Chứng khoán Chile biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Chile trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CICCOMPANIAS CIC SA
16.00%29.000 CLP0.00%115 K1.6534.261 B CLP59.080.49 CLP−85.97%2.24%Khách hàng Lâu năm
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
8.83%285.140 CLP0.00%4410.06575.953 B CLP47.645.99 CLP−68.54%2.00%Công ty dịch vụ công cộng
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
5.57%43.100 CLP−5.27%362.453 M2.608.122 T CLP14.023.07 CLP5.97%Tài chính
Theo dõi
QUINENCOQUINENCO SA
4.61%3300.000 CLP−2.94%279.144 K1.035.487 T CLP6.52506.37 CLP−76.18%19.33%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
COLBUNCOLBUN S.A.
4.19%120.900 CLP−0.49%18.549 M1.002.12 T CLP6.4818.65 CLP+24.12%12.17%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MALLPLAZAPLAZA SA
4.12%1373.700 CLP−0.46%1.902 M7.292.692 T CLP7.92173.52 CLP+411.85%1.67%Tài chính
Mua
CINTACCINTAC SA
3.94%93.860 CLP0.00%45.58 K0.2641.281 B CLP−74.70 CLP+18.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RIPLEYRIPLEY CORP SA
3.90%208.370 CLP−0.71%396.133 K0.16403.415 B CLP−26.23 CLP−343.81%0.00%Bán Lẻ
Mua
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
3.83%1180.000 CLP+2.97%1.05 M1.21878.148 B CLP20.2258.36 CLP−50.53%3.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NNUAMHOLDING BURSATIL REGIONAL SA
3.75%4495.100 CLP−1.21%10.322 K0.06Hỗn hợp
FALABELLAFALABELLA SA
3.64%2481.000 CLP−2.09%1.232 M0.566.224 T CLP114.3621.70 CLP−39.65%3.51%Bán Lẻ
Theo dõi
ENELCHILEENEL CHILE SA
3.41%55.650 CLP−2.16%126.173 M2.553.849 T CLP6.089.16 CLP−49.41%10.25%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
3.34%265.020 CLP−3.11%4.176 M0.811.564 T CLP12.1621.80 CLP+56.47%5.57%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
IANSAEMPRESAS IANSA SA
3.21%29.930 CLP0.00%121.201 K0.23119.238 B CLP12.532.39 CLP+1793.19%0.10%Công nghiệp Chế biến
CMPCEMPRESAS CMPC SA
3.17%1875.000 CLP+0.53%1.596 M0.834.688 T CLP12.13154.63 CLP−56.10%5.92%Công nghiệp Chế biến
Mua
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
3.09%794.830 CLP−0.65%618.581 K0.71837.202 B CLP−353.54 CLP−5.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
3.03%9.273 CLP0.00%120.329 K0.001.631 T CLP4.881.90 CLP−49.48%17.15%Tài chính
Sức mua mạnh
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
2.92%17489.000 CLP−1.30%4.056 K0.87146.485 B CLP−406.05 CLP−184.04%0.83%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
2.88%112.180 CLP+2.60%86.618 K0.6366.361 B CLP18.456.08 CLP−59.29%4.01%Tài chính
COPECEMPRESAS COPEC SA
2.74%6984.900 CLP−0.36%321.911 K0.539.079 T CLP30.76227.07 CLP−76.46%3.78%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
2.68%115.000 CLP+0.85%602.197 K0.261.12 T CLP2.6343.78 CLP+961.62%13.35%Vận chuyển
Mua
PAZPAZ CORP SA
2.62%617.910 CLP0.00%1.457 K0.01175.097 B CLP9.0967.96 CLP−49.38%6.80%Tài chính
SCHWAGERSCHWAGER SA
2.56%0.794 CLP+1.53%9.762 M0.3115.81 B CLP1.76%Công ty dịch vụ công cộng
CHILEBANCO DE CHILE
2.54%104.650 CLP−1.56%25.994 M0.2810.571 T CLP8.5012.31 CLP7.72%Tài chính
Theo dõi
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
2.52%42548.000 CLP−1.18%9731.0312.207 T CLP7.315824.39 CLP−51.63%9.76%Công nghiệp Chế biến
Mua
CAPCAP SA
2.50%6874.000 CLP−0.67%236.456 K0.941.027 T CLP109.3562.86 CLP−94.84%9.79%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MASISAMASISA S.A.
2.47%19.100 CLP−1.90%1.746 M0.55142.885 B CLP−6.11 CLP+70.75%55.16%Khoáng sản phi năng lượng
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
2.44%12.400 CLP−0.88%2.027 B1.587.495 T CLP15.420.80 CLP−95.77%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2.41%26800.000 CLP−2.04%34.516 K0.315.859 T CLP7.813432.35 CLP4.89%Tài chính
Theo dõi
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
2.22%6.874 CLP−0.38%3.047 M0.231.461 T CLP5.071.36 CLP−48.80%2.98%Tài chính
Sức mua mạnh
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
2.16%69.900 CLP−0.14%34.284 M0.563.587 T CLP17.244.05 CLP−95.72%37.04%Vận chuyển
Mua
CENCOSUDCENCOSUD SA
2.15%1621.000 CLP−1.76%1.374 M0.324.584 T CLP20.8877.62 CLP−34.97%3.82%Bán Lẻ
Theo dõi
SALFACORPSALFACORP SA
2.06%535.210 CLP−0.79%168.198 K0.11294.312 B CLP6.8777.96 CLP−1.00%3.63%Tài chính
ENJOYENJOY SA
2.04%0.498 CLP0.00%4.244 M0.0819.921 B CLP−1.72 CLP−56.30%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
2.04%1436.700 CLP+0.08%1.592 M2.082.451 T CLP13.09109.73 CLP+2.95%6.61%Tài chính
Mua
ENELAMENEL AMERICAS SA
2.03%89.980 CLP−1.34%29.856 M0.599.653 T CLP13.446.70 CLP1.12%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
2.00%3503.000 CLP+1.38%329.583 K1.291.058 T CLP11.90294.30 CLP−80.54%5.54%Truyền thông
Theo dõi
CAMANCHACACAMANCHACA SA
1.93%41.670 CLP0.00%31.185 K0.12172.958 B CLP60.000.69 CLP−91.25%4.88%Công nghiệp Chế biến
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
1.90%5.887 CLP+0.77%3.265 M0.8024.33 B CLP−11.24 CLP−15.69%0.00%Bán Lẻ
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
1.67%719.230 CLP−1.48%412.68 K0.40719.23 B CLP11.0265.28 CLP+57.98%6.02%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SECURITYGROUP SECURITY SA
1.61%281.400 CLP−0.85%457.467 K0.811.138 T CLP5.7149.31 CLP+51.19%6.75%Tài chính
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
1.60%1399.900 CLP−0.01%1.75 M1.951.268 T CLP11.29124.04 CLP+11.20%2.50%Tài chính
Mua
INVERCAPINVERCAP SA
1.48%2144.300 CLP−1.42%5.08 K0.33320.462 B CLP−14.08 CLP−103.32%12.19%Công ty dịch vụ công cộng
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
1.48%10170.000 CLP−0.77%209.604 K0.862.2 T CLP6.191641.93 CLP5.91%Tài chính
Sức mua mạnh
SONDASONDA S.A.
1.48%408.390 CLP−1.36%448.065 K0.47355.731 B CLP9.3243.80 CLP+7.46%5.56%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
WATTSWATTS SA
1.47%779.440 CLP0.00%2.459 K0.12245.653 B CLP11.4568.08 CLP+105.80%2.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAISAADM AMERICANA DE I
1.36%194.000 CLP−1.34%83.945 K0.41Tài chính
SOCOVESASOCOVESA SA
1.25%80.180 CLP−1.01%504.103 K0.6698.135 B CLP−20.67 CLP−495.98%1.95%Tài chính
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
1.12%825.240 CLP0.00%7.997 K0.58182.023 B CLP10.2680.40 CLP+7.01%7.28%Tài chính
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
1.04%894.230 CLP+0.26%44.674 K0.88894.23 B CLP6.80131.60 CLP+20.90%12.08%Tài chính
BANVIDABANVIDA SA
1.00%415.530 CLP−0.99%44.022 K0.69664.875 B CLP6.0968.22 CLP−0.86%8.79%Tài chính
SMUSMU SA
0.92%165.400 CLP+0.27%9.128 M1.16954.784 B CLP10.7415.41 CLP−32.73%6.57%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
0.89%330.510 CLP+0.44%47.868 K0.212.711 T CLP5.3661.66 CLP−15.36%7.21%Công ty dịch vụ công cộng
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
0.87%5720.000 CLP−0.87%260.608 K0.592.114 T CLP20.00285.93 CLP−10.59%1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BESALCOBESALCO SA
0.61%579.700 CLP−0.60%35.621 K0.39334.007 B CLP7.5776.60 CLP+8.94%3.81%Dịch vụ Công nghiệp
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
0.59%3711.900 CLP0.00%1.35 K0.45421.577 B CLP11.10334.55 CLP−3.11%6.22%Công ty dịch vụ công cộng
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
0.50%240.190 CLP0.00%7.776 K0.01338.828 B CLP−1.55 CLP−105.91%2.57%Dịch vụ Phân phối
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
0.38%7900.000 CLP+0.13%71.757 K2.89790 B CLP4.331826.18 CLP+24.62%8.23%Tài chính
HITESEMPRESAS HITES S A
0.20%79.990 CLP−0.20%230.258 K1.7230.166 B CLP−77.31 CLP−428.68%8.82%Bán Lẻ
BICECORPBICECORP SA
0.17%17900.000 CLP−0.17%6192.211.523 T CLP5.10%Tài chính
CUPRUMAFP CUPRUM SA
0.12%49.060 CLP0.00%65.581 K0.34626.509 B CLP13.25%Tài chính
BLUMARBLUMAR SA
0.10%205.870 CLP0.00%11.146 K0.98333.094 B CLP37.415.50 CLP−83.71%2.97%Công nghiệp Chế biến
MINERAMINERA VALPARAISO
0.07%15528.000 CLP0.00%220.021.941 T CLP7.022212.11 CLP−24.24%10.91%Công ty dịch vụ công cộng
ANTARCHILEANTARCHILE SA
0.00%7628.200 CLP0.00%490.003.481 T CLP17.49436.21 CLP−74.91%9.80%Tài chính
Sức mua mạnh
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
0.00%67.030 CLP−0.00%5820.00188.69 B CLP3.5818.73 CLP+6.37%24.38%Tài chính
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
0.00%125.000 CLP0.00%1070.0520.252 B CLP−13.43 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
0.00%125.000 CLP0.00%2 K0.4212.5 B CLP14.418.67 CLP+60.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ENELDXCHENEL DISTRIBUCION CHILE SA
0.00%490.000 CLP0.00%1.284 K0.82563.864 B CLP40.2712.17 CLP−15.99%1.01%Công ty dịch vụ công cộng
CAMPOSINVERSIONES CAMPOS CHILENOS SA
0.00%43.000 CLP0.00%220 K2.4040.196 B CLP10.674.03 CLP0.00%Công nghiệp Chế biến
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
0.00%5901.000 CLP0.00%8140.17737.625 B CLP6.66886.29 CLP−50.29%15.49%Khoáng sản phi năng lượng
ALMENDRALALMENDRAL SA
0.00%24.010 CLP0.00%3.983 K0.01432.602 B CLP8.932.69 CLP−80.08%42.90%Truyền thông
Theo dõi
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
0.00%7004.000 CLP0.00%1461.12306.775 B CLP6.481080.66 CLP+14.73%6.72%Công nghiệp Chế biến
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
0.00%344.900 CLP0.00%12.255 K0.0493.853 B CLP11.1530.92 CLP−31.61%11.97%Công nghiệp Chế biến
SCOTIABKCLSCOTIABANK CHILE
0.00%295.500 CLP0.00%1000.153.618 T CLP8.8733.32 CLP3.38%Tài chính
ENAEXENAEX SA
0.00%13503.000 CLP0.00%90.011.661 T CLP12.801055.11 CLP−6.53%4.55%Công nghiệp Chế biến
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
0.00%167.440 CLP0.00%25.302 K0.66341.023 B CLP8.0520.80 CLP+119.84%3.68%Tài chính
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
0.00%2400.000 CLP0.00%2250.211.47 T CLP8.17293.71 CLP−3.44%11.05%Công ty dịch vụ công cộng
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
0.00%3.322 CLP0.00%925.563 K0.06500.427 B CLP3.820.87 CLP−52.68%26.06%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
0.00%620.430 CLP0.00%3470.111.598 T CLP4.81129.04 CLP−48.44%23.12%Tài chính
EEDELPAENVASES DEL PACIFICO SA
0.00%30.000 CLP0.00%9330.0225.419 B CLP5.895.10 CLP0.00%Công nghiệp Chế biến
PROVIDAA.F.P PROVIDA
0.00%3200.100 CLP0.00%5110.151.05 T CLP11.87%Tài chính
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
0.00%4.932 CLP0.00%11 K0.036.223 B CLP0.865.72 CLP+25.23%0.00%Bán Lẻ
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
0.00%250.120 CLP0.00%13.31 K0.34525.54 B CLP5.5644.95 CLP6.00%Công ty dịch vụ công cộng