Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Ai Cập

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
EDFM EAST DELTA FLOUR MILLS
85.080.00%0.00Bán1.038K510.480MCông nghiệp Chế biến
EKHO EGYPTIAN KUWAITI HOLDING
1.371.03%0.01Mua789.106K14.406B12.601.70Tài chính
GSSC GENERAL SILOS & STORAGE
79.8412.74%9.02Sức mua mạnh10.602K798.400MBán Lẻ
ICLE INTERNATIONAL COMPANY FOR LEASING (INCOLEASE)
38.000.00%0.00Mua0760.000MTài chính
IRAX EL EZZ ALDEKHELA STEEL - ALEXANDRIA
483.977.52%33.86Sức mua mạnh7.322K9.443B-16.65Khoáng sản phi năng lượng
MFPC MISR FRETILIZERS PRODUCTION COMPANY - MOPCO
100.005.78%5.46Sức mua mạnh111.243K22.912B6.2215.19Công nghiệp Chế biến
NBKE NATIONAL BANK OF KUWAIT- EGYPT- NBK
20.753.75%0.75Sức mua mạnh16.974K10.375B8.042.491852.00Tài chính
Tải thêm