TELEFONICA SATELEFONICA SATELEFONICA SA

TELEFONICA SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEF1/N nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TELEFONICA SA

Tổng tài sản của TEF1/N cho Q1 24 là1.87 T MXN, ít hơn 4.62% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 13.24% trong Q1 24 tới 1.38 T MXN.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY