Tất cả Cổ phiếu CH Síp

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Cổ phiếu CH Síp sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACTACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD
0.0200 EUR0.00%10 K0.331.169 M EUR0.00%Hỗn hợp
AEONAEONIC SECUR. C.I.F PLC
1.000 EUR0.00%10 K2.25650 K EUR0.00%Tài chính
AIASAIAS INVESTMENT PUBLIC LTD
0.0480 EUR+3.23%14.4 K1.75Tài chính
ATLATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
1.90 EUR0.00%4.043 K1.4073.993 M EUR6.32%Tài chính
BLUEBLUE ISLAND PLC
0.970 EUR−5.83%1 K0.2115.901 M EUR5.05%Công nghiệp Chế biến
CBHCONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD
0.0990 EUR+10.00%1 K0.0615.911 M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
CCCTHE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
0.675 EUR−0.74%1 K0.1293.575 M EUR2.94%Khoáng sản phi năng lượng
CLACLARIDGE PUBLIC LTD
0.0200 EUR−4.76%14 K0.642.163 M EUR0.00%Tài chính
CLLCLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD
0.0060 EUR+71.43%3.001 K0.031.729 M EUR0.00%Tài chính
CONTCONTRACT INSURANCE & FINANCIAL SERVICES S.A.
0.370 EUR−89.28%2 K2.544 M EUR0.00%Tài chính
COSCOSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
0.1040 EUR+4.00%6 K1.295.648 M EUR2.950.04 EUR0.00%Tài chính
CTCCYPRUS TRADING CORPORATION PLC
0.149 EUR−9.15%4820.0915.293 M EURBán Lẻ
DEMDEMETRA HOLDINGS PLC
0.960 EUR0.00%33.507 K0.31192 M EUR0.00%Tài chính
DISPWEALTHAVENUE PLC
0.0500 EUR−9.09%8 K1.22675.323 K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
ERMEERMES DEPARTMENT STORES PLC
0.0280 EUR−3.45%41.229 K2.225.075 M EURBán Lẻ
FBIALKIS H. HADJIKYRIACOS PUBLIC LTD
0.298 EUR−5.10%13 K2.5129.46 M EUR3.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FWWWOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES PLC
0.150 EUR+9.49%66.97 K3.0129.309 M EURBán Lẻ
INFINTERFUND INVESTMENTS PLC
0.0455 EUR+2.25%2.571 K0.124.681 M EUR0.00%Hỗn hợp
ISXIISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD
0.0450 EUR−9.09%1 K0.39Tài chính
KEOKEO PLC
1.70 EUR+3.03%1.475 K1.0071.709 M EUR2.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KGK + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD
0.230 EUR−0.86%1.235 K0.0729.575 M EUR0.05%Dịch vụ Thương mại
KYTHK. KYTHREOTIS HOLDINGS LTD
0.302 EUR−5.63%8.8 K0.8012.82 M EUR5.63%Khoáng sản phi năng lượng
LCHLEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
0.0460 EUR−8.00%26 K1.855.934 M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
LHHLORDOS HOTELS (HOLDINGS) LTD
0.810 EUR0.00%1.07 K0.3028.357 M EUR4.94%Dịch vụ Khách hàng
LILCP HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
0.0845 EUR0.00%3 K0.902.168 M EUR0.00%Tài chính
LOGLOGICOM PUBLIC LTD
2.88 EUR−0.69%28.59 K4.48213.349 M EUR4.720.61 EUR+69.06%2.95%Dịch vụ Công nghệ
LPLLORDOS UNITED PUBLIC LTD
0.118 EUR+9.26%10.444 K0.705.458 M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
LUILOUIS PLC
0.0600 EUR−6.25%10 K0.5029.475 M EUR6.72%Dịch vụ Khách hàng
MINEMINERVA INSURANCE COMPANY LTD
0.0095 EUR+5.56%7040.013.281 M EUR0.00%Tài chính
MITMITSIDES PUBLIC COMPANY LTD
0.270 EUR−8.16%3.7 K0.772.214 M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PHLPETROLINA (HOLDINGS) LTD
0.890 EUR−3.26%220.924 K12.5078.312 M EUR7.71%Dịch vụ Phân phối
PNDPANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD
0.0680 EUR−8.11%10 K0.6931.408 M EUR0.00%Tài chính
REGREGALLIA HOLDINGS & INVESTMENT PUBLIC LTD
0.0040 EUR+100.00%10.5 K0.2480.987 K EURTài chính
SALSALAMIS TOURS (HOLDINGS) LTD
3.76 EUR0.00%4000.17137.35 M EUR2.66%Vận chuyển
TSHA.TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD
0.0630 EUR−8.70%70 K2.1416.989 M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
UNIUNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD
0.0580 EUR+5.45%1 K0.24Tài chính
VCWVASSILICO CEMENT WORKS LTD
3.30 EUR+2.48%1.02 K0.57231.634 M EUR6.52%Khoáng sản phi năng lượng
WEALTHWEALTHAVENUE PLC (CR WITH VR_C
0.460 EUR−1.29%35.4 K6.52Tài chính
YACHTUPYACHTING MANAGMENT PLC
0.448 EUR0.00%15.8 K9.40Bán Lẻ