Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu CH Síp tăng giá nhiều nhất

Các công ty tại CH Síp sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
COSCOSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
+7.34%0.0950 EUR10.5K2.834.999M EUR0.00%Tài chính
FWWWOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES PLC
+3.75%0.0830 EUR12.001K1.9517.115M EURBán Lẻ
KEOKEO PLC
+1.84%1.66 EUR1.7K0.9068.757M EUR8.970.19 EUR+180.03%2.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
YACHTUPYACHTING MANAGMENT PLC
+1.06%0.380 EUR1.53K0.68Bán Lẻ
BLUEBLUE ISLAND PLC
+0.56%0.900 EUR6.183K0.2313.817M EUR5.81%Công nghiệp Chế biến