Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Đức

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
1T2 VST BUILDING TECHS AG
6.25-0.79%-0.05Bán019.500M-1.11Sản xuất Chế tạo
VSC 4SC AG INH. O.N.
4.01-1.11%-0.04Bán041.973M-0.7648.00Công nghệ Sức khỏe
WAF1 SILTRONIC AG NA Z.VERK.
133.30-1.84%-2.50Sức bán mạnh22223.645.744102.00Công nghệ Điện tử
Tải thêm