CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DBD nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 411.00 B VND mặc dù con số ước tính là 410.00 B VND. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của DBD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên