Các chỉ số, chiến lược và thư viện

Dao động

Chỉ báo dao động trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi vì chúng là các chỉ báo hàng đầu có thể báo hiệu một thay đổi xu hướng có thể xảy ra mà thực tế vẫn chưa bắt đầu. Loại chỉ báo này dao động giữa hai giới hạn, bên trên và bên dưới trung điểm và giá trị của nó giúp đo sức mạnh và đà của một xu hướng. Chỉ báo dao động cũng ra dấu nếu thị trường đang trong tình trạng quá mua hoặc quá bán (có nghĩa là giá đang quá cao hoặc quá thấp), dẫn đến xu hướng có thể đi ngang hoặc đảo chiều. Chỉ báo này có thể được sử dụng để xác định khi nào ở vị thế đóng hoặc mở.

Chỉ báo dao động được sử dụng tốt nhất trong việc sắp xếp các thị trường bởi vì ở những thị trường có xu hướng, chỉ báo này có thể chỉ ra tình trạng quá mua hoặc quá bán rất sớm. Những điểm phổ biến để tìm kiếm là đường chéo giữa, giá trị tiếp cận tối đa hoặc tối thiểu và phân kỳ thường hoặc ẩn. Chỉ báo Dao động thường được vẽ bằng một đường thẳng hoặc biểu đồ. Có rất nhiều dao động như Chỉ báo Sức mạnh Tương đối, Chỉ báo dao động Stochastic, Chỉ báo Sức mạnh ThựcDao động UO.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
56
1
2
...
56