Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
COLOSO PESQUERA COLOSO SA 215.00-19.78%-53.00Sức bán mạnh12.550K38.276B-53.8810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAT CATERPILLAR INC 138.07-12.61%-19.93Sức bán mạnh5855323.450B17.895127.8198400.00Công nghiệp
COLO_COLO BLANCO Y NEGRO SA 318.009.28%27.00Mua3.171K28.964B-33.26112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCOTIABKCL SCOTIABANK CHILE 300.00-6.25%-20.00Sức bán mạnh49.676K1536.988B14.5320.645797.00Tài chính
SIEMEL INV SIEMEL SA 300.007.14%20.00Mua1.926K108.262B131.382.28742.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORCL ORACLE CORP 48.58-5.49%-2.82Bán3.220K127977.190B18.901738.62137000.00Công nghệ
ENELCHILE ENEL CHILE SA 69.031.16%0.79Mua46.915M4013.593B11.196.171919.00Công ty dịch vụ công cộng
FCX FREEPORT-MCMORAN 15.80-5.05%-0.84Bán2.224K15190.215B12.26857.4025200.00Vật liệu cơ bản
INTEROCEAN CIA MARITIMA CHILE 63.65-5.00%-3.35Sức bán mạnh165.119K60.979B7.798.17179.00Công nghiệp
CAROZZI CAROZZI SA 1900.00-5.00%-100.00Bán1.328K444.035B12.17156.0811187.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CENCOSUD CENCOSUD SA 1680.402.74%44.80Mua3.597M4660.989B11.33148.28133431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BLUMAR BLUMAR SA 200.005.20%9.89Sức mua mạnh337.752K280.299B12.6915.772721.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SONDA SONDA S.A. 948.81-0.04%-0.38Bán1.094M822.924B13.6969.30Công nghệ
ANDINA_B EMBOTELLA ANDINA 2627.901.88%48.60Mua1.074M2278.834B20.72126.8615530.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NITRATOS NITRATOS DE CHILE 1.752.94%0.05Bán2.447M177.057B17.660.10Tài chính
DIS WALT DISNEY CO. 110.314.29%4.54Sức mua mạnh150110631.620B17.414272.72199000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ANDINA_A EMBOTELLA ANDINA 2277.900.87%19.60Bán1.544M2278.834B20.72126.8615530.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MINERA MINERA VALPARAISO 16800.001.82%300.00Bán63.909K2052.834B14.411165.542829.00Công ty dịch vụ công cộng
MASISA MASISA S.A. 40.232.05%0.81Bán915.027K307.569B-20.10Vật liệu cơ bản
LTM LATAM AIRLINES GP 7111.702.59%179.80Mua501.509K4183.858B35.55200.0242977.00Công nghiệp
SALFACORP SALFACORP SA 1027.701.94%19.60Bán97.259K451.420B20.0151.3715141.00Công nghiệp
SM_CHILE_A S M BCO DE CHILE 300.01-0.66%-1.99Bán556.658K3794.756B43.917.24Tài chính
FROWARD PORT CABO FROWARD 540.00-3.57%-20.00Bán51.634K63.116B7.2674.40337.00Công nghiệp
SCHWAGER SCHWAGER ENERGY SA 0.580.00%0.00Bán7.222M6.932B12.380.05273.00Năng lượng
FB FACEBOOK INC 210.333.58%7.26Sức mua mạnh55399726.940B30.814595.6227742.00Công nghệ
PASUR FORESTAL PACIFICO 7356.00-3.21%-244.00Sức bán mạnh42.602K945.548B15.73467.566.00Vật liệu cơ bản
SQM_A QUIMICA Y MINERA 30700.00-3.12%-988.00Bán3.186K8099.058B3024.00Vật liệu cơ bản
NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR 38.800.08%0.03Bán4.143M115.385B55.131.924683.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WMT WALMART INC 88.413.25%2.78Mua1.042K171776.780B30.121950.802300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PUCOBRE_A PUNTA DEL COBRE SA 3786.50-2.91%-113.50Bán673509.641B20.67183.17875.00Vật liệu cơ bản
CAMANCHACA COMPANIA PESQUERA 60.751.03%0.62Mua297.601K248.410B20.392.983777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VAPORES SUDAMERICANA VAPOR 18.521.20%0.22Bán64.777M670.227B-3.9645.00Công nghiệp
RIPLEY RIPLEY CORP SA 608.000.46%2.79Bán2.789M1166.227B12.4648.8124209.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA 1844.901.12%20.40Mua1.476M1630.263B15.36122.62336.00Tài chính
HD HOME DEPOT INC 200.872.48%4.87Mua58155116.200B25.195360.40413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SECURITY GRUPO SECURITY SA 316.542.02%6.26Mua1.225M1141.112B14.8521.313784.00Tài chính
SALMOCAM SALMONES CAMANCHAC 4685.002.40%110.00Mua2.914K300.535B10.31454.601322.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENJOY ENJOY SA 54.702.24%1.20Bán84.804K274.955B-0.494676.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO 910.00-2.10%-19.56Mua9.680K239.314B9.3996.902969.00Vật liệu cơ bản
HABITAT AFP HABITAT SA 909.000.87%7.81Bán176.378K896.967B9.7593.201937.00Tài chính
AUSTRALIS AUSTRALIS SEAFOODS 58.000.00%0.00Mua1.364M397.308B13.174.411168.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO 1438.901.98%27.90Sức mua mạnh341.890K1049.086B20.5869.923269.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COLBUN COLBUN S.A. 147.571.65%2.39Sức mua mạnh12.785M2533.970B13.4910.941082.00Công ty dịch vụ công cộng
MULTIFOODS MULTIEXPORT FOODS 305.002.01%6.00Mua258.415K428.237B12.7223.982276.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LAS_CONDES CLINICA LAS CONDES 39501.002.00%776.00Mua4.920K322.835B-624.503633.00Chăm sóc sức khỏe
SM_CHILE_B S M BCO DE CHILE 317.830.08%0.26Mua2.097M3794.756B43.917.24Tài chính
AESGENER AES GENER SA 171.170.90%1.52Mua3.483M1418.435B10.0317.071338.00Công ty dịch vụ công cộng
CAP CAP SA 6258.200.51%31.50Bán133.064K926.207B12.03520.174801.00Vật liệu cơ bản
COPEC EMPRESAS COPEC SA 10097.001.02%102.00Mua1.067M12931.150B22.82442.42Năng lượng
COUNTRY_A PRINCE OF WALES CN 96869.00-1.85%-1826.00Bán73.415B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ANTARCHILE ANTARCHILE SA 10839.001.76%187.00Mua231.459K4838.540B13.92778.7114960.00Năng lượng
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA 5.40-1.82%-0.10Bán7.742M569.511B16.030.34Tài chính
GASCO EMPRESAS GASCO SA 2450.000.00%0.00Mua58.273K409.671B15.26160.592039.00Công ty dịch vụ công cộng
AGUAS_A AGUAS ANDINAS S.A. 363.290.10%0.36Bán4.701M2145.088B15.7823.022110.00Công ty dịch vụ công cộng
BANVIDA BANVIDA SA 415.001.84%7.50Bán552.471K579.994B9.3244.541.00Tài chính
UNION_GOLF UNION EL GOLF SA 1575000.00-1.76%-28250.00Bán26.584B-186384.30Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IAM INVERSIONES AGUAS 1007.50-1.22%-12.40Bán385.502K1015.120B14.5169.452114.00Công ty dịch vụ công cộng
CRISTALES CRISTALERIAS CHILE 5903.00-1.71%-103.00Bán117.085K382.583B13.44439.351832.00Vật liệu cơ bản
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL 52.651.50%0.78Sức mua mạnh97.186M9728.892B17.303.0411444.00Tài chính
CMPC EMPRESAS CMPC 2531.401.57%39.10Sức mua mạnh1.447M6201.550B36.3369.6817101.00Vật liệu cơ bản
FOSFOROS CHILENA FOSFOROS 1200.001.69%20.00Sức mua mạnh5.297K73.454B11.87101.111337.00Vật liệu cơ bản
ENAEX ENAEX SA 8982.40-0.20%-17.60Bán7.127K1101.812B20.48438.613524.00Vật liệu cơ bản
ITAUCORP ITAU CORPBANCA 6.741.38%0.09Mua417.697M3391.536B45.580.153811.00Tài chính
ECL ENGIE ENERGIA 1306.901.31%16.90Sức mua mạnh1.161M1352.402B17.3075.52879.00Công ty dịch vụ công cộng
INDISA INST DIAGNOSTICO 2400.00-0.62%-15.00Sức bán mạnh5.749K336.647B27.9285.972708.00Chăm sóc sức khỏe
FORUS FORUS S.A. 1961.001.48%28.60Bán61.176K497.125B19.12102.56Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EDELPA ENVASES PACIFICO 210.000.00%0.00Bán274.947K23.742B1031.640.20506.00Vật liệu cơ bản
SK SIGDO KOPPERS S.A. 980.000.00%0.00Bán325.686K1048.563B18.8651.9821328.00Công nghiệp
BCI BCO CREDITO INVERS 43968.001.21%525.00Mua77.824K5402.543B16.162720.8810560.00Tài chính
MOLLER EMP CONSTR MOLLER 799.501.41%11.10Bán64.376K162.343B30.8725.901905.00Công nghiệp
AQUACHILE EMPRESAS AQUACHILE 380.281.41%5.28Bán26.295K431.842B10.1037.674267.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENELGXCH ENEL GENERACION CH 445.560.37%1.64Bán546.118K3623.860B10.9240.80807.00Công ty dịch vụ công cộng
VENTANAS PUERTO VENTANAS SA 159.30-1.26%-2.04Bán27.018K193.163B16.149.87954.00Công nghiệp
CINTAC CINTAC SA 395.00-1.26%-5.03Bán75.949K172.914B12.8930.65394.00Vật liệu cơ bản
HON HONEYWELL INTL INC 149.211.28%1.89Sức mua mạnh1.065K73132.250B35.342920.69131000.00Công nghiệp
ENELAM ENEL AMERICAS SA 113.740.44%0.50Bán64.850M6475.448B11.539.8611345.00Công ty dịch vụ công cộng
SQM_B QUIMICA Y MINERA 31386.000.68%212.00Bán256.257K8099.058B28.531099.914945.00Vật liệu cơ bản
PUERTO PUERTOS Y LOGISTIC 430.10-1.13%-4.90Bán3.123K98.459B-20.4931.00Công nghiệp
QUINENCO QUINENCO SA 1959.00-0.01%-0.10Bán248.649K3242.246B31.2762.6621862.00Năng lượng
WFC WELLS FARGO & CO 56.501.07%0.60Mua330182156.390B14.362625.82265700.00Tài chính
V VISA INC 141.061.05%1.47Mua1.758K208285.230B40.442309.2115000.00Công nghệ
AXP AMER EXPRESS CO 101.231.05%1.05Sức mua mạnh48157192.418B14.694533.9655000.00Tài chính
CHILE BANCO DE CHILE 101.630.57%0.58Sức mua mạnh30.887M10001.740B17.445.8314803.00Tài chính
SMU SMU SA 192.000.07%0.14Mua205.911K1102.336B44.594.3129840.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FALABELLA S A C I FALABELLA 5951.100.69%40.60Mua1.307M14321.470B28.56208.40101527.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENTEL ENTEL EMP NAC TELE 5999.60-0.01%-0.30Bán1.064M1803.580B61.8397.0413102.00Dịch vụ Viễn thông
EMBONOR_B COCA COLA EMBONOR 1600.000.90%14.20Mua498.430K755.032B20.4278.382817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LIPIGAS EMPRESAS LIPIGAS 5750.000.00%0.00Mua18.042K649.993B15.70366.331689.00Năng lượng
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA 61.000.00%0.00Bán5.860M591.161B14.874.10Công nghiệp
AMZN AMAZON COM INC 1819.00-0.85%-15.60Mua19583787.700B285.944327.05566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CGE CIA GRAL DE ELECTR 756.000.80%6.00Bán4.000K1429.816B7.9789.752938.00Công ty dịch vụ công cộng
VSPT VINA SAN PEDRO TAR 6.45-0.78%-0.05Bán300.000K258.586B17.160.381119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CCU COMPANIA CERVECERI 8490.30-0.25%-21.70Mua135.558K3130.469B22.45378.228114.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A 1214.900.58%7.00Mua15549873.600B31.7725301.9985050.00Công nghệ
EMELARI ELECTRICA DE ARICA 181.000.56%1.00Mua31.600K33.507B13.9912.9363.00Công ty dịch vụ công cộng
AAPL APPLE INC 191.800.47%0.90Sức mua mạnh56625871.100B17.647261.45123000.00Công nghệ
HF HORTIFRUT S.A. 2035.000.25%5.00Bán3.928M879.962B58.7034.67746.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC 5.300.38%0.02Bán9.786M719.591B16.720.32Tài chính
SBUX STARBUCKS CORP 51.280.35%0.18Bán15047016.944B16.072121.35277000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZOFRI ZONA FRANCA IQUIQU 732.000.27%2.00Bán3.300K160.261B13.0556.10298.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất