NORDEA BANK ABP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NDA_DK nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NORDEA BANK ABP

Tổng tài sản của NDA_DK trong Q3 23 là 4.52T DKK, tăng 0.89% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.73% trong Q3 23 tới 4.3T DKK.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: DKK
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY