DDD

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DHA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Tổng tài sản của DHA trong Q4 23 là 469.10 B VND, tăng 6.62% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 51.89% trong Q4 23 tới 58.33 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY