Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Ai Cập có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Ai Cập sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AFMCALEXANDRIA FLOUR MILLS
36.810 EGP+2.71%139.293K0.511.196B EGP1.51%Bán Lẻ
AIVCAL ARAFA FOR INVESTMENT AND CONSULTANCIES
0.085 USD+2.41%495.819K2.811.251B EGP0.00%Bán Lẻ
CANASUEZ CANAL BANK S.A.E
15.160 EGP+4.62%252.756K1.757.615B EGP5.702.66 EGP0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
KWINEL KAHERA EL WATANIA INVESTMENT
18.800 EGP−9.53%2.518K0.35218.19M EGP0.00%Tài chính
MBENM.B ENGINEERING
2.700 EGP−0.74%48.713K0.28313.2M EGP0.00%Dịch vụ Phân phối
MOILMARIDIVE & OIL SERVICES
0.250 USD+2.46%593.286K0.593.678B EGP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RUBXRUBEX INTERNATIONAL FOR PLASTIC AND ACRYLIC MANUFACTURING
8.100 EGP+7.86%747.54K2.14462.943M EGP1094.590.01 EGP−98.23%0.00%Khách hàng Lâu năm
WCDFMIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS
276.100 EGP+0.40%3730.891.732B EGP8.66%Công nghiệp Chế biến