Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Emirati

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
DARTAKAFUL DAR AL TAKAFUL
1.084.85%0.05Sức mua mạnh7.000K154.500M4.900.21Tài chính
ALSALAMSUDAN AL SALAM BK-SUDAN
1.573.29%0.05Bán216184.338M1.820.84Tài chính
DNIR DUBAI NATL INSURAN
3.902.63%0.10Bán1.215K438.900M8.600.44Tài chính
ERC EMIRATES REFRESHME
8.010.25%0.02Bán16.668K239.700M-0.23Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm