Đường Trung bình trượt Mũ đôi (DEMA)

Đường Trung bình trượt Mũ đôi (DEMA)

Đường Trung bình trượt Mũ đôi (DEMA) được phát triển bởi Patrick Mulloy với mục đích làm giảm độ trễ và tăng tính nhạy bén. Đường Trung bình trượt theo hướng tác động nhanh này cho phép các nhà giao dịch vẽ các đảo chiều xu hướng nhanh chóng, kết quả là vào lệnh tốt hơn khi xu hướng vừa mới được hình thành. Chỉ báo này hiển nhiên là dựa trên Đường Trung bình trượt Lũy thừa (EMA) nhưng nó theo sát giá chặt chẽ hơn. Việc tính toán và cách sử dụng tương tự như Đường Trung bình trượt Hull (HMA). Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định được xu hướng hiện tại và thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu và kỹ thuật phân tích khác.
Hiển thị thêm Script
1
2345
1
2
...
5