SANTANDER BRONSANTANDER BRONSANTANDER BRON

SANTANDER BRON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SANB3 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SANTANDER BRON trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của SANB3 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.29 BRL trong khi ước tính là 0.38 BRL, gây bất ngờ đến -22.84%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 19.54 B BRL mặc dù con số ước tính là 19.33 B BRL. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.36 BRL còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 19.81 B BRL. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của SANB3 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên