Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Chile

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
5.660.02%0.00Bán177.744M2900.735B16.860.343811.00Tài chính
AESGENER AES GENER SA
174.90-4.81%-8.83Sức bán mạnh3.200M1469.216B7.7922.401338.00Công ty dịch vụ công cộng
CAP CAP SA
6934.40-1.22%-85.60Bán223.089K1036.333B21.83317.064801.00Vật liệu cơ bản
MULTIFOODS MULTIEXPORT FOODS
352.73-2.76%-10.01Sức bán mạnh125.468K497.584B11.9329.512464.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO
1410.10-2.88%-41.80Mua166.267K1053.353B21.4565.743166.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NAVIERA GRP EMPR NAVIERAS
20.990.00%0.00Mua115.500K145.037B5.473.834120.00Công nghiệp
LTM LATAM AIRLINES GP
5751.00-2.53%-149.20Bán496.668K3487.451B179.1932.0440746.00Công nghiệp
CENCOSUD CENCOSUD SA
1204.00-1.34%-16.30Sức bán mạnh1.018M3447.208B18.0266.81133846.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CCU COMPANIA CERVECERI
9135.300.37%33.90Bán198.844K3375.520B11.30808.288748.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
8570.60-1.37%-119.20Bán12.044K3911.420B8.371022.0114960.00Năng lượng
VAPORES SUDAMERICANA VAPOR
20.13-1.61%-0.33Sức bán mạnh4.386M740.721B57.850.3542.00Công nghiệp
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
3.692.50%0.09Bán1.718M505.264B11.530.32Tài chính
ENTEL EMP NAC TELECOMUNI
6850.001.18%79.90Bán460.451K2068.817B-44.7011996.00Dịch vụ Viễn thông
NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR
24.730.00%0.00Bán27.174K88.488B-3.663970.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMPC EMPRESAS CMPC SA
1978.00-1.10%-22.00Sức bán mạnh2.261M4945.000B17.10115.4317612.00Vật liệu cơ bản
ANDINA_B EMBOTELLA ANDINA
2386.00-0.17%-4.10Sức bán mạnh538.910K2258.517B22.42106.4016098.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AMZN AMAZON COM INC
1851.00-2.03%-38.30Bán10634436.423B78.5216810.34647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FALABELLA S A C I FALABELLA
4510.00-1.42%-65.00Sức bán mạnh1.887M11314.889B26.40170.85100576.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DIS WALT DISNEY CO.
133.51-1.83%-2.49Mua60167414.469B15.086198.55201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AGUAS_A AGUAS ANDINAS S.A.
380.000.93%3.50Bán4.330M2325.207B17.0922.242117.00Công ty dịch vụ công cộng
SONDA SONDA S.A.
937.931.41%13.03Bán126.123K816.991B77.1612.16Công nghệ
ILC INV LA CONSTRUCCIO
11500.000.63%72.00Bán34.740K1150.000B11.211026.16Tài chính
COPEC EMPRESAS COPEC SA
7350.10-0.82%-60.90Bán239.364K9554.056B13.57540.55Năng lượng
ENELAM ENEL AMERICAS SA
107.910.76%0.81Bán50.201M6199.715B7.5214.3217818.00Công ty dịch vụ công cộng
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
48.310.65%0.31Bán74.811M9103.832B15.383.1411068.00Tài chính
BLUMAR BLUMAR SA
327.19-1.65%-5.50Mua42.350K460.715B8.8736.832753.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SMU SMU SA
179.52-1.35%-2.46Mua277.165K1036.293B31.035.7930514.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ECL ENGIE ENERGIA
1207.20-1.11%-13.60Bán194.277K1271.556B17.2070.07842.00Công ty dịch vụ công cộng
SQM_B QUIMICA Y MINERA
22700.000.44%99.00Sức bán mạnh152.658K5974.561B19.521160.775290.00Vật liệu cơ bản
BCI BCO CREDITO INVERS
44001.00-0.56%-249.00Sức bán mạnh29.676K5979.427B14.173104.9910560.00Tài chính
INDISA INST DIAGNOSTICO
2137.00-1.52%-32.90Bán47.000K301.168B20.49104.272836.00Chăm sóc sức khỏe
SECURITY GRUPO SECURITY SA
270.12-1.41%-3.87Bán363.119K998.093B12.3921.803939.00Tài chính
COLBUN COLBUN S.A.
129.500.38%0.49Bán6.638M2270.934B13.909.301061.00Công ty dịch vụ công cộng
MASISA MASISA S.A.
47.000.00%0.00Mua9.730M368.438B-19.52Vật liệu cơ bản
CHILE BANCO DE CHILE
98.220.72%0.70Bán39.125M9921.898B17.905.4914803.00Tài chính
MALLPLAZA PLAZA SA
1580.00-0.01%-0.10Bán43.469K3096.800B25.6561.60601.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LAS_CONDES CLINICA LAS CONDES
41500.000.00%0.00Mua7347.598B-573.813722.00Chăm sóc sức khỏe
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
414.690.36%1.47Bán25.748K3401.186B8.4948.87749.00Công ty dịch vụ công cộng
RIPLEY RIPLEY CORP SA
532.44-0.71%-3.81Bán463.342K1030.832B14.7936.0024497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IAM INVERSIONES AGUAS
1043.900.47%4.90Sức mua mạnh296.235K1043.900B15.5567.132121.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELCHILE ENEL CHILE SA
61.300.08%0.05Bán74.095M4239.910B9.106.742068.00Công ty dịch vụ công cộng
SOQUICOM SOQUIMICH COMERCIA
130.000.92%1.18Bán92.000K35.375B14.468.97130.00Vật liệu cơ bản
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA
63.99-0.78%-0.50Bán1.169M623.057B15.074.24Công nghiệp
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
1843.00-0.07%-1.30Mua334.658K1662.676B16.40113.54336.00Tài chính
ENJOY ENJOY SA
48.500.00%0.00Bán6.066M227.706B-3.314676.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SM_CHILE_B S M BCO DE CHILE
330.000.30%1.00Bán723.098K4005.707B35.189.38Tài chính
ANDINA_A EMBOTELLA ANDINA
2040.000.00%0.00Bán2452258.517B22.42106.4016098.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INVERCAP INVERCAP SA
3521.700.00%0.00Bán0526.311B401.968.7523.00Công ty dịch vụ công cộng
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
3.890.00%0.00Bán1.027M412.403B10.360.38Tài chính
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
47.940.00%0.00Bán61.000K863.763B-0.6012001.00Dịch vụ Viễn thông
SALFACORP SALFACORP SA
839.97-0.00%-0.02Bán428.149K377.903B14.9056.3817695.00Công nghiệp
CAMANCHACA COMPANIA PESQUERA
68.95-0.01%-0.01Bán202.415K286.189B13.405.152917.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AUSTRALIS AUSTRALIS SEAFOODS
87.100.00%0.00Mua482.524K594.517B20.254.291580.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FB FACEBOOK INC
186.290.00%0.00Mua0365994.064B27.454709.4937773.00Công nghệ
SM_CHILE_A S M BCO DE CHILE
325.000.00%0.00Mua04005.707B35.189.38Tài chính
AZUL_AZUL AZUL AZUL S.A.
690.000.00%0.00Bán030.832B-16.85154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QUINENCO QUINENCO SA
1798.000.00%0.00Bán94.667K2989.642B15.09119.1421504.00Năng lượng
SALMOCAM SALMONES CAMANCHAC
5850.000.00%0.00Bán30.000K385.390B14.13413.161471.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GASCO EMPRESAS GASCO SA
2050.000.00%0.00Bán256344.400B15.98128.281989.00Công ty dịch vụ công cộng
PROVIDA AFP PROVIDA
3250.000.00%0.00Mua2.691K1066.051B11.45283.932412.00Tài chính
SCHWAGER SCHWAGER ENERGY SA
0.560.00%0.00Bán06.700B34.190.02273.00Năng lượng
SIEMEL INV SIEMEL SA
349.600.00%0.00Mua0126.756B17.0020.56717.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CINTAC CINTAC SA
453.100.00%0.00Bán0199.281B21.4421.10394.00Vật liệu cơ bản
GOOG Alphabet Inc (Google) Class C
1123.400.00%0.00Bán0556006.832B28.9527931.37103459.00Công nghệ
BESALCO BESALCO SA
611.460.00%0.00Bán1.346K352.307B24.0225.0211851.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất