Cổ phiếu CH Síp có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty tại CH Síp sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
COSCOSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
0.110 EUR+5.77%7 K1.345.874 M EUR3.130.04 EUR0.00%Tài chính
LPLLORDOS UNITED PUBLIC LTD
0.129 EUR+9.32%4 K0.465.963 M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
UNIUNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD
0.0600 EUR+3.45%2 K0.65Tài chính
YACHTUPYACHTING MANAGMENT PLC
0.478 EUR+6.70%3.95 K1.43Bán Lẻ