Cổ phiếu penny — Cổ phiếu CH Síp

Cổ phiếu CH Síp có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MINEMINERVA INSURANCE COMPANY LTD
0.0130 EUR−18.75%10 K0.184.266 M EUR0.00%Tài chính
CLACLARIDGE PUBLIC LTD
0.0185 EUR−7.50%8.6 K0.382.001 M EUR0.00%Tài chính
ERMEERMES DEPARTMENT STORES PLC
0.0265 EUR−8.62%18.381 K0.794.638 M EURBán Lẻ
INFINTERFUND INVESTMENTS PLC
0.0370 EUR−2.63%10.834 K0.434.173 M EUR0.00%Hỗn hợp
LCHLEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
0.0425 EUR−3.41%20 K1.325.482 M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
LUILOUIS PLC
0.0555 EUR−3.48%5.46 K0.2325.56 M EUR7.75%Dịch vụ Khách hàng
PNDPANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD
0.0670 EUR−5.63%13.999 K1.4028.437 M EUR0.00%Tài chính
LPLLORDOS UNITED PUBLIC LTD
0.137 EUR−2.84%5 K0.656.923 M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
KGK + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD
0.230 EUR0.00%2 K0.2429.575 M EUR0.05%Dịch vụ Thương mại
CCCTHE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
0.700 EUR0.00%6 K0.5996.328 M EUR2.86%Khoáng sản phi năng lượng
PHLPETROLINA (HOLDINGS) LTD
0.885 EUR+0.57%14.96 K0.3177.437 M EUR7.80%Dịch vụ Phân phối
ECONP.G. ECONOMIDES PROPERTIES PLC
0.900 EUR−10.00%1210.741 M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
DEMDEMETRA HOLDINGS PLC
0.932 EUR−0.85%5.776 K0.05186.4 M EUR2.160.43 EUR+856.10%0.00%Tài chính
ATLATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
1.97 EUR0.00%3000.1176.719 M EUR6.09%Tài chính
HBHELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
2.33 EUR−0.85%4580.01961.836 M EUR2.690.87 EUR0.00%Tài chính
LOGLOGICOM PUBLIC LTD
2.84 EUR−0.70%3.33 K0.31208.904 M EUR4.730.60 EUR+66.57%3.01%Dịch vụ Công nghệ
VCWVASSILICO CEMENT WORKS LTD
3.32 EUR+1.22%2350.09238.827 M EUR8.580.39 EUR+59.65%6.33%Khoáng sản phi năng lượng
BOCHBANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
3.630 EUR−0.82%69.499 K1.581.653 B EUR3.321.09 EUR1.38%Tài chính
Sức mua mạnh
SALSALAMIS TOURS (HOLDINGS) LTD
3.72 EUR−3.12%1.08 K0.45135.888 M EUR2.69%Vận chuyển