Nguyen_Huy_Thanh

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
67 % forex 20 % cổ phiếu 13 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
USDJPY 27% | 4 GBPUSD 7% | 1 CADJPY 7% | 1 EURUSD 7% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
118
38
63
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
14764
1625
9752
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
17
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
324825
53
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
118
38
63
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư