Các chỉ số, chiến lược và thư viện

Kênh giá Keltner (KC)

Chỉ báo Kênh giá Keltner (Keltner Channels - KC) là một chỉ báo có dải giống như dải Bollinger Bands và Moving Average Envelopes. Chúng bao gồm một Đường bao phía trên Đường giữa và một Đường bao bên dưới Đường giữa. Đường giữa là đường trung bình trượt của giá trong khoảng thời gian do người dùng xác định. Thường thì sẽ sử dụng đường trung bình trượt đơn giản hoặc đường trung bình trượt hàm mũ. Các Đường bao Trên và Dưới (do người dùng xác định) được đặt ở một khoảng cách xa Đường giữa. Đây có thể là một bội số của vùng giá đỉnh/đáy hàng ngày, hoặc phổ biến hơn là bộ số của Khoảng Dao động Trung bình giá thực.
 
Đọc thêm về Keltner Channels (KC).
Hiển thị thêm Script
1
23
...
7
1
2
...
7