Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Chile

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
COLOSO PESQUERA COLOSO SA
40.0040.35%11.50Bán07.155B-62.3310.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
REBRISA_B REBRISA SA
0.50-16.67%-0.10Bán457.714K2.629B-0.042.00Công nghiệp
SOFRUCO LA ROSA SOFRUCO SA
2000.0017.65%300.00Bán022.000B-33.75766.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENELAM_OSA ENEL AMERICAS SA
5.00-4.05%-0.21Sức bán mạnh26.528M8814.307B8.4013.7817818.00Công ty dịch vụ công cộng
NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR
26.441.46%0.38Mua6.583M95.453B-4.634910.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CGE CIA GRAL DE ELECTR
550.000.00%0.00Bán01429.816B7.9789.752938.00Công ty dịch vụ công cộng
SQM_A QUIMICA Y MINERA
20942.003.01%611.00Bán4.027K5469.487B19.821048.445365.00Vật liệu cơ bản
BESALCO BESALCO SA
618.581.59%9.68Bán20.526K356.409B22.0027.6810720.00Công nghiệp
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
3.570.00%0.00Sức bán mạnh188.441K488.148B12.510.29Tài chính
HIPERMARC HIPERMARC S.A.
3.602.86%0.10Mua366.321K4.543B30.070.1237.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENJOY ENJOY SA
41.91-2.42%-1.04Sức bán mạnh685.360K196.766B-3.314676.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SONDA SONDA S.A.
993.281.97%19.21Mua158.090K865.204B81.7112.16Công nghệ
VAPORES SUDAMERICANA VAPOR
23.61-1.21%-0.29Mua5.320M868.774B17.661.3442.00Công nghiệp
INVERCAP INVERCAP SA
3579.30-1.12%-40.70Bán1.819K534.920B418.848.5523.00Công ty dịch vụ công cộng
CTC TELEFONICA CHILE S
400.002.56%10.00Mua1.634K
MALLPLAZA PLAZA SA
1645.50-1.70%-28.50Mua35.082K3225.180B26.7161.60601.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QUINENCO QUINENCO SA
1893.301.79%33.30Mua16.620K3148.103B14.52130.3821023.00Năng lượng
SQM_B QUIMICA Y MINERA
20781.000.93%191.00Bán83.769K5469.487B19.821048.445365.00Vật liệu cơ bản
CGEGAS CGE GAS NATURAL SA
216.110.00%0.00Mua0454.080B6.7532.01810.00Công ty dịch vụ công cộng
SALFACORP SALFACORP SA
824.62-0.40%-3.28Bán98.942K370.997B14.1258.3819005.00Công nghiệp
CINTAC CINTAC SA
418.00-1.65%-7.00Bán24.538K183.844B20.2820.61394.00Vật liệu cơ bản
CAP CAP SA
7823.70-0.21%-16.30Mua73.714K1169.237B25.25309.834801.00Vật liệu cơ bản
AUSTRALIS AUSTRALIS SEAFOODS
90.500.00%0.00Bán0617.725B21.574.191580.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MASISA MASISA S.A.
44.000.00%0.00Bán122.294K344.921B-21.99Vật liệu cơ bản
ECL ENGIE ENERGIA
1220.00-1.53%-19.00Sức bán mạnh126.593K1285.038B17.8268.47842.00Công ty dịch vụ công cộng
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO
1410.20-0.94%-13.40Bán129.650K1053.428B21.9664.233209.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
5.570.54%0.03Bán31.825M2854.106B18.120.313811.00Tài chính
ENTEL EMP NAC TELECOMUNI
6820.000.00%0.00Bán69.162K2059.757B-44.7011996.00Dịch vụ Viễn thông
PLANVITAL AFP PLANVITAL SA
70.00-1.41%-1.00Bán3.052K142.568B7.489.36739.00Tài chính
BCI BCO CREDITO INVERS
47000.000.43%201.00Mua7.773K6386.970B15.083117.2110560.00Tài chính
LTM LATAM AIRLINES GP
6773.90-0.53%-36.10Mua135.897K4107.745B216.3831.3040746.00Công nghiệp
CCU COMPANIA CERVECERI
9925.001.22%119.90Mua35.787K3667.316B12.28808.288748.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COLBUN COLBUN S.A.
132.580.58%0.76Bán2.050M2324.945B14.599.091061.00Công ty dịch vụ công cộng
CENCOSUD CENCOSUD SA
1408.00-0.91%-13.00Mua2.524M4031.286B13.85101.64131609.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AESGENER AES GENER SA
181.000.47%0.85Bán1.191M1520.458B8.2721.891338.00Công ty dịch vụ công cộng
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
8000.001.11%87.70Bán9003651.012B8.48943.4314960.00Năng lượng
EISA ECHEVERRIA IZQ SA
291.000.00%0.00Mua197.000K174.904B14.8619.59Công nghiệp
CHILE BANCO DE CHILE
100.690.83%0.83Mua81.251M10171.410B18.355.4914803.00Tài chính
PAZ PAZ CORP SA
945.000.00%0.00Bán0267.784B11.9778.951473.00Tài chính
GASCO EMPRESAS GASCO SA
2410.000.00%0.00Mua2.000K404.880B16.44146.581948.00Công ty dịch vụ công cộng
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
1934.900.00%0.00Mua70.582K1745.584B17.22113.54336.00Tài chính
ANDINA_B EMBOTELLA ANDINA
2465.00-0.08%-2.00Mua152.138K2333.297B23.17106.4016098.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
50.80-0.90%-0.46Mua39.642M9573.063B16.903.0111068.00Tài chính
MOLLER EMP CONSTR MOLLER
1050.000.96%10.00Mua49.846K217.228B17.2260.962977.00Công nghiệp
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA
63.560.00%0.00Bán1.329M618.870B15.354.14Công nghiệp
COPEC EMPRESAS COPEC SA
7049.000.48%34.00Bán120.619K9162.670B13.34528.23Năng lượng
HABITAT AFP HABITAT SA
942.90-0.22%-2.08Sức mua mạnh131.463K942.900B8.89106.081978.00Tài chính
ENELCHILE ENEL CHILE SA
64.220.11%0.07Bán15.335M4441.876B9.536.742068.00Công ty dịch vụ công cộng
CMPC EMPRESAS CMPC SA
1829.900.82%14.90Bán320.464K4574.750B16.22112.8017612.00Vật liệu cơ bản
CAMANCHACA COMPANIA PESQUERA
66.00-0.81%-0.54Bán141.092K273.944B13.125.032917.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RIPLEY RIPLEY CORP SA
527.830.36%1.87Sức bán mạnh129.185K1021.906B15.3334.4323672.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FORUS FORUS S.A.
1647.900.65%10.60Bán56.693K425.931B13.60121.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ILC INV LA CONSTRUCCIO
11360.00-0.56%-64.00Sức bán mạnh14.477K1136.000B11.091024.61Tài chính
ENELAM ENEL AMERICAS SA
115.700.41%0.47Mua27.628M8814.307B8.4013.7817818.00Công ty dịch vụ công cộng
CENCOSHOPP CENCOSUD SHOPPING
1600.00-0.38%-6.10Theo dõi818.088K
TRICOT EMPRESAS TRICOT SA
800.00-0.62%-5.00Sức bán mạnh96.199K342.968B22.1436.132704.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VENTANAS PUERTO VENTANAS SA
187.140.00%0.00Sức mua mạnh0225.107B13.7613.60976.00Công nghiệp
FALABELLA S A C I FALABELLA
4499.00-0.02%-1.00Mua1.457M11287.292B26.33170.85100576.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IAM INVERSIONES AGUAS
1038.00-0.39%-4.10Bán557.674K1038.000B15.1768.422124.00Công ty dịch vụ công cộng
BANVIDA BANVIDA SA
371.280.45%1.65Mua68.132K530.930B15.9323.311.00Tài chính
SECURITY GRUPO SECURITY SA
270.30-0.52%-1.42Sức bán mạnh146.256K998.759B12.7921.133919.00Tài chính
AGUAS_A AGUAS ANDINAS S.A.
407.000.25%1.00Sức mua mạnh2.050M2490.419B17.9722.652120.00Công ty dịch vụ công cộng
BAC BK OF AMERICA CORP
29.28-0.44%-0.13Mua185188582.464B10.851848.75205000.00Tài chính
IANSA EMPRESAS IANSA SA
12.980.00%0.00Bán051.711B-1.9170.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HF HORTIFRUT S.A.
1837.10-0.16%-2.90Bán66.574K1077.544B19.3794.861146.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MANQUEHUE INMOBIL MANQUEHUE
199.000.00%0.00Mua20.000K
MINERA MINERA VALPARAISO
14230.000.00%0.00Bán681778.750B11.731213.612946.00Công ty dịch vụ công cộng
UNH UNITEDHEALTH GRP
265.200.00%0.00Mua0171561.326B20.658912.46300000.00Chăm sóc sức khỏe
PUCOBRE SOCIEDAD PUNTA DEL
3204.000.00%0.00Bán0
HITES EMPRESAS HITES S A
469.00-0.19%-0.87Mua40.000K176.871B21.7221.60Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SMU SMU SA
182.970.04%0.07Mua203.039K1056.208B25.727.1130147.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SK SIGDO KOPPERS S.A.
1240.900.00%0.00Bán1001333.967B21.3358.1721328.00Công nghiệp
ZOFRI ZONA FRANCA IQUIQU
789.500.14%1.14Mua29.423K174.139B11.3969.34297.00Tài chính
PROVIDA AFP PROVIDA
2750.000.00%0.00Bán1.140K902.043B9.69283.932412.00Tài chính
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
3.70-0.11%-0.00Sức bán mạnh8.938M392.058B10.900.34Tài chính
AMZN AMAZON COM INC
2005.60-0.08%-1.70Mua70675374.518B85.4316447.59647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
434.000.00%0.00Mua51.160K3559.561B8.8848.87749.00Công ty dịch vụ công cộng
ENAEX ENAEX SA
7899.100.00%0.00Mua0971.589B17.96439.713524.00Vật liệu cơ bản
BOLSASTGO BOLSA DE COMERCIO
2500.300.00%0.00Mua1.837K120.014B19.23130.03125.00Tài chính
AZUL_AZUL AZUL AZUL S.A.
689.94-0.01%-0.06Bán030.829B80.618.56154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRICAHUE INV TRICAHUE
839.99-0.00%-0.01Bán5.500K28.049B11.3873.822.00Công ty dịch vụ công cộng
BINT BCO INTERNACIONAL
78.160.00%0.00Bán0
MS MORGAN STANLEY
46.940.00%0.00Mua050732.411B9.543210.8560469.00Tài chính
CIC COMPANIAS CIC SA
31.000.00%0.00Mua036.624B34.280.901030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GILD GILEAD SCIENCES
63.220.00%0.00Bán058750.752B15.003102.8111000.00Chăm sóc sức khỏe
HD HOME DEPOT INC
210.640.00%0.00Mua0163334.169B22.206719.19413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NAVARINO NAVARINO SA
800.000.00%0.00Mua0113.495B-170.242.00Công nghiệp
MARINSA MARITIMA DE INVERS
48.990.00%0.00Mua0137.907B-1.883.00Công nghiệp
MOLYMET MOLIBDENOS Y METAL
8500.000.00%0.00Sức mua mạnh01130.494B21.24400.141366.00Vật liệu cơ bản
SCHWAGER SCHWAGER ENERGY SA
0.530.00%0.00Bán06.376B39.600.01273.00Năng lượng
INVERNOVA INVERNOVA SA
9.000.00%0.00Bán06.434B17.180.525.00Tài chính
QUEMCHI QUEMCHI SA
780.000.00%0.00Bán095.175B-26.13Công nghiệp
CAT CATERPILLAR INC
136.180.00%0.00Mua054204.332B13.607051.78104000.00Công nghiệp
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO
920.000.00%0.00Mua0243.083B13.6767.292916.00Vật liệu cơ bản
INDISA INST DIAGNOSTICO
2140.000.00%0.00Mua0301.591B20.35105.162767.00Chăm sóc sức khỏe
C CITIGROUP INC
65.550.00%0.00Mua0109960.781B10.024862.74203000.00Tài chính
BTU PEABODY ENERGY CO
4.370.00%0.00Bán01670.453B4.943261.527400.00Năng lượng
CALICHERAA PAMPA CALICHERA SA
305.000.00%0.00Bán0590.742B11.6126.280.00Tài chính
AAPL Apple Inc
204.680.00%0.00Sức mua mạnh0640885.539B17.597983.16132000.00Công nghệ
SANTANA SANTANA SA
16.000.00%0.00Mua0196.384B6.812.355.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất