CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DBD nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH.

Tỷ lệ giá trên doanh số của DBD là 2.44. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 11.20. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 1.30 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ