SANTANDER BRON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SANB3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SANTANDER BRON

Doanh thu của SANTANDER BRON trong năm ngoái lên tới 74.30 B BRL, phần lớn trong số đó — 57.24 B BRL — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Commercial Banking, năm trước mang lại 57.23 B BRL. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Brazil, Cayman Islands, Luxembourg and Spain — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SANTANDER BRON 66.47 B BRL, và năm trước đó — 63.93 B BRL.

Theo nguồn
Theo quốc gia