Cổ phiếu CH Síp có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Cổ phiếu CH Síp ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
INFINTERFUND INVESTMENTS PLC
0.0445 EUR−1.11%54.955 K3.284.681 M EUR0.00%Hỗn hợp
PHLPETROLINA (HOLDINGS) LTD
0.920 EUR−3.16%65.155 K5.7983.125 M EUR7.26%Dịch vụ Phân phối