Dự đoán và phân tích

Cypher

Mô hình Cypher được Darren Oglesbee phát hiện ra và mặc dù đây là một mô hình kỹ thuật cao cấp, người ta thường sử dụng nó kết hợp với các mô hình hài hòa khác. Mô hình này có các ngưỡng Fibonacci cụ thể cho từng điểm nằm trong, như điểm hồi B của pha chính XA nằm trong khoảng 0.382 đến 0.618, còn điểm C sẽ nằm trong khoảng hình chiếu 1.272 đến 1.414 của pha chính XA, hay như điểm D sẽ ở mức hồi về 0.786 của pha XC. Mức giá mục tiêu ban đầu có thể là ngưỡng hồi 0.382 và mức thứ hai là 0.618 của pha CD.

Mức dừng lỗ có thể nằm trên đường hỗ trợ / kháng cự của mô hình tiếp theo, phía trên điểm X. Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng có thể chờ đợi thêm các tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh, ví dụ như chỉ báo RSI hoặc nến Nhật để thể hiện điểm đảo chiều. Mô hình Cypher có thể xuất hiện cả trong thị trường giá lên và giá xuống. TradingView có công cụ Cypher Pattern thông minh, được thiết kế đặc biệt cho mô hình nổi tiếng này. Xin lưu ý rằng đường tỉ lệ giữa điểm A & C biểu thị khoảng cách kéo dài từ pha XA đến điểm C, còn đường tỉ lệ giữa điểm X & D biểu thị khoảng cách hồi lại từ pha XC đến điểm D.