SANTANDER BRONSANTANDER BRONSANTANDER BRON

SANTANDER BRON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SANB3 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính SANTANDER BRON.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường SANB3, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: BRL
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ
Other