Chứng khoán Đức đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Đức này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
123F123FAHRSCHULE SE INH O.N.
5.20EUR−6.31%−0.35EUR
Bán Mạnh
4.45K23.14K17.246MEUR−1.84EURDịch vụ Khách hàng
2INV2INVEST AG NA O.N.
9.06EUR0.00%0.00EUR
Bán
7226.541K52.078MEURTài chính
ERWEERWE IMMOB. AG INH O.N.
1.30EUR−4.41%−0.06EUR
Bán
0034.634MEUR−0.48EUR44Tài chính
SHWKSHS VIVEON AG
2.88EUR−2.04%−0.06EUR
Bán
007.572MEUR−0.34EURDịch vụ Công nghệ
TRUTRAUMHAUS AG INH O.N.
6.65EUR−13.07%−1.00EUR
Bán Mạnh
5.463K36.329K37.671MEURKhách hàng Lâu năm