TENDA ON NMTENDA ON NMTENDA ON NM

TENDA ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEND3 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TENDA ON NM

Tổng tài sản của TEND3 trong Q4 23 là 4.57 B BRL, tăng 0.22% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 1.24% trong Q4 23 tới 3.71 B BRL.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: BRL
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY