Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu CH Síp được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Cổ phiếu CH Síp hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VCWVASSILICO CEMENT WORKS LTD
81.972K EUR3.24 EUR−1.82%25.3K9.37237.389M EUR11.230.29 EUR+0.70%6.36%Khoáng sản phi năng lượng
LOGLOGICOM PUBLIC LTD
45.752K EUR3.04 EUR−0.65%15.05K0.55226.684M EUR6.020.50 EUR+23.49%2.78%Dịch vụ Công nghệ
ATLATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
28.599K EUR1.88 EUR+5.62%15.212K11.6969.32M EUR6.920.27 EUR−13.27%6.74%Tài chính
CCCTHE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
13.015K EUR0.685 EUR+0.74%19K1.6793.575M EUR2.530.27 EUR−16.71%2.94%Khoáng sản phi năng lượng
SALSALAMIS TOURS (HOLDINGS) LTD
8.74K EUR3.80 EUR+2.15%2.3K0.17135.888M EUR2.69%Vận chuyển
DEMDEMETRA HOLDINGS PLC
7.188K EUR0.890 EUR−1.11%8.076K0.01179M EUR0.00%Tài chính
PHLPETROLINA (HOLDINGS) LTD
3.116K EUR1.06 EUR0.00%2.94K0.5292.75M EUR6.51%Dịch vụ Phân phối
CBHCONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD
2.226K EUR0.0920 EUR+1.66%24.192K0.9914.545M EUR2.270.04 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
CLACLARIDGE PUBLIC LTD
1.127K EUR0.0195 EUR0.00%57.818K3.642.109M EUR−0.01 EUR+98.18%0.00%Tài chính
TSHA.TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD
662 EUR0.0490 EUR−2.00%13.5K0.3712.311M EUR−0.01 EUR+78.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MINEMINERVA INSURANCE COMPANY LTD
360 EUR0.0120 EUR+9.09%29.998K0.813.609M EUR−0.00 EUR−206.67%0.00%Tài chính
CTCCYPRUS TRADING CORPORATION PLC
168 EUR0.168 EUR+9.80%1K0.1414.267M EURBán Lẻ
AGROAGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD
131 EUR1.22 EUR+1.67%1070.114.308M EUR6.78%Dịch vụ Khách hàng
WEALTHWEALTHAVENUE PLC (CR WITH VR_C
22 EUR0.448 EUR+2.28%500.00Tài chính
FWWWOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES PLC
0 EUR0.0850 EUR−3.41%10.0018.826M EURBán Lẻ