Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Chile

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
CRUZADOS CRUZADOS S.A.D.P.
164.000.00%0.00Bán14.984K12.670B2.3270.64Dịch vụ Khách hàng
CAMANCHACA COMPANIA PESQUERA
60.006.78%3.81Mua16.690M233.226B12.754.412917.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ECL ENGIE ENERGIA
1167.901.64%18.90Mua1.088M1210.250B10.18112.90857.00Công ty dịch vụ công cộng
CCU COMPANIA CERVECERI
7450.002.56%186.00Mua653.448K2684.070B19.47373.158797.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
AGUAS_A AGUAS ANDINAS S.A.
340.003.34%10.99Mua11.768M2013.200B14.9721.972117.00Công ty dịch vụ công cộng
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
2.632.73%0.07Mua71.014M350.536B12.170.214.00Hỗn hợp
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
7448.703.05%220.50Mua64.345K3298.780B14.21508.76Tài chính
BLUMAR BLUMAR SA
245.005.15%11.99Mua100.000K328.100B23.389.97Công nghiệp Chế biến
SQM_B QUIMICA Y MINERA
20650.002.17%438.00Mua430.032K5319.740B24.37829.415290.00Công nghiệp Chế biến
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
4.401.62%0.07Mua178.214M2218.720B15.220.289179.00Tài chính
ILC INV LA CONSTRUCCIO
8500.00-0.39%-33.20Mua82.389K853.320B9.44904.18Tài chính
FALABELLA S A C I FALABELLA
3429.003.91%129.00Bán2.346M8279.170B21.95150.38100155.00Bán Lẻ
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
2.742.20%0.06Mua25.399M284.402B11.650.2324.00Hỗn hợp
BCI BCO CREDITO INVERS
37590.00-2.11%-810.00Bán100.916K5438.050B13.012951.85Tài chính
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
44.591.34%0.59Bán270.981M8291.620B14.013.1411305.00Tài chính
CAP CAP SA
5749.001.39%79.00Mua494.885K847.370B172.5432.86Khoáng sản phi năng lượng
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
1788.80-0.62%-11.20Bán682.074K1630.290B15.88113.36Tài chính
NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR
13.510.07%0.01Bán5.922M48.737B-5.625012.00Bán Lẻ
COPEC EMPRESAS COPEC SA
7199.003.14%219.00Mua789.216K9072.950B25.50273.78Năng lượng Mỏ
MASISA MASISA S.A.
34.082.65%0.88Bán1.408M260.258B-28.66Khoáng sản phi năng lượng
SALFACORP SALFACORP SA
458.582.13%9.58Bán464.955K202.005B7.2761.7917695.00Dịch vụ Công nghiệp
SECURITY GRUPO SECURITY SA
204.55-1.19%-2.47Bán1.467M764.939B9.7921.153939.00Tài chính
MULTIFOODS MULTIEXPORT FOODS
338.422.86%9.42Mua3.456M464.109B13.0825.142464.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CENCOSHOPP CENCOSUD SHOPPING
1627.002.84%45.00Mua1.692MTài chính
IAM INVERSIONES AGUAS
830.012.09%17.01Mua1.619M813.000B12.2366.461341.00Công ty dịch vụ công cộng
COLBUN COLBUN S.A.
128.00-1.99%-2.60Mua8.883M2290.230B13.0510.011059.00Công ty dịch vụ công cộng
ENTEL EMP NAC TELECOMUNI
5285.001.25%65.00Bán666.327K1576.530B313.3716.6612210.00Truyền thông
RIPLEY RIPLEY CORP SA
352.802.56%8.81Bán1.097M665.982B6.3953.8124497.00Bán Lẻ
SONDA SONDA S.A.
680.001.79%11.99Bán866.048K581.875B21.6030.93Dịch vụ Công nghệ
ENELCHILE ENEL CHILE SA
72.791.24%0.89Mua84.645M5042.640B13.845.20Công ty dịch vụ công cộng
LAS_CONDES CLINICA LAS CONDES
32500.000.00%0.00Bán92272.215B32.50999.923712.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
389.582.52%9.58Mua558.695K3116.670B12.2531.01767.00Công ty dịch vụ công cộng
VAPORES SUDAMERICANA VAPOR
27.25-0.18%-0.05Mua92.055M1004.560B13.941.9642.00Vận chuyển
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
39.212.94%1.12Bán735.342K686.290B-0.03Công ty dịch vụ công cộng
ENELAM ENEL AMERICAS SA
169.000.90%1.50Mua99.268M12744.500B9.7517.1718390.00Công ty dịch vụ công cộng
CMPC EMPRESAS CMPC SA
1980.002.22%43.00Sức mua mạnh3.787M4842.500B33.3558.0817472.00Khoáng sản phi năng lượng
SQM_A QUIMICA Y MINERA
20018.002.50%489.00Mua2.774K5139.970B23.55829.415290.00Công nghiệp Chế biến
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO
1386.60-0.93%-13.00Sức bán mạnh377.715K1045.510B21.8564.063166.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CENCOSUD CENCOSUD SA
1020.000.49%5.00Bán3.663M2906.080B10.8393.76133846.00Bán Lẻ
CHILE BANCO DE CHILE
87.001.87%1.60Bán71.741M8626.850B14.206.01Tài chính
AESGENER AES GENER SA
167.89-0.07%-0.11Mua4.382M1411.250B9.1618.33Công ty dịch vụ công cộng
HITES EMPRESAS HITES S A
214.002.24%4.69Bán310.080K78.936B11.5518.13Bán Lẻ
QUINENCO QUINENCO SA
1541.501.86%28.20Mua343.058K2516.250B14.14107.0520944.00Sản xuất Chế tạo
EMBONOR_B COCA COLA EMBONOR
1311.901.98%25.50Mua294.723K641.441B13.9692.16Hàng tiêu dùng không lâu bền
LTM LATAM AIRLINES GP
8700.001.93%165.00Mua385.701K5175.690B65.55130.2141170.00Vận chuyển
TRICOT EMPRESAS TRICOT SA
514.921.76%8.92Bán616.522K216.927B17.8428.363178.00Bán Lẻ
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA
58.760.10%0.06Mua6.500M571.550B14.014.19Vận chuyển
ANDINA_B EMBOTELLA ANDINA
2265.000.89%20.00Mua722.923K2028.450B15.49144.9316098.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HF HORTIFRUT S.A.
1470.101.39%20.10Bán43.031K837.120B84.0617.2524246.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
FORUS FORUS S.A.
1181.00-1.42%-17.00Bán236.271K309.646B10.83110.66Hàng tiêu dùng không lâu bền
COLO_COLO BLANCO Y NEGRO SA
177.980.00%0.00Sức bán mạnh11.592K17.798B6.1429.01195.00Dịch vụ Khách hàng
BESALCO BESALCO SA
442.991.63%7.09Mua66.195K251.154B13.8331.5111851.00Dịch vụ Công nghiệp
MALLPLAZA PLAZA SA
1600.000.00%0.00Mua667.081K3136.000B27.2258.79636.00Tài chính
ANDINA_A EMBOTELLA ANDINA
1830.000.00%0.00Mua10.200K1653.480B13.04140.2916098.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HABITAT AFP HABITAT SA
704.561.38%9.56Bán57.138K695.000B5.29131.491973.00Tài chính
MINERA MINERA VALPARAISO
12500.00-0.58%-73.00Mua3.600K1571.620B7.991572.883024.00Công ty dịch vụ công cộng
SOCOVESA SOCOVESA SA
264.451.41%3.67Bán90.498K319.179B9.4227.68Khách hàng Lâu năm
ENJOY ENJOY SA
22.110.00%0.00Bán10.000K103.806B-4.246700.00Dịch vụ Khách hàng
LIPIGAS EMPRESAS LIPIGAS
4889.70-0.21%-10.30Mua102.000K556.517B12.47392.901850.00Công ty dịch vụ công cộng
WATTS WATTS SA
985.400.55%5.42Bán34.500K308.856B19.4050.523635.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
EISA ECHEVERRIA IZQ SA
229.480.65%1.48Bán38.100K138.023B9.6123.71Dịch vụ Công nghiệp
CALICHERAA PAMPA CALICHERA SA
231.900.00%0.00Bán250449.159B11.2620.603.00Tài chính
SK SIGDO KOPPERS S.A.
991.000.86%8.47Theo dõi81.127K1056.220B49.90Dịch vụ Công nghiệp
SMU SMU SA
150.800.00%0.00Theo dõi18.000K870.505B24.876.0630514.00Bán Lẻ
BANVIDA BANVIDA SA
240.000.00%0.00Bán3.000K343.200B11.8820.21Hỗn hợp
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
1736.500.00%0.00Bán2.530K1063.820B11.26154.252.00Công ty dịch vụ công cộng
INVERCAP INVERCAP SA
2995.30-0.16%-4.70Mua13.063K448.344B-16.67Tài chính
CINTAC CINTAC SA
365.000.14%0.50Bán98.515K160.313B30.4911.95Khoáng sản phi năng lượng
NITRATOS NITRATOS DE CHILE
1.100.00%0.00Bán4.500M115.000B14.690.073.00Hỗn hợp
CGEGAS CGE GAS NATURAL SA
188.100.00%0.00Bán15.051K397.984B5.2336.00819.00Công ty dịch vụ công cộng
ZOFRI ZONA FRANCA IQUIQU
630.000.00%0.00Bán10.000K138.959B8.9970.08Tài chính
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO
791.280.00%0.00Bán24.408K209.073B13.1960.00Khoáng sản phi năng lượng
MELON MELON SA
0.420.00%0.00Bán242.498K117.930B28.900.01Khoáng sản phi năng lượng
PUCOBRE SOCIEDAD PUNTA DEL
3010.000.00%0.00Mua14.300K403.334B15.64192.43Khoáng sản phi năng lượng
CUPRUM AFP CUPRUM SA
46.000.00%0.00Bán22.320K587.434B8.675.311299.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất