Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

UK Financial Times Stock Exchange 100 là chỉ số về giá cổ phiếu của 100 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London (LSE) theo vốn hóa thị trường. Chỉ số được đưa ra vào ngày 3 tháng 1 năm 1984 với giá trị cơ bản là 1000 và cấp chỉ số được tính theo thời gian thực.