CANADIAN DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR CADNZD

CADNZD IDC
CADNZD
CANADIAN DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CADNZD Biểu đồ Ngoại hối

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch