Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu CH Síp mất giá nhiều nhất

Các công ty tại CH Síp sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LILCP HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
−7.00%0.0930 EUR500.022.566M EUR0.00%Tài chính
FBIALKIS H. HADJIKYRIACOS PUBLIC LTD
−6.12%0.276 EUR4K1.0929.065M EUR3.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SALSALAMIS TOURS (HOLDINGS) LTD
−2.17%3.60 EUR5K1.11127.852M EUR2.86%Vận chuyển
DEMDEMETRA HOLDINGS PLC
−1.14%0.870 EUR35.727K0.98176M EUR3.650.24 EUR+276.18%0.00%Tài chính
PHLPETROLINA (HOLDINGS) LTD
−0.93%1.06 EUR4050.0593.625M EUR6.45%Dịch vụ Phân phối
LUILOUIS PLC
−0.93%0.0535 EUR5.3K0.0924.87M EUR−0.02 EUR+83.25%7.96%Dịch vụ Khách hàng