Cổ phiếu bị định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Ai Cập

Trái ngược với quá mua, quá bán hay bán vượt mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, có thể vì một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau khi ra các tin tức xấu. Thông thường, điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của một sự việc không quá nghiêm trọng như tưởng tượng và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Tuy nhiên, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính là lý do tại sao bạn ở trên trang này - những Chứng khoán Ai Cập này đáng được bạn chú ý cũng như một nghiên cứu thích hợp.

Ticker
Lần cuối
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AFDIEL AHLI INVESTMENT AND DEVELOPMENT
10.780EGP−0.19%−0.020EGP
Bán
115.935K1.25M194.04MEGP18.610.58EGPTài chính
CERATHE ARAB CERAMIC CO.- CERAMICA REMAS
0.430EGP−3.37%−0.015EGP
Bán Mạnh
885.482K380.757K309.781MEGPSản xuất Chế tạo
CIEBCREDIT AGRICOLE EGYPT
5.210EGP0.19%0.010EGP
Bán
255.22K1.33M6.513BEGP3.771.38EGPTài chính
COMICOMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT)
37.280EGP−0.27%−0.100EGP
Bán
3.03M112.955M73.908BEGP5.067.44EGP7.308KTài chính
COSGCAIRO OILS & SOAP
0.627EGP0.00%0.000EGP
Bán
2K1.254K1.832BEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
EFIHE-FINANCE FOR DIGITAL AND FINANCIAL INVESTMENTS
13.500EGP2.82%0.370EGP
Bán
1.743M23.527M24.96BEGPDịch vụ Công nghệ
EKHOEGYPTIAN KUWAITI HOLDING
1.276USD−0.16%−0.002USD
Bán
52.37K66.824K16.153BEGP8.372.81EGPTài chính
EMDEEMERALD DEVELOPMENT& PROJECTS MANAGEMENT
1.284EGP0.23%0.003EGP
Bán
2.485M3.191M
EPCOEGYPT FOR POULTRY
2.530EGP−1.56%−0.040EGP
Bán
159.417K403.325K107.702MEGPCông nghiệp Chế biến
ESRSEZZ STEEL
11.200EGP−0.53%−0.060EGP
Bán Mạnh
1.078M12.076M6.085BEGPKhoáng sản phi năng lượng
ETELTELECOM EGYPT
13.860EGP−0.86%−0.120EGP
Bán
231.691K3.211M23.66BEGP3.124.49EGPTruyền thông
FIREFIRST INVESTMENT COMPANY AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
5.900EGP0.00%0.000EGP
Bán
0036.506MEGP8.510.69EGPTài chính
HRHOEGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING COMPANY
11.930EGP−0.67%−0.080EGP
Bán
3.597M42.908M11.609BEGP7.531.59EGPTài chính
ICFCINTERNATIONAL COMPANY FOR FERTILIZERS & CHEMICALS
2.860EGP1.78%0.050EGP
Bán
27.081K77.452K63MEGPCông nghiệp Chế biến
IRAXEL EZZ ALDEKHELA STEEL - ALEXANDRIA
500.010EGP−2.91%−14.990EGP
Bán
3.767K1.884M9.858BEGP1.68306.51EGPKhoáng sản phi năng lượng
ISPHIBNSINA PHARMA
1.470EGP−0.94%−0.014EGP
Bán
972.999K1.43M1.646BEGP5.710.26EGPDịch vụ Phân phối
MTIEMM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE
2.210EGP3.76%0.080EGP
Bán
6.166M13.627M2.137BEGP6.840.31EGPDịch vụ Phân phối
OLFIOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES
4.450EGP3.01%0.130EGP
Bán
175.777K782.208K1.78BEGP5.320.81EGPHàng tiêu dùng không lâu bền
ORASORASCOM CONSTRUCTION PLC
52.990EGP−1.87%−1.010EGP
Bán Mạnh
173.441K9.191M16.113BEGP3.9013.84EGP61.757KDịch vụ Công nghiệp
QNBAQATAR NATIONAL BANK ALAHLY
14.460EGP−9.63%−1.540EGP
Bán Mạnh
3685.321K34.477BEGP4.383.65EGPTài chính
SWDYELSWEDY ELECTRIC
6.060EGP−0.49%−0.030EGP
Bán
4.152M25.161M13.236BEGP4.401.38EGPSản xuất Chế tạo