GRUPO INVERSIONES SURAMERICANAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GRUPOSURA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

Tổng tài sản của GRUPOSURA cho Q1 24 là84.65 T COP, ít hơn 2.67% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 3.57% trong Q1 24 tới 56.48 T COP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: COP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY