Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Tiểu vương quốc sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OCORASCOM CONSTRUCTION PLC
+9.89%3.610 USD59.418K5.684.942B AED2.445.44 AED+81.57%14.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ESGESG EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C
+9.70%14.70 AED1.951M1.083.35B AED0.00%Dịch vụ Thương mại
GCEMGulf Cement Co.
+5.45%0.4060 AED104.663K2.01158.061M AED−0.13 AED+1.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DFMDUBAI FINANCIAL
+3.82%1.36 AED4.909M1.8410.474B AED33.010.04 AED+123.91%1.28%Tài chính
Theo dõi
AMRAmericana Restaurants International PLC
+3.57%3.48 AED9.522M1.2628.132B AED30.740.11 AED−62.67%1.35%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ALDARAl Dar Properties
+3.04%5.43 AED26.104M2.0241.436B AED13.170.41 AED+18.99%3.04%Tài chính
Mua
E7E7 Group PJSC
+2.73%11.30 AED43.121K0.57153.357M AEDTài chính
SUDATELSudatel Telecommunications Group Company Limited
+2.67%0.2690 AED654.327K2.93346.511M AED19.63%Truyền thông
QICUmm Al Qaiwain General Investment Co. P.S.C
+1.82%1.12 AED90.00399.3M AED11.680.10 AED−48.11%5.45%Tài chính
OMOILU24OMOILU24
+1.70%79.090 USD0
SCIDCSharjah Cement and Industrial Development Co.
+1.69%0.6000 AED2.002M2.61358.87M AED0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MASQMASHREQBANK PSC
+1.56%198.05 AED680.1539.119B AED4.6342.82 AED4.62%Tài chính
Theo dõi
EANDEmirates Telecom. Group Company (Etisalat Group) PJSC
+1.42%18.58 AED1.984M0.85159.325B AED15.681.18 AED+2.97%4.37%Truyền thông
Bán
DIBDUBAI ISLAMIC BANK
+1.42%6.44 AED10.055M1.7245.892B AED7.300.88 AED4.72%Tài chính
Mua
TAALEEMTAALEEM HOLDINGS P
+1.37%3.69 AED3.104M4.143.598B AED34.260.11 AED+24.94%3.02%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AGTHIAAGTHIA Group
+1.17%5.17 AED741.189K0.594.045B AED3.23%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ESHRAQESHRAQ INVESTMENTS P.J.S.C
+1.11%0.2740 AED29.849M0.39754.457M AED30.110.01 AED−96.86%0.00%Tài chính
NBQNational Bank of Umm Al Qaiwain
+1.05%1.92 AED10K0.023.8B AED7.640.25 AED5.26%Tài chính
AMLAKAMLAK FINANCE
+1.03%0.785 AED3.619M1.581.166B AED6.980.11 AED−41.58%0.00%Tài chính
UPPUNION PROPERTIES
+0.97%0.313 AED59.776M1.881.33B AED1.660.19 AED+2600.00%0.00%Tài chính
YAHSATAl Yah Satellite Communications Company PJSC
+0.94%2.15 AED1.971M1.215.197B AED13.980.15 AED+65.73%7.65%Truyền thông
Mua
ARMXARAMEX COMPANY
+0.87%2.33 AED6.646M2.283.382B AED26.390.09 AED−20.16%4.13%Vận chuyển
Mua
RAKPROPRAK Properties
+0.75%1.34 AED6.286M0.762.66B AED0.00%Tài chính
Theo dõi
DANADANA GAS PJSC
+0.75%0.6710 AED12.938M0.244.659B AED13.51%Năng lượng Mỏ
Mua
ADIBAbu Dhabi Islamic Bank
+0.72%11.20 AED2.77M1.5540.388B AED8.721.28 AED4.41%Tài chính
Mua
DEYAARDEYAAR DEVELOPMENT
+0.57%0.704 AED5.561M0.583.063B AED0.00%Tài chính
Mua
MULTIPLYMultiply Group PJSC
+0.45%2.23 AED32.048M1.2824.864B AED73.840.03 AED−98.16%0.00%Dịch vụ Thương mại
BAYANATBAYANAT
+0.40%2.48 AED2.81M0.926.351B AED27.430.09 AED0.00%Dịch vụ Công nghệ
RAKBANKThe National Bank of Ras Al Khaimah
+0.38%5.29 AED124.301K7.8810.601B AED5.970.89 AED5.38%Tài chính
Mua
ADCBAbu Dhabi Commercial Bank
+0.35%8.58 AED3.982M0.7762.55B AED8.041.07 AED1.90%Tài chính
Sức mua mạnh
ADNHAbu Dhabi National Hotels Co.
+0.14%0.7000 AED2.266M0.248.388B AED19.890.04 AED+1.73%2.38%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi