tradafx

Bài 4: Nhưng xu hướng nào mới là bạn của tôi?

Đào tạo
HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Bài 4: Nhưng xu hướng nào mới là bạn của tôi?

Một câu nói khá phổ biến trong giao dịch là "Xu hướng là bạn" (trend is your friend).
Khẩu quyết này tồn tại qua thời gian bởi xu hướng cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ kế hoạch giao dịch nào.
Các đường xu hướng trong forex có thể được quan sát thấy ở hầu hết các biểu đồ phân tích do tính hữu ích và đơn giản của nó.

Ý tưởng liên quan