Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
FRO3 FROEHLICH BAU AG VZO I.A. 0.14475.00%0.11Sức mua mạnh4.195K
ANO ALNO AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.00-82.14%-0.01Bán3.000K1.089M-1.272069.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VDN VDN AG O.N. 0.000.00%0.00Mua2.018M74.640K0.010.393691.00Công nghiệp
ARO ARCANDOR AG INHABER-AKTIEN O.N 0.0142.86%0.00Mua2.288M1.761M-3.3168283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8GS CHINA SPEC.GLASS AG 0.04-48.75%-0.04Bán455725.700K0.051.52779.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HWSA METRIC MOB.SOL.AG O.N. 0.054.17%0.00Mua5.700K530.240K-2.79404.00Công nghệ
HWSA METRIC MOBILITY SOLUTIONS AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.03-44.00%-0.02Sức bán mạnh0530.240K-2.79404.00Công nghệ
8S9 SNOWBIRD AG 0.0561.29%0.02Mua01.579M1660.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FGT FENGHUA SOLETECH AG 0.04-30.77%-0.02Bán12.500K643.560K0.032.061830.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PPA PA POWER AUTOM.AG 0.0357.89%0.01Theo dõi2.000K147.910K-0.6731.00Công nghiệp
NSN NESCHEN AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.01-25.93%-0.00Bán0210.000K270.00Vật liệu cơ bản
FRO FROEHLICH BAU AG I.A. 0.1550.00%0.05Mua2.000K
UP7 UTD POWER TECHN.AG 0.0858.00%0.03Mua10.000K615.000K586.00Công nghiệp
PS4 PHOENIX SOLAR AG O.N. 0.04-29.31%-0.02Bán100306.700K-1.86132.00Công nghiệp
USE BEATE UHSE AG INHABER-AKTIEN EO 1 0.010.00%0.00Bán0546.520K-0.23620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UPR UNIPROF REAL HLD O.N. 0.0342.86%0.01Mua059.120K43.00Tài chính
PPA PA POWER AUTOMATION AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.0345.00%0.01Bán0147.910K-0.6731.00Công nghiệp
8GS CHINA SPECIALTY GLASS AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.0433.33%0.01Mua0725.700K0.051.52779.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WBAG WILD BUNCH AG O.N. 0.18-8.77%-0.02Sức bán mạnh11.001K14.881M4.260.05161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BUF S+O AGRAR AG O.N. 0.11-22.92%-0.03Sức bán mạnh150434.700K28.570.010.00Năng lượng
DFTK DF DT.FORFAIT AG NA O.N. 0.15-22.11%-0.04Sức bán mạnh02.972M-0.2333.00Tài chính
VG8 VARENGOLD BANK AG 3.1213.04%0.36Mua57018.755M115.360.0357.00Tài chính
SNH STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 0.17-14.36%-0.03Mua4.982M974.591M105800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SK1A SKW STAHL-MET.HLDG. NA ON 0.23-1.75%-0.00Bán5.600K1.505M-0.83552.00Vật liệu cơ bản
WTB WALTER BAU-AG ST O.N. 0.00-20.00%-0.00Bán0240.830K9367.00Công nghiệp
USE BEATE UHSE AG 0.010.00%0.00Bán217.469K546.520K-0.23620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.8225.77%0.17Mua011.231M-0.3419.00Công ty dịch vụ công cộng
SNH STEINHOFF INTERNATL HLDGS N.V.AANDELEN OP NAAM EO -,50 0.17-13.02%-0.03Mua1.281M971.362M105800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SNH STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 0.17-15.20%-0.03Mua75.846M981.032M105800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WBAG WILD BUNCH AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.18-18.55%-0.04Sức bán mạnh014.881M4.260.05161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UP7 UNITED POWER TECHNOLOGY AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.05-18.03%-0.01Sức bán mạnh500615.000K586.00Công nghiệp
I7N ITN NANOVATION 0.8321.57%0.15Mua30.486K11.231M-0.3419.00Công ty dịch vụ công cộng
N4G THE NAGA GROUP AG NA O.N. 2.10-12.32%-0.29Sức bán mạnh57.184K103.122M-0.12Công nghệ
I7N ITN NANOVATION 0.8218.50%0.13Mua1.000K11.231M-0.3419.00Công ty dịch vụ công cộng
MUS M+S ELEKTRONIK AG 0.010.00%0.00Sức mua mạnh100157.830K1691.00Công nghệ
US5 ULTRASONIC AG O.N. 0.04-16.67%-0.01Bán1.250K533.310K0.022.771472.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MPRK MAIER + PARTNER O.N. 0.578.49%0.04Bán5.288K3.267M2.00Tài chính
MPS MUEHL PROD. + SERV. O.N. 1.247.83%0.09Mua4.450K6.259M1.230.712201.00Vật liệu cơ bản
SVAB STOCKHOLM IT VENTURES AB 0.06-4.35%-0.00Bán3.574M19.740M-0.00Công nghệ
TLI TELES AG INFORM.TECHN. 0.18-6.25%-0.01Bán2.000K4.754M-0.0158.00Công nghệ
TLI TELES AG INFORMATIONSTECHNOL. INHABER-AKTIEN O.N. 0.17-7.89%-0.01Sức bán mạnh7.000K4.754M-0.0158.00Công nghệ
TLI TELES AG INFORM.TECHN. 0.202.60%0.01Bán7.001K4.754M-0.0158.00Công nghệ
REPA REPSOL S.A. EO 1 ADR 1 17.3018.49%2.70Mua2026.382B13.621.2425099.00Năng lượng
UPR UNIPROF REAL ESTATE HOLDING AGINHABER-AKTIEN O.N. 0.0315.38%0.00Mua059.120K43.00Tài chính
STE STEILMANN SE INHABER-AKTIEN O.N. 0.030.00%0.00Mua0796.940K8526.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DOQ DO + CO AG 60.8017.60%9.10Mua601542.741M24.152.509587.00Công nghiệp
HBD1 PHICOMM AG INHABER-AKTIEN O.N. 1.9815.12%0.26Sức mua mạnh252.435M-0.070.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HBD1 PHICOMM AG INH. O.N. 1.9714.53%0.25Sức mua mạnh5252.435M-0.070.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
S4K SHF COMMUNICAT.TECH. 2.40-9.77%-0.26Mua1.640K9.583M-0.1157.00Công nghệ
LMI LION E-MOBILITY AG SF-,13 5.205.48%0.27Mua17.886K34.075MCông nghiệp
NC5A NORCOM INF.TECHN.AG 41.15-8.56%-3.85Mua9.815K91.384M49.040.9880.00Công nghệ
XMY MYBET HOLDING SE NA O.N. 0.71-0.84%-0.01Bán9.125K5.418M-1.21135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ERMK DEAG DT.ENTERTAINM. O.N. 3.53-6.61%-0.25Bán31.030K68.990M74.260.05221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
02P PEARL GOLD AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.50-5.66%-0.03Bán014.750M-7.420.00Vật liệu cơ bản
BST BASTEI LUEBBE AG O.N. 1.931.32%0.03Bán8.977K25.669M-0.99581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
E8X ELEXXION AG 0.3512.90%0.04Bán2.000K2.789M5.270.0618.00Chăm sóc sức khỏe
NC5A NORCOM INF.TECHN.AG 41.00-7.76%-3.45Mua8991.384M49.040.9880.00Công nghệ
LEI LEIFHEIT AG O.N. 19.00-5.47%-1.10Bán90.232K205.000M15.251.321168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TXA AMATECH AG O.N. 0.01-10.00%-0.00Bán0110.460K-2.12258.00Công nghệ
LCY JUBII EUROPE N.V.B EO-,01 0.03-3.57%-0.00Bán60.245K5.178M-0.011.00Công nghệ
CEK CEOTRONICS AG O.N. 1.88-5.30%-0.10Sức bán mạnh85313.068M10.360.19160.00Công nghệ
MUX MUTARES AG 10.70-8.55%-1.00Bán29.626K181.307M4.102.854639.00Công nghiệp
S4K SHF COMMUNICAT.TECH. 2.321.75%0.04Mua1.400K9.583M-0.1157.00Công nghệ
HAL HALLIBURTON CO. DL 2,50 35.72-7.17%-2.76Sức bán mạnh3.141K33.610B97.720.4055000.00Năng lượng
S4K SHF COMMUNIC. TECHNOLOGIES AG INHABER-AKTIEN O.N. 2.36-9.23%-0.24Sức mua mạnh09.583M-0.1157.00Công nghệ
CHX CIECH S.A. ZY 5 12.31-9.22%-1.25Bán0675.292M7.581.693876.00Vật liệu cơ bản
VMR1 VALUE MANAGEMENT & RESEARCH AGINHABER-AKTIEN O.N. 2.02-8.18%-0.18Sức bán mạnh05.474M-0.1814.00Tài chính
BMM BRUEDER MANNESM.AG O.N. 1.139.71%0.10Sức mua mạnh11.528K2.970M21.670.05140.00Công nghiệp
M6YA MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 0.58-8.59%-0.06Bán127.864K396.354M-0.121276.00Công nghệ
IUR KAP BETEILIGUNGS-AG O.N. 36.80-8.00%-3.20Sức bán mạnh1.574K281.836M8.914.492607.00Tài chính
RGB REGENBOGEN AG INHABER-AKTIEN O.N. 4.8410.00%0.44Mua010.121M13.960.34153.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LEI LEIFHEIT AG O.N. 19.14-4.78%-0.96Bán547205.000M15.251.321168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BST BASTEI LUEBBE AG O.N. 2.034.64%0.09Mua1.200K25.669M-0.99581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSY BOEWE SYSTEC AG O.N. 0.0110.00%0.00Bán072.600K-10.623304.00Công nghiệp
ANO ALNO AG 0.01-8.33%-0.00Bán47.000K1.089M-1.272069.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KPH KAMPA AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.024.35%0.00Mua0288.740K-3.26781.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KPH KAMPA AG O.N. 0.02-8.33%-0.00Mua0288.740K-3.26781.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BUF S&O AGRAR AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.1110.00%0.01Bán0434.700K28.570.010.00Năng lượng
WSO1 WALLSTREET:ONLINE INH ON 45.800.00%0.00Mua1.363K76.297M26.371.7426.00Công nghiệp
CNWK CO.DON AG INH. O.N. 5.923.86%0.22Mua45.739K111.316M-0.3592.00Chăm sóc sức khỏe
MUX MUTARES AG 10.60-8.23%-0.95Bán850181.307M4.102.854639.00Công nghiệp
MUX MUTARES AG INHABER-AKTIEN O.N. 10.65-8.19%-0.95Bán2.300K181.307M4.102.854639.00Công nghiệp
XMY MYBET HOLDING SE NAMENS-AKTIEN O.N. 0.70-4.37%-0.03Bán05.418M-1.21135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
L1OA LLOYD FONDS AG 4.43-8.09%-0.39Bán1.150K47.843M31.850.1534.00Tài chính
EUZ ECKERT+ZIEGLER AG O.N. 40.256.34%2.40Sức mua mạnh22.198K201.398M19.471.94790.00Chăm sóc sức khỏe
LEI LEIFHEIT AG INHABER-AKTIEN O.N. 19.06-5.41%-1.09Bán960205.000M15.251.321168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MGN MOLOGEN AG 4.07-7.29%-0.32Bán19.332K32.184M-2.1751.00Chăm sóc sức khỏe
RY4C RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 14.79-6.36%-1.00Sức bán mạnh61.165K18.247B12.981.2113026.00Công nghiệp
L1OA LLOYD FONDS AG 4.52-4.44%-0.21Bán49.275K47.843M31.850.1534.00Tài chính
SIS FIRST SENSOR AG O.N. 22.306.19%1.30Mua38.885K216.588M69.110.31811.00Công nghệ
IXX INIT INNOVATION O.N. 17.558.33%1.35Mua10.995K164.656M43.440.37756.00Công nghệ
VG8 VARENGOLD BANK AG INHABER-AKTIEN O.N. 3.004.90%0.14Bán7018.755M115.360.0357.00Tài chính
IXX INIT INNOV.IN TRAFFIC SYST.SE INHABER-AKTIEN O.N. 17.457.72%1.25Mua58164.656M43.440.37756.00Công nghệ
SPM SPLENDID MEDIEN AG INHABER-AKTIEN O.N. 1.27-4.87%-0.07Bán2.400K13.804M-0.40175.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DFTK DF DEUTSCHE FORFAIT AG NAMENS-AKTIEN O.N. 0.180.00%0.00Bán02.972M-0.2333.00Tài chính
BST BASTEI LUBBE AG INHABER-AKTIEN O.N. 1.962.62%0.05Bán2.000K25.669M-0.99581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DAII DAIMLER AG NAMENS-AKT.(ADRS) 4/O.N 14.10-6.00%-0.90Bán062.735B6.079.43294029.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPM SPL.MEDIEN AG O.N. 1.27-6.96%-0.10Bán34.525K13.804M-0.40175.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
333 DECHENG TECHNOLOGY AG 0.02-6.19%-0.00Bán826.500K583.870K0.030.62119.00Vật liệu cơ bản
IXX INIT INNOVATION O.N. 17.508.02%1.30Mua35164.656M43.440.37756.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất