Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Chile

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
X UNITED STATES STEE
12.68-19.13%-3.00Sức bán mạnh2.370K1346.765B1.954072.7629000.00Vật liệu cơ bản
CRUZADOS CRUZADOS S.A.D.P.
164.000.00%0.00Bán11.829K12.670B3.6045.58Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MALLPLAZA PLAZA SA
1889.004.46%80.60Mua946.096K3702.440B32.9057.42592.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
2.600.00%0.00Bán871.186M356.013B10.180.26Tài chính
ENTEL EMP NAC TELECOMUNI
6425.10-3.38%-224.90Mua635.204K1940.490B133.6948.0611717.00Dịch vụ Viễn thông
FORUS FORUS S.A.
1488.100.42%6.20Bán22.378K384.628B12.98114.68Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENELCHILE ENEL CHILE SA
65.00-0.15%-0.10Mua123.986M4495.826B15.604.172095.00Công ty dịch vụ công cộng
CMPC EMPRESAS CMPC SA
1830.001.16%21.00Mua2.995M4575.000B16.76109.3817368.00Vật liệu cơ bản
CAMANCHACA COMPANIA PESQUERA
57.381.58%0.89Mua106.165K238.166B19.972.903606.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LTM LATAM AIRLINES GP
6600.001.07%70.00Mua706.128K4002.291B71.6992.9241018.00Công nghiệp
AGUAS_A AGUAS ANDINAS S.A.
412.002.23%9.00Sức mua mạnh16.506M2521.014B18.6122.142042.00Công ty dịch vụ công cộng
SMU SMU SA
169.46-1.48%-2.54Mua226.394K978.221B30.305.5930037.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COPEC EMPRESAS COPEC SA
7267.200.93%67.20Mua1.381M9446.298B16.40447.25Năng lượng
SALMOCAM SALMONES CAMANCHAC
5200.301.96%100.20Bán96.740K346.438B13.30394.571415.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SQM_A QUIMICA Y MINERA
19853.002.27%440.00Mua7615336.573B21.77932.655361.00Vật liệu cơ bản
ENLASA ENERGIA LATINA S.A
720.002.86%20.00Bán20.000K31.509B10.4669.4568.00Công ty dịch vụ công cộng
BESALCO BESALCO SA
582.001.22%7.00Mua242.732K335.332B19.7929.4112285.00Công nghiệp
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
45.450.00%0.00Bán0818.899B175.540.2611722.00Dịch vụ Viễn thông
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA
63.16-0.09%-0.06Mua571.535K614.976B14.294.46Công nghiệp
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
5.57-2.62%-0.15Mua733.010M2854.106B18.120.313811.00Tài chính
IAM INVERSIONES AGUAS
1044.902.55%26.00Sức mua mạnh4.268M1044.900B15.5967.002044.00Công ty dịch vụ công cộng
ANDINA_A EMBOTELLA ANDINA
1980.001.54%30.00Bán924.391K2141.143B19.35116.9115171.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VAPORES SUDAMERICANA VAPOR
26.190.92%0.24Sức mua mạnh20.130M963.710B15.131.7540.00Công nghiệp
SALFACORP SALFACORP SA
697.002.50%17.00Mua631.560K313.581B11.5560.3317714.00Công nghiệp
CAP CAP SA
6351.00-1.61%-104.10Bán143.481K949.145B20.34312.674801.00Vật liệu cơ bản
COLBUN COLBUN S.A.
139.600.43%0.60Mua19.041M2448.049B13.7210.271065.00Công ty dịch vụ công cộng
CCU COMPANIA CERVECERI
8096.00-1.93%-159.00Bán698.004K2991.495B19.84408.058921.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ECL ENGIE ENERGIA
1299.900.50%6.50Mua1.321M1369.197B13.05100.56828.00Công ty dịch vụ công cộng
TRICOT EMPRESAS TRICOT SA
730.002.32%16.55Mua58.848K312.958B21.6633.712704.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FALABELLA S A C I FALABELLA
4200.000.72%30.00Mua2.560M10537.147B26.65157.59101605.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SOQUICOM SOQUIMICH COMERCIA
137.581.86%2.51Mua787.749K37.438B9.6714.35130.00Vật liệu cơ bản
ANDINA_B EMBOTELLA ANDINA
2262.00-0.35%-8.00Theo dõi2.920M2141.143B19.35116.9115171.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ILC INV LA CONSTRUCCIO
11000.002.10%226.00Mua114.485K1100.000B10.511046.64Tài chính
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
2090.000.72%15.00Mua2.063M1892.946B18.73112.56336.00Tài chính
RIPLEY RIPLEY CORP SA
515.100.80%4.10Mua973.860K997.261B15.9032.4023410.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
52.00-0.40%-0.21Mua219.015M9799.197B16.833.0911186.00Tài chính
ENELAM ENEL AMERICAS SA
129.500.39%0.50Mua174.135M9958.119B7.9016.5517684.00Công ty dịch vụ công cộng
BLUMAR BLUMAR SA
263.171.21%3.14Bán246.030K370.569B22.2011.962712.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CENCOSUD CENCOSUD SA
1228.200.52%6.30Mua4.538M3516.496B13.1093.76131171.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EISA ECHEVERRIA IZQ SA
277.901.80%4.91Mua26.500K167.162B11.7523.66Công nghiệp
SQM_B QUIMICA Y MINERA
20276.001.54%307.00Mua450.877K5336.573B21.77932.655361.00Vật liệu cơ bản
CHILE BANCO DE CHILE
103.80-1.13%-1.19Sức mua mạnh598.274M10485.573B17.925.7914803.00Tài chính
BCI BCO CREDITO INVERS
46134.00-1.42%-666.00Mua173.515K6533.331B15.183039.1110560.00Tài chính
CENCOSHOPP CENCOSUD SHOPPING
1840.001.58%28.60Mua370.884K
CUPRUM AFP CUPRUM SA
48.750.00%0.00Bán0622.550B10.034.861198.00Tài chính
SK SIGDO KOPPERS S.A.
1157.70-1.47%-17.30Bán101.339K1244.527B17.9164.7421328.00Công nghiệp
EMBONOR_B COCA COLA EMBONOR
1431.001.42%20.00Mua52.446K731.031B15.8990.062817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PAZ PAZ CORP SA
1072.100.68%7.20Mua20.400K303.800B11.1995.791520.00Tài chính
MULTIFOODS MULTIEXPORT FOODS
331.50-1.24%-4.16Mua248.732K467.636B10.3732.032446.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
401.390.00%0.00Bán11.605K3292.102B16.4924.34733.00Công ty dịch vụ công cộng
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO
1480.00-1.19%-17.80Mua368.781K1105.569B22.8364.833179.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SONDA SONDA S.A.
860.030.60%5.17Bán972.810K749.135B34.9724.59Công nghệ
SECURITY GRUPO SECURITY SA
242.490.02%0.05Bán2.287M896.001B10.3923.343904.00Tài chính
PUCOBRE SOCIEDAD PUNTA DEL
3060.000.00%0.00Bán700
AESGENER AES GENER SA
161.00-0.01%-0.01Bán6.990M1352.451B10.3415.991338.00Công ty dịch vụ công cộng
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
2.75-0.79%-0.02Bán28.168M291.395B10.690.26Tài chính
HABITAT AFP HABITAT SA
920.000.54%4.90Mua23.160K920.000B7.61120.821922.00Tài chính
NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR
24.40-0.73%-0.18Bán1.429M88.088B-5.223695.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
7713.70-0.47%-36.30Mua9.088K3520.351B9.51812.7114960.00Năng lượng
HF HORTIFRUT S.A.
1570.100.00%0.00Bán0920.936B16.3596.921146.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MOLYMET MOLIBDENOS Y METAL
8400.000.00%0.00Mua01117.194B18.96447.301361.00Vật liệu cơ bản
VENTANAS PUERTO VENTANAS SA
186.000.00%0.00Mua0223.736B12.6014.91987.00Công nghiệp
SCHWAGER SCHWAGER ENERGY SA
0.450.00%0.00Bán6.667M5.379B-0.00273.00Năng lượng
V VISA INC
176.380.00%0.00Bán0272667.001B35.233719.0517000.00Công nghệ
ENJOY ENJOY SA
32.590.00%0.00Bán15.011K153.009B-3.304676.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SOCOVESA SOCOVESA SA
351.380.00%0.00Mua3.000K430.067B12.4028.33Tài chính
MASISA MASISA S.A.
38.010.00%0.00Bán574297.964B-25.70Vật liệu cơ bản
LAS_CONDES CLINICA LAS CONDES
36568.000.00%0.00Bán0306.288B43.25845.463681.00Chăm sóc sức khỏe
QUINENCO QUINENCO SA
1820.00-0.01%-0.20Bán908.957K3026.222B19.5892.9620998.00Năng lượng
ENELDXCH ENEL DISTRIB CHILE
1140.100.01%0.10Bán114.755K1311.961B10.43109.31696.00Công ty dịch vụ công cộng
CRISTALES CRISTALERIAS CHILE
5000.000.00%0.00Bán0320.000B13.62367.131824.00Vật liệu cơ bản
INDISA INST DIAGNOSTICO
1940.100.00%0.00Bán200273.419B21.6889.492764.00Chăm sóc sức khỏe
SIPSA SIPSA SA
102.000.00%0.00Mua010.827B26.733.8518.00Công nghiệp
REBRISA_B REBRISA SA
0.600.00%0.00Mua02.629B-0.042.00Công nghiệp
INTC INTEL CORP
52.880.00%0.00Mua0162927.326B12.083091.90107400.00Công nghệ
AGUNSA AGENCIAS UNIVERSAL
193.000.00%0.00Mua0165.034B12.5415.543543.00Công nghiệp
MELON MELON SA
0.420.00%0.00Bán0117.650B20.420.02568.00Vật liệu cơ bản
QUEMCHI QUEMCHI SA
780.000.00%0.00Bán095.175B8.4192.78Công nghiệp
CALICHERAA PAMPA CALICHERA SA
300.000.00%0.00Bán0581.058B13.8321.900.00Tài chính
VZ VERIZON COMMUN
58.720.00%0.00Mua0176911.216B15.682730.29135900.00Dịch vụ Viễn thông
PROVIDA AFP PROVIDA
2770.000.00%0.00Bán0908.603B9.76283.932412.00Tài chính
CPK CHESAPEAKE UTILITY
94.300.00%0.00Mua01104.239B25.722624.96983.00Công ty dịch vụ công cộng
ELECMETAL ELECTRO METALURGIC
14600.000.00%0.00Bán0639.480B23.63617.843016.00Công nghiệp
VOLCAN INDUSTRIAL VOLCAN
2550.000.00%0.00Mua0191.250B11.75217.07684.00Vật liệu cơ bản
NKE NIKE INC
86.700.00%0.00Mua098001.049B35.221818.9876700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BANVIDA BANVIDA SA
350.000.00%0.00Bán0500.500B17.1120.461.00Tài chính
HAL HALLIBURTON
18.520.00%0.00Bán013068.486B14.301043.7260000.00Năng lượng
AFPCAPITAL ADMINISTRADORA DE
279.990.00%0.00Bán0874.624B11.6823.971383.00Tài chính
CGEGAS CGE GAS NATURAL SA
174.950.00%0.00Bán1.782K367.596B5.0234.88789.00Công ty dịch vụ công cộng
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO
930.000.00%0.00Mua530245.726B15.8858.582744.00Vật liệu cơ bản
CMCSA COMCAST CORP
46.410.00%0.00Mua0151306.090B17.581917.63184000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UNH UNITEDHEALTH GRP
230.280.00%0.00Bán0157373.393B17.499667.77300000.00Chăm sóc sức khỏe
AIG AMER INTL GRP
56.270.00%0.00Sức mua mạnh035914.242B-39.7849600.00Tài chính
CVA COSTA VERDE AERONA
1000.000.00%0.00Mua01480.395B-3.56100.00Công nghiệp
CAT CATERPILLAR INC
132.500.00%0.00Mua052206.973B12.677402.02104000.00Công nghiệp
INGEVEC INGEVEC SA
94.500.00%0.00Mua0102.060B10.397.44Công nghiệp
CVS CVS HEALTH CORP
60.170.00%0.00Mua059015.251B18.332480.37295000.00Chăm sóc sức khỏe
LITORAL ELECTRICA LITORAL
10999.000.00%0.00Bán027.497B20.54535.3935.00Công ty dịch vụ công cộng
EMBONOR_A COCA COLA EMBONOR
1360.000.00%0.00Mua0731.031B15.8990.062817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INVEXANS INVEXANS SA
8.420.00%0.00Mua0186.425B-1.814.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất