Chứng khoán Ai Cập

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Ai Cập bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AALRGENERAL COMPANY FOR LAND RECLAMATION,DEVELOPMENT & RECONSTRU
23.000EGP1.77%0.400EGP
Mua
4179.591K152.334MEGPTài chính
ABUKABOU KIR FERTILIZERS
34.950EGP3.37%1.140EGP
Sức mua mạnh
1.992M69.625M44.103BEGP5.636.00EGPCông nghiệp Chế biến
ACAMDARAB CO. FOR ASSET MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
0.486EGP0.62%0.003EGP
Mua
24.683M11.996M643.503MEGPTài chính
ACGCARAB COTTON GINNING
3.150EGP1.61%0.050EGP
Mua
4.105M12.931M834.17MEGPCông nghiệp Chế biến
ACROACROW MISR
24.900EGP8.97%2.050EGP
Sức mua mạnh
5.872K146.213K1.417BEGP14.291.60EGPSản xuất Chế tạo
ADCIARAB PHARMACEUTICALS
52.990EGP1.30%0.680EGP
Mua
1.102K58.395K322.2MEGP4.1112.72EGPCông nghệ Sức khỏe
ADIBABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT
15.670EGP−0.44%−0.070EGP
Mua
630.325K9.877M6.268BEGP1.868.46EGPTài chính
ADPCTHE ARAB DAIRY PRODUCTS CO. ARAB DAIRY - PANDA
1.802EGP−0.39%−0.007EGP
Bán
7.833M14.116M522.58MEGP−0.22EGPHàng tiêu dùng không lâu bền
ADRIARAB DEVELOPMENT & REAL ESTATE INVESTMENT
1.622EGP2.33%0.037EGP
Sức mua mạnh
520.463K844.191K
AFDIEL AHLI INVESTMENT AND DEVELOPMENT
17.520EGP6.05%1.000EGP
Sức mua mạnh
810.04K14.192M315.36MEGP35.080.47EGPTài chính
AFMCALEXANDRIA FLOUR MILLS
11.970EGP0.34%0.040EGP
Mua
62.029K742.487K394.043MEGP10.601.13EGPBán Lẻ
AIFIATLAS FOR INVESTMENT AND FOOD INDUSTRIES
0.255EGP2.00%0.005EGP
Mua
20.292M5.174M166.078MEGPCông nghiệp Chế biến
AIHARABIA INVESTMENTS HOLDING
0.378EGP0.53%0.002EGP
Mua
38.207M14.442M509.933MEGPDịch vụ Công nghiệp
AIVCAL ARAFA FOR INVESTMENT AND CONSULTANCIES
0.093USD−2.11%−0.002USD
Mua
36.185K3.365K1.108BEGP−0.05EGPBán Lẻ
AJWAAJWA FOR FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT
21.070EGP3.33%0.680EGP
Mua
1.035M21.808M423.408MEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
ALCNALEXANDRIA CONTAINERS AND GOODS
16.990EGP7.40%1.170EGP
Sức mua mạnh
1.34M22.772M25.311BEGP14.161.12EGPVận chuyển
ALUMARAB ALUMINUM
28.800EGP−1.94%−0.570EGP
Mua
6.775K195.12K166MEGP7.943.70EGPKhoáng sản phi năng lượng
AMERAMER GROUP HOLDING
0.783EGP1.03%0.008EGP
Mua
3.021M2.366M785.427MEGP−0.06EGPTài chính
AMESALEXANDRIA NEW MEDICAL CENTER
58.800EGP−20.00%−14.700EGP
Bán
42825.166K1.145BEGPDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AMIAARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO
2.085EGP5.25%0.104EGP
Mua
3.758M7.836M750.6MEGP13.170.15EGPTài chính
AMOCALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY
5.090EGP9.70%0.450EGP
Sức mua mạnh
16.862M85.826M6.574BEGP5.500.84EGPNăng lượng Mỏ
AMPIAL MOASHER FOR PROGRAMMING AND INFORMATION DISSEMINATION
2.090EGP0.00%0.000EGP
Theo dõi
7.456K15.583K20.443MEGPDịch vụ Công nghệ
ANFIALEXANDRIA NATIONAL COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENT
7.210EGP−19.53%−1.750EGP
Bán
3962.855K46.816MEGPTài chính
APSWARAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.
3.300EGP0.00%0.000EGP
Theo dõi
120.447K397.475K309.166MEGP−0.17EGPCông nghiệp Chế biến
ARABARAB DEVELOPERS HOLDING
0.418EGP0.72%0.003EGP
Mua
5.145M2.151M485.667MEGPTài chính
ARCCARABIAN CEMENT COMPANY
6.080EGP1.00%0.060EGP
Sức mua mạnh
7.973K48.476K2.272BEGPKhoáng sản phi năng lượng
AREHEGYPTIAN REAL ESTATE GROUP
1.026EGP4.16%0.041EGP
Bán
11.558M11.859M410.4MEGPTài chính
ARPIARABIAN ROCKS PLASTIC INDUSTRIES
0.368EGP0.00%0.000EGP
Bán
10.73K3.949K
ARVAARAB VALVES COMPANY
1.368EGP1.33%0.018EGP
Sức mua mạnh
1.491M2.04M102.522MEGPSản xuất Chế tạo
ASCMASEK COMPANY FOR MINING - ASCOM
8.300EGP3.11%0.250EGP
Sức mua mạnh
504.863K4.19M456.5MEGP34.210.24EGPKhoáng sản phi năng lượng
ASPIASPIRE CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS
0.277EGP0.00%0.000EGP
Mua
6.991M1.936M292.181MEGPTài chính
ATLCAL TAWFEEK LEASING COMPANY-A.T.LEASE
3.700EGP0.54%0.020EGP
Mua
1.289M4.768M647.247MEGPTài chính
ATQAMISR NATIONAL STEEL - ATAQA
1.159EGP1.31%0.015EGP
Mua
6.311M7.315M1.391BEGP14.740.08EGPKhoáng sản phi năng lượng
AUTOGB AUTO
4.750EGP2.37%0.110EGP
Mua
7.606M36.127M5.156BEGP3.321.40EGPDịch vụ Phân phối
AXPHALEXANDRIA PHARMACEUTICALS
119.000EGP2.59%3.000EGP
Mua
894106.386K566.7MEGPCông nghệ Sức khỏe
BIDIEL BADR INVESTMENT AND DEVELOPMENT BID
1.246EGP11.05%0.124EGP
Bán
0019.064MEGP68.000.02EGPCông nghiệp Chế biến
BIGPBARBARY INVESTMENT GROUP ( BIG)
0.093EGP0.00%0.000EGP
Mua
2.895M269.2K30.838MEGP−0.01EGPDịch vụ Phân phối
BINVB INVESTMENTS HOLDING
15.090EGP0.20%0.030EGP
Mua
452.247K6.824M2.415BEGPTài chính
BIOCGLAXO SMITH KLINE
38.440EGP20.13%6.440EGP
Sức mua mạnh
189.287K7.276M3.21BEGPCông nghệ Sức khỏe
BTFHBELTON FINANCIAL HOLDING
3.020EGP0.67%0.020EGP
Bán
3.773M11.393M1.4BEGP−0.63EGPTài chính
CAEDCAIRO EDUCATIONAL SERVICES
15.450EGP−2.22%−0.350EGP
Mua
3154.867K186MEGPDịch vụ Khách hàng
CANASUEZ CANAL BANK S.A.E
9.860EGP−3.71%−0.380EGP
Mua
19.788K195.11K2.977BEGP4.862.11EGP1.411KTài chính
CCAPQALA FOR FINANCIAL INVESTMENTS
1.505EGP4.22%0.061EGP
Sức mua mạnh
45.68M68.749M2.134BEGPTài chính
CCRSGULF CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT CO.
15.350EGP0.00%0.000EGP
Mua
21.89K336.012K76.75MEGPTài chính
CEFMMIDDLE EGYPT FLOUR MILLS
34.550EGP−1.29%−0.450EGP
Bán
6.1K210.755K529.29MEGPCông nghiệp Chế biến
CERATHE ARAB CERAMIC CO.- CERAMICA REMAS
1.134EGP−1.39%−0.016EGP
Mua
6.239M7.076M815.063MEGPSản xuất Chế tạo
CICHCI CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS
5.330EGP−1.30%−0.070EGP
Mua
633.476K3.376M5.33BEGPTài chính
CIEBCREDIT AGRICOLE EGYPT
8.480EGP−0.24%−0.020EGP
Mua
141.82K1.203M10.6BEGP5.231.62EGPTài chính
CIRACAIRO FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
13.500EGP0.90%0.120EGP
Sức mua mạnh
708.916K9.57M7.868BEGP29.740.45EGPDịch vụ Khách hàng
CLHOCLEOPATRA HOSPITAL COMPANY
4.400EGP−3.30%−0.150EGP
Bán
4.14M18.215M7.04BEGP24.180.19EGPDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CNFNCONTACT FINANCIAL HOLDING
2.760EGP−8.00%−0.240EGP
Bán Mạnh
1634503.531BEGPTài chính
COMICOMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT)
41.400EGP3.37%1.350EGP
Sức mua mạnh
23.1M956.337M123.476BEGP7.735.23EGP7.308KTài chính
COSGCAIRO OILS & SOAP
0.175EGP1.74%0.003EGP
Bán
9.236M1.616M404.82MEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
CPCICAIRO PHARMACEUTICALS
44.450EGP1.14%0.500EGP
Mua
2.918K129.705K633.218MEGPCông nghệ Sức khỏe
CSAGCANAL SHIPPING AGENCIES
24.920EGP3.88%0.930EGP
Sức mua mạnh
323.178K8.054M4.984BEGPVận chuyển
DAPHDEVELOPMENT & ENGINEERING CONSULTANTS
24.700EGP−1.20%−0.300EGP
Mua
57.467K1.419M531.82MEGPTài chính
DCRCDELTA CONSTRUCTION & REBUILDING
19.020EGP0.00%0.000EGP
Sức mua mạnh
00439.477MEGPTài chính
DEINDELTA INSURANCE
14.000EGP6.46%0.850EGP
Mua
001.225BEGPTài chính
DOMTARABIAN FOOD INDUSTRIES DOMTY
5.420EGP−0.37%−0.020EGP
Mua
4.795K25.989K1.54BEGP8.460.64EGPHàng tiêu dùng không lâu bền
DSCWDICE SPORT & CASUAL WEAR
0.390EGP0.78%0.003EGP
Mua
46.527M18.146M696.791MEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
DTPPDELTA FOR PRINTING & PACKAGING
17.350EGP0.87%0.150EGP
Theo dõi
5.394K93.586K96.488MEGPCông nghiệp Chế biến
EALREL ARABIA FOR LAND RECLAMATION
18.680EGP10.14%1.720EGP
Sức mua mạnh
0097.136MEGP−0.01EGPTài chính
EASBEGYPTIAN ARABIAN(THEMAR)COMP. FOR SECURITIES&BONDS BROK. EAC
2.910EGP0.00%0.000EGP
Mua
2.636K7.671K218.25MEGPTài chính
EASTEASTERN COMPANY
13.750EGP6.51%0.840EGP
Mua
1.837M25.262M31.625BEGP6.851.88EGP12.872KHàng tiêu dùng không lâu bền
EBSCOSOOL ESB SECURITIES BROKERAGE
0.338EGP−4.25%−0.015EGP
Bán
354.891K119.953K142MEGPTài chính
ECAPEL EZZ PORCELAIN (GEMMA)
12.970EGP4.60%0.570EGP
Sức mua mạnh
371.318K4.816M691.852MEGP4.093.03EGPSản xuất Chế tạo
EDBMTHE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT-LIFT SLAB
0.325EGP0.31%0.001EGP
Theo dõi
13.219M4.296M182.408MEGPDịch vụ Công nghiệp
EDFMEAST DELTA FLOUR MILLS
124.000EGP3.33%4.000EGP
Mua
63578.74K723.9MEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
EEIIEL ARABIA ENGINEERING INDUSTRIES
1.264EGP1.94%0.024EGP
Sức mua mạnh
8.066M10.195M280.753MEGPDịch vụ Công nghiệp
EFICEGYPTIAN FINANCIAL & INDUSTRIAL
29.280EGP1.31%0.380EGP
Mua
310.118K9.08M2.131BEGP3.069.46EGPCông nghiệp Chế biến
EFIDEDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E
12.510EGP0.08%0.010EGP
Mua
143K1.789M9.183BEGP14.830.84EGPHàng tiêu dùng không lâu bền
EFIHE-FINANCE FOR DIGITAL AND FINANCIAL INVESTMENTS
17.960EGP0.45%0.080EGP
Sức mua mạnh
914.277K16.42M33.206BEGP735Dịch vụ Công nghệ
EGALEGYPT ALUMINUM
29.130EGP1.92%0.550EGP
Mua
392.594K11.436M11.991BEGP4.875.86EGPKhoáng sản phi năng lượng
EGASNATURAL GAS & MINING PROJECT (EGYPT GAS)
32.910EGP−0.24%−0.080EGP
Mua
724.972K23.859M3.164BEGP6.954.75EGPCông ty dịch vụ công cộng
EGBEEGYPTIAN GULF BANK
0.488USD0.21%0.001USD
Mua
2.587K1.262K5.473BEGP4.661.98EGP1.979KTài chính
EGCHEGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA)
5.770EGP1.23%0.070EGP
Mua
15.528M89.598M6.847BEGP10.380.55EGPCông nghiệp Chế biến
EGS696Z1C017CERTIFICATES OF ODIN EGYPTIAN EQUITY INVESTMENT FUND-KASAB
1.000EGP0.00%0.000EGP
Theo dõi
00
EGS922Y1C014RIGHTS ISSUE OF MEDICAL PACKAGING COMPANY-3
0.151EGP0.00%0.000EGP
Mua
00Công nghiệp Chế biến
EGSAEGYPTIAN SATELLITES (NILESAT)
5.000USD0.00%0.000USD
Mua
2321.16K4.63BEGP5.9715.87EGPDịch vụ Khách hàng
EGTSEGYPTIAN FOR TOURISM RESORTS
1.702EGP0.06%0.001EGP
Mua
1.434M2.441M1.787BEGPCông ty dịch vụ công cộng
EHDREGYPTIANS HOUSING DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION
0.341EGP−0.29%−0.001EGP
Bán
23.933M8.161M1.023BEGPTài chính
EIUDEGYPTIANS FOR INVESTMENT & URBAN DEVELOPMENT
12.130EGP1.85%0.220EGP
Mua
138.197K1.676M606.5MEGPTài chính
EKHOEGYPTIAN KUWAITI HOLDING
1.254USD0.97%0.012USD
Mua
207.622K260.358K20.918BEGP7.013.36EGPTài chính
ELECELECTRO CABLE EGYPT
0.438EGP−0.23%−0.001EGP
Mua
2.814M1.233M1.558BEGPSản xuất Chế tạo
ELKAEL KAHERA HOUSING
1.250EGP1.87%0.023EGP
Mua
2.751M3.439M1.125BEGPTài chính
ELNAEL NASR FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CROPS
20.800EGP−4.67%−1.020EGP
Bán Mạnh
6.01K125.008K171.86MEGPCông nghiệp Chế biến
ELSHEL SHAMS HOUSING & URBANIZATION
6.850EGP2.24%0.150EGP
Sức mua mạnh
3.786M25.932M1.554BEGPTài chính
ELWAEL WADI FOR INTERNATIONAL AND INVESTEMENT DEVELOPMENT
0.529EGP4.96%0.025EGP
Mua
2.135M1.129M96.278MEGPDịch vụ Khách hàng
EMFDEMAAR MISR FOR DEVELOPMENT
2.740EGP0.00%0.000EGP
Mua
4.943M13.543M12.41BEGPTài chính
ENGCENGINEERING INDUSTRIES (ICON)
5.960EGP−0.67%−0.040EGP
Mua
107.781K642.375K727.5MEGP8.180.73EGPSản xuất Chế tạo
EOSBEL OROUBA SECURITIES BROKERAGE
0.779EGP−4.88%−0.040EGP
Bán Mạnh
6.5K5.064K20.066MEGPTài chính
EPCOEGYPT FOR POULTRY
3.030EGP0.66%0.020EGP
Mua
306.074K927.404K129.413MEGPCông nghiệp Chế biến
EPPKEL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKING
7.730EGP0.00%0.000EGP
Mua
0064.314MEGPCông nghiệp Chế biến
ESRSEZZ STEEL
17.530EGP6.63%1.090EGP
Mua
6.312M110.644M9.523BEGP1.938.52EGPKhoáng sản phi năng lượng
ETELTELECOM EGYPT
24.310EGP5.70%1.310EGP
Sức mua mạnh
2.212M53.773M41.499BEGP4.624.97EGPTruyền thông
ETRSEGYPTIAN TRANSPORT (EGYTRANS)
2.450EGP1.66%0.040EGP
Mua
5.671M13.893M382.353MEGP11.680.21EGPVận chuyển
EXPAEXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT (EDBE)
10.810EGP−0.73%−0.080EGP
Mua
106.161K1.148M5.701BEGP3.722.93EGP1.505KTài chính
FAITFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP
19.520EGP6.32%1.160EGP
Sức mua mạnh
139.605K2.725M14.184BEGP3.046.05EGPTài chính
FERCFERCHEM MISR CO. FOR FERTILLIZERS & CHEMICALS
6.310EGP0.00%0.000EGP
Bán
00111.442MEGPCông nghiệp Chế biến
FIREFIRST INVESTMENT COMPANY AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
1.100EGP1.38%0.015EGP
Bán
158.045K173.85K15.043MEGP3.530.31EGPTài chính