Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Chile có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Chile có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CENCOSUDCENCOSUD SA
116.214K1673.100 CLP−1.99%2.633M1.044.828T CLP16.9198.93 CLP−21.79%3.63%Bán Lẻ
Theo dõi
FALABELLAFALABELLA SA
83.414K2420.000 CLP−4.23%1.55M0.846.34T CLP111.5421.70 CLP−39.65%3.44%Bán Lẻ
Theo dõi
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
35.568K11.950 CLP−2.77%655.555M0.877.429T CLP14.870.80 CLP−95.77%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CMPCEMPRESAS CMPC SA
25.486K1671.000 CLP−2.11%2.675M1.244.268T CLP10.81154.63 CLP−56.10%6.51%Công nghiệp Chế biến
Mua
SMUSMU SA
24.455K157.000 CLP−3.08%8.528M0.89935.1B CLP10.8414.49 CLP−35.61%6.71%Bán Lẻ
Mua
SKSIGDO KOPPERS S.A.
23.052K1265.000 CLP+0.80%98.241K0.731.346T CLP9.77129.43 CLP−23.35%5.46%Công nghiệp Chế biến
QUINENCOQUINENCO SA
22.037K3244.400 CLP−0.14%1.028M2.475.402T CLP3.49929.02 CLP+22.42%19.63%Bán Lẻ
BESALCOBESALCO SA
20.22K538.000 CLP+0.02%23.125K0.11309.929B CLP7.0276.60 CLP+8.94%4.11%Dịch vụ Công nghiệp
RIPLEYRIPLEY CORP SA
19.924K198.470 CLP−1.75%3.41M1.07391.083B CLP−22.87 CLP−188.94%9.90%Bán Lẻ
Mua
SALFACORPSALFACORP SA
18.382K526.860 CLP−0.97%287.118K0.25292.547B CLP6.7677.96 CLP−1.00%3.66%Tài chính
Sức mua mạnh
ENELAMENEL AMERICAS SA
15.276K96.210 CLP−2.47%23.812M0.5010.583T CLP14.376.70 CLP1.02%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
SONDASONDA S.A.
13.855K400.680 CLP−0.73%685.875K0.91351.594B CLP9.7341.17 CLP+20.48%5.63%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CAROZZICAROZZI SA
11.332K1650.100 CLP0.00%130.04368.076B CLP4.63356.20 CLP+39.27%5.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALMENDRALALMENDRAL SA
11.19K22.500 CLP0.00%9.917K0.02405.396B CLP8.372.69 CLP−80.08%45.78%Truyền thông
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
11.187K3060.000 CLP−1.65%706.16K4.85939.666B CLP10.40294.30 CLP−80.54%6.24%Truyền thông
Theo dõi
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
9.254K5600.000 CLP−1.75%767.658K2.412.106T CLP19.59285.93 CLP−10.59%1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
9.229K47.100 CLP−1.73%98.789M0.879.032T CLP15.323.07 CLP5.37%Tài chính
Theo dõi
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
7.682K44983.000 CLP−4.32%3.493K0.5413.779T CLP7.725824.39 CLP−51.63%8.83%Công nghiệp Chế biến
Mua
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
7.558K9221.000 CLP−1.99%110.027K0.342.035T CLP4.771932.72 CLP6.39%Tài chính
Sức mua mạnh
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
6.317K34.960 CLP+0.00%76.218K16.88241.568B CLP16.192.16 CLP−76.38%5.73%Vận chuyển
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
5.765K108.300 CLP−4.18%651.367K0.781.101T CLP2.4743.92 CLP+850.61%13.58%Vận chuyển
Theo dõi
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
4.321K7.551 CLP−0.64%5.874M1.8031.41B CLP−13.63 CLP−1037.51%0.00%Bán Lẻ
CAMANCHACACAMANCHACA SA
3.8K44.320 CLP0.00%5000.00183.958B CLP13.083.39 CLP−69.59%4.58%Công nghiệp Chế biến
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
3.579K999.260 CLP−0.29%1.444M3.60745.831B CLP15.6064.04 CLP−51.11%4.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SECURITYGROUP SECURITY SA
3.534K270.650 CLP−0.83%411.161K0.301.103T CLP5.4949.31 CLP+51.19%6.96%Tài chính
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
3.348K9999.000 CLP0.00%1000.54437.956B CLP9.251080.66 CLP+14.73%4.71%Công nghiệp Chế biến
WATTSWATTS SA
3.282K743.970 CLP+3.19%16.402K0.12227.219B CLP14.1752.50 CLP+21.36%2.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
3.181K1390.700 CLP+1.90%66.072K3.47192.342B CLP−12.44 CLP−109.29%2.04%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
3.101K18699.000 CLP−0.89%1.735K0.25158.019B CLP−431.49 CLP−484.84%0.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
2.94K330.000 CLP0.00%19.174K4.16141.474B CLP13.2424.92 CLP−9.65%2.96%Bán Lẻ
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
2.586K249.100 CLP+4.23%161.304K1.23337.149B CLP35.237.07 CLP−71.89%2.59%Dịch vụ Phân phối
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
2.452K3586.400 CLP−0.13%2.494K1.44407.835B CLP10.97326.85 CLP−9.08%6.29%Công ty dịch vụ công cộng
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
2.083K278.510 CLP−2.62%8.169M3.051.686T CLP13.3920.80 CLP+68.99%5.16%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ENELCHILEENEL CHILE SA
2.077K56.700 CLP−1.39%99.329M1.713.977T CLP6.199.16 CLP−49.41%9.92%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
DUNCANFOXDUNCAN FOX
1.89K841.600 CLP0.00%9690.2184.16B CLP6.08138.52 CLP−47.07%6.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GASCOEMPRESAS GASCO SA
1.876K1308.800 CLP+0.68%32.636K2.29218.4B CLP12.73102.83 CLP+38.92%1.92%Dịch vụ Phân phối
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
1.844K2896.700 CLP0.00%480.02185.389B CLP−122.73 CLP−143.62%4.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
POLPAICOCEMENTO POLPALCO SA
1.783K5990.000 CLP−25.50%561.28205.199B CLP−339.78 CLP−244.39%1.91%Khoáng sản phi năng lượng
PROVIDAA.F.P PROVIDA
1.656K2671.500 CLP+0.61%17.895K3.06870.947B CLP14.31%Tài chính
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
1.635K850.900 CLP+3.83%138.001K2.12819.52B CLP6.47131.60 CLP+20.90%13.18%Tài chính
PAZPAZ CORP SA
1.472K548.920 CLP−2.24%115.606K0.78159.112B CLP7.9569.01 CLP−54.54%7.48%Tài chính
MOLLEREMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAPOS
1.431K170.000 CLP+6.87%206.72K16.1340.4B CLP13.1712.91 CLP+102.96%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VSPTVINA SAN PEDRO TARAPACA SA
1.405K5.528 CLP0.00%4K0.03220.952B CLP15.490.36 CLP−52.38%4.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
1.289K3700.000 CLP+3.50%19.503K21.07492.097B CLP26.03142.13 CLP−76.08%6.65%Sản xuất Chế tạo
CUPRUMAFP CUPRUM SA
1.283K49.670 CLP+0.00%68.268K0.87634.299B CLP9.285.35 CLP+7.58%13.09%Tài chính
COLBUNCOLBUN S.A.
1.255K131.000 CLP−0.76%7.971M0.862.315T CLP7.0218.65 CLP+24.12%11.14%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
1.233K660.000 CLP0.00%250.04174.386B CLP10.1265.23 CLP−0.31%3.79%Khoáng sản phi năng lượng
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
1.201K4193.900 CLP0.00%1.22K1.03522.847B CLP20.31206.53 CLP−57.77%5.53%Khoáng sản phi năng lượng
MINERAMINERA VALPARAISO
1.181K14499.000 CLP+1.39%7510.931.788T CLP5.202789.74 CLP+5.94%11.85%Công ty dịch vụ công cộng
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
1.095K580.000 CLP0.00%6730.2335.67B CLP66.598.71 CLP−73.35%1.69%Công nghiệp Chế biến
VENTANASPUERTO VENTANAS SA
1.085K139.000 CLP0.00%10.159K0.86167.2B CLP8.8515.70 CLP+30.32%4.77%Vận chuyển
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
1.006K803.000 CLP−2.19%2.886M3.16864.767B CLP−353.54 CLP−5.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
0.998K744.000 CLP+0.54%920.868K2.00740B CLP11.9962.06 CLP+70.95%5.85%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ESVAL_CESVAL S.A.
9660.037 CLP0.00%250K0.06553.658B CLP17.620.00 CLP+425.00%0.48%Công ty dịch vụ công cộng
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
901150.700 CLP+7.28%917.765K10.26286.094B CLP7.2420.80 CLP+88.06%4.38%Tài chính
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
884249.720 CLP+2.55%47.571K0.75492.269B CLP8.6728.82 CLP2.34%Công ty dịch vụ công cộng
PREVISIONCIA SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION
802560.000 CLP0.00%4990.50268.196B CLP9.53%Tài chính
MALLPLAZAPLAZA SA
6151438.000 CLP+0.93%217.58K0.532.793T CLP8.29173.52 CLP+411.85%1.61%Tài chính
Mua
ENELDXCHENEL DISTRIBUCION CHILE SA
588491.000 CLP+0.20%1090.07563.864B CLP40.3512.17 CLP−15.99%1.01%Công ty dịch vụ công cộng
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
574345.040 CLP+0.61%69.612K0.442.813T CLP5.6061.66 CLP−15.36%6.95%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
5231496.000 CLP−3.98%388.239K1.412.658T CLP11.79126.89 CLP+40.26%6.10%Tài chính
Mua
OXIQUIMOXIQUIM SA
4356510.500 CLP0.00%670.22162.025B CLP6.491002.69 CLP−12.16%10.18%Dịch vụ Phân phối
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
427110.830 CLP0.00%46.737K0.2065.562B CLP13.868.00 CLP−72.25%4.06%Tài chính
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
4123.416 CLP+0.47%4.472M103.784.29B CLP0.704.85 CLP+150.66%0.00%Bán Lẻ
SIEMELINVERSIONES SIEMEL SA
373310.010 CLP0.00%16.572K2.45112.402B CLP4.4869.20 CLP−12.62%3.51%Tài chính
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
331689.760 CLP+0.55%16.852K0.56151.311B CLP10.5865.21 CLP−20.45%8.76%Tài chính
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
225125.000 CLP0.00%4.008K1.4012.5B CLP40.723.07 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
145560.000 CLP−3.95%3720.6726.45B CLP6.3388.49 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
1334995.500 CLP−0.09%9.3K12.9165.406B CLP9.42530.41 CLP−22.00%5.96%Công ty dịch vụ công cộng
STMCHASOCIEDAD TRANSMISORA METRO II SA
940.007 CLP0.00%109805.519B CLP0.001.74 CLP−95.29%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
83295.000 CLP+0.81%6.048K0.2079.632B CLP9.5430.92 CLP−31.61%14.10%Công nghiệp Chế biến
CTCTELEFONICA CHILE S.A.
78347.000 CLP0.00%8K4.68426.485B CLP−7.69 CLP−102.32%3.75%Truyền thông
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
1567.240 CLP+0.69%48.442M1.483.427T CLP2.6025.86 CLP−72.06%38.77%Vận chuyển
Theo dõi
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
149.248 CLP−0.46%14.326M0.361.634T CLP3.092.99 CLP+14.92%17.12%Tài chính
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
23.005 CLP−2.91%6.953M0.56466.232B CLP2.161.39 CLP+2.15%27.97%Hỗn hợp
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
26.813 CLP−2.62%16.926M0.661.487T CLP3.292.07 CLP+10.30%2.93%Tài chính
TRICAHUEINVERSIONES TRICAHUE
21154.800 CLP0.00%210.0538.561B CLP7.18160.83 CLP+58.57%12.13%Tài chính
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
1650.760 CLP0.00%2.271K0.851.671T CLP3.33195.16 CLP+2.85%22.04%Tài chính
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
12352.800 CLP−2.27%11.959K2.051.475T CLP8.01293.71 CLP−3.44%11.01%Công ty dịch vụ công cộng
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE SA
1285.000 CLP0.00%1510.12634.177B CLP3.1291.32 CLP+0.42%19.87%Tài chính
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
5650.000 CLP0.00%420.13706.25B CLP4.551242.27 CLP−23.01%16.18%Khoáng sản phi năng lượng
ISANPAINMOBILIARIA SAN PATRICIO SA
3.800 CLP0.00%5K0.0421.608B CLP1.991.91 CLP+45.96%3.56%Tài chính
SPORTFRANINMOBILIARIA SPORT FRANCALS
1969500.000 CLP0.00%31.8812.999B CLP0.00%Khách hàng Lâu năm
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
120.000 CLP0.00%1.4K0.1037.309B CLP−18.85 CLP−116.12%25.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
INGEVECINGEVEC SA
53.550 CLP+0.37%725.464K2.8157.92B CLP5.739.35 CLP−2.41%5.21%Dịch vụ Công nghiệp
INVERCAPINVERCAP SA
2023.800 CLP+0.94%24.954K2.17299.643B CLP−460.71 CLP−124.51%13.03%Công ty dịch vụ công cộng
FORUSFORUS S.A.
1625.000 CLP−0.31%73.847K2.15421.304B CLP14.55111.66 CLP−8.50%3.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
COPECEMPRESAS COPEC SA
6279.000 CLP+1.44%1.292M2.068.046T CLP27.65227.07 CLP−76.46%4.27%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
183.000 CLP0.00%4.058K0.16110.782B CLP5.7831.68 CLP+125.11%5.18%Dịch vụ Công nghiệp
SOCOVESASOCOVESA SA
92.110 CLP+1.78%95.4K0.18110.766B CLP−19.96 CLP−206.16%1.73%Tài chính
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
2750.000 CLP0.00%340.00204.037B CLP−75.80 CLP−114.15%4.79%Công nghiệp Chế biến
MASISAMASISA S.A.
19.610 CLP+1.13%2.902M0.51145.054B CLP−30.18 CLP−556.44%54.34%Khoáng sản phi năng lượng
ENJOYENJOY SA
0.545 CLP+6.03%244.919M3.6420.561B CLP−1.47 CLP−19.79%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SCHWAGERSCHWAGER SA
0.682 CLP0.00%4.717M0.3613.58B CLP2.05%Công ty dịch vụ công cộng
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
7980.000 CLP−2.07%32.187K0.25814.87B CLP4.241883.76 CLP+80.82%7.98%Tài chính
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
26490.000 CLP−0.96%95.914K0.575.847T CLP7.723432.35 CLP4.90%Tài chính
Theo dõi
AESANDESAES ANDES S.A
80.000 CLP−1.31%3.501K0.33841.131B CLP−13.52 CLP−157.51%26.32%Công ty dịch vụ công cộng
HITESEMPRESAS HITES S A
81.710 CLP+0.00%21.29K0.1430.815B CLP−52.66 CLP−184.67%8.64%Bán Lẻ
BOLSASTGOBOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
368.000 CLP0.00%160.0417.664B CLP13.65%Tài chính
CINTACCINTAC SA
80.200 CLP0.00%58.614K4.7235.273B CLP−125.76 CLP−1342.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng