DubaiSC

EUR/JPY trong ngày : khi 146,00 là điểm hỗ trợ, trông chờ 147,9

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 146,00.

Khuyến nghị :
Khi 146,00 là điểm hỗ trợ, trông chờ 147,96.

Kịch bản thay thế:
Dưới 146,00, kỳ vọng 145,29 và 144,86.

Kỹ thuật :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang mua quá nhiều (>70). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 146,28 và 145,42)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.