Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Đức

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
ODDB ATRIUM EUROPE.R.E.
3.138.49-71.105M0.27
TTO TTL BET.GRDBES.AG INH ON
2.448.06-4.215M0.19
RAW RAIFFEISEN BK INTL INH.
23.865.00-73.706M0.48
AGB2 AGRANA BET.AG INH.
18.504.66-48.826M0.85
O3P OESTERREICH. POST AG
36.904.30-140.500M1.60
EBO ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
39.203.85-114.600M0.50
OMV OMV AG
54.303.40-673.000M1.85
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.533.30-152.740M0.48
ROI ROSENBAUER INTL
45.903.23-5.440M1.50
T1L S IMMO AG
20.302.46-50.185M
UN9 UNIQA INSURANCE GROUP AG
8.282.19-55.253M0.18
AZ2 ANDRITZ AG
47.122.12-49.719M1.00
EVN EVN AG
24.102.03-89.000M0.49
WIB WIENERBERGER
29.982.02-67.359M0.60
VAS VOESTALPINE AG
32.861.53-35.700M0.50
AUS AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
32.101.22-9.713M0.39
3IT AUDIUS SE INH O.N.
15.601.0200.17
OEWA VERBUND AG INH. A
92.600.81-239.717M0.75
SHWK SHS VIVEON AG
14.600.6800.10
RE7 REMGRO LTD. O.N.
7.750.65-29.882M0.05
WFA WENG FINE ART AG NA O.N.
29.200.52-146.000K0.15
TR9 OTRS AG IA O.N.
15.900.430.07
Tải thêm