SWISS FRANC / BRITISH POUND

CHFGBP IDC
CHFGBP
SWISS FRANC / BRITISH POUND IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CHFGBP Biểu đồ Ngoại hối

Breaking news