền
SALAMA ISLAMIC ARAB INSUR
0.803.49%0.03Mua5.902M4721726.40918.581M15.970.05Tài chính
DEYAAR DEYAAR DEVELOPMENT
0.444.99%0.02Mua40.584M17938128.002.433B-0.03Tài chính
EMAARDEV EMAAR DEVELOPMENT
4.55-0.87%-0.04Mua1.817M8265630.1018.360B6.840.67Tài chính
SHUAA SHUAA CAPITAL
0.731.39%0.01Mua8.439M6151970.491.818B12.080.06Tài chính
AMAN AMAN (DUBAI ISL IN
1.060.00%0.00Bán2.083M2208026.64239.295M8.880.12Tài chính
ARMX ARAMEX COMPANY
4.033.07%0.12Bán839.264K3382233.925.725B27.750.14Vận chuyển
DAMAC DAMAC PROPS DUBAI
1.36-2.86%-0.04Bán27.428K37302.088.470B-0.10Khách hàng Lâu năm
TAKAFUL_EM TAKAFUL EMARAT
1.443.60%0.05Mua444639.36208.500M-0.04Tài chính
AIRARABIA AIR ARABIA
1.41-2.76%-0.04Bán3.296M4647725.196.767B24.740.06Vận chuyển
SALAM AL SALAM BANK
0.873.44%0.03Sức mua mạnh417.081K364111.712.051B11.710.07Tài chính
AJMANBANK AJMAN BANK
0.821.24%0.01Mua6.069M4964059.991.697B19.560.04Tài chính
DFM DUBAI FINANCIAL
2.462.50%0.06Mua29.044M71447858.7019.190B342.860.01Tài chính
AMANAT AMANAT HLDGS
1.13-0.88%-0.01Bán1.205M1361306.482.840B0.12Tài chính
EMAAR EMAAR PROPERTIES
4.710.43%0.02Mua22.858M107662734.3038.363B12.170.39Tài chính
TABREED NCC (TABREED)
2.541.60%0.04Bán345.392K877295.686.940B12.170.21Công ty dịch vụ công cộng
EMIRATESNBD EMIRATES NBD BANK
13.351.14%0.15Bán1.506M20106168.0083.379B10.461.26Tài chính
DIC DUBAI INVESTMENTS
1.880.00%0.00Mua1.603M3013038.407.994B20.750.09Khoáng sản phi năng lượng
EKTTITAB EKTTITAB HOLDING C
0.240.41%0.00Bán29.994K7288.5476.650M-0.04Tài chính
DIB DUBAI ISLAMIC BANK
5.15-0.19%-0.01Bán10.225M52659574.0037.292B15.630.33Tài chính
DU EMIRATE INTEGRATED
6.140.99%0.06Bán894.122K5489909.0827.560B33.260.18Truyền thông
ALSALAMSUDAN AL SALAM BK-SUDAN
1.700.00%0.00Mua431.847K734139.90206.168M2.230.76Tài chính
ORIENT ARAB ORIENT INS
66.30-0.00%-0.00Mua00.00381.000MTài chính
MAZAYA AL MAZAYA HOLDING
1.170.00%0.00Bán00.00573.668M-0.06Tài chính
EIB EMIRATES ISLAM BK
7.470.00%0.00Mua50373.5040.565B64.070.12Tài chính
MASQ MASHREQBANK PSC
75.000.00%0.00Mua00.0015.046B-6.80Tài chính
ALRAMZ AL RAMZ CORPORATIO
0.730.00%0.00Bán1.580M1153707.33379.447M9.050.08Tài chính
OIC OMAN INSURANCE CO
2.700.00%0.00Mua00.001.247B6.590.41Tài chính
AGLTY AGILITY PUBLIC WAR
13.100.00%0.00Mua00.0023.912B2.295.71Vận chuyển
BHMCAPITAL BHM CAPITAL
0.320.00%0.00Bán00.00178.666MTài chính
ASNIC AL SAGR NAT INS CO
0.730.00%0.00Bán00.00167.670M-0.18Tài chính
DNIR DUBAI NATL INSURAN
5.270.00%0.00Mua00.00608.685M12.310.43Tài chính
NIH NATL INTERNATIONAL
2.000.00%0.00Mua00.00388.984MHỗn hợp
DIN DUBAI INSURANCE CO
7.750.00%0.00Bán00.00775.000M11.990.65Tài chính
ASCANA ARABIAN SCANDINAVI
1.790.00%0.00Mua4.050M7249500.00275.660M142.060.01Tài chính
CBD COMM BK OF DUBAI
4.360.00%0.00Mua00.0012.220B9.570.46Tài chính
DRC DUBAI REFRESHMENTS
16.000.00%0.00Mua00.001.440B14.360.98Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALSALAMKW ALSALAM GROUP HLDG
0.340.00%0.00Bán00.0092.712M-0.33Hỗn hợp
NCC NATIONAL CEMENT
2.240.00%0.00Bán00.00803.712MKhoáng sản phi năng lượng
NIND NATIONAL INDS GRP
3.200.00%0.00Mua00.004.803B5.300.60Tài chính
ALFIRDOUS AL FIRDOUS HOLDING
0.200.00%0.00Bán00.00120.000M-0.001.00Dịch vụ Khách hàng
NGI NATIONAL GENL INS
3.120.00%0.00Mua00.00467.857M6.430.48353.00Tài chính
IFA INTL FINL ADV HLDG
2.300.00%0.00Mua00.00333.155M5.550.41Tài chính
Tải thêm