000

TCC STEEL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002710 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TCC STEEL

Tổng tài sản của 002710 cho Q1 24 là541.06 B KRW, ít hơn 3.34% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 5.47% trong Q1 24 tới 306.94 B KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY