CANADIAN DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR CADNZD

CADNZDIDC
CADNZD
CANADIAN DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLARIDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày