SWISS FRANC / BRITISH POUND CHFGBP

CHFGBP IDC
CHFGBP
SWISS FRANC / BRITISH POUND IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày