Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
I7N ITN NANOVATION
0.20-80.68%-0.83Sức bán mạnh526.546K3.303M-0.3419.00Công ty dịch vụ công cộng
I7N ITN NANOVATION
0.2016.48%0.03Sức bán mạnh124.872K3.303M-0.3419.00Công ty dịch vụ công cộng
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.2017.65%0.03Bán10.527K3.303M-0.3419.00Công ty dịch vụ công cộng
VAC VALLOUREC EO 2
2.62-31.05%-1.18Sức bán mạnh6.300K1.186B-1.2419500.00Năng lượng
VAC VALLOUREC EO 2
2.54-31.35%-1.16Sức bán mạnh30.602K1.186B-1.2419500.00Năng lượng
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
2.75-28.52%-1.09Bán109.526K25.451M-1.8551.00Chăm sóc sức khỏe
VAC VALLOUREC S.A. ACTIONS PORT. EO 2
2.65-29.94%-1.13Sức bán mạnh7.600K1.186B-1.2419500.00Năng lượng
MGNK MOLOGEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.88-28.32%-1.14Bán6.620K25.451M-1.8551.00Chăm sóc sức khỏe
PDA PRO DV AG O.N.
0.330.00%0.00Mua1001.281M22.00Công nghệ
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
3.05-19.84%-0.76Bán49.012K25.451M-1.8551.00Chăm sóc sức khỏe
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.188.00%0.01Bán11.610K19.755M-1.00330.00Công nghệ
XMY MYBET HOLDING SE NA O.N.
0.0237.50%0.01Bán600139.310K-1.21135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVD NVIDIA CORP. DL-,001
147.00-17.03%-30.18Bán43.561K108.646B30.466.0811528.00Công nghệ
NVD NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001
143.38-19.72%-35.23Bán10.134K108.461B30.466.0711528.00Công nghệ
NVD NVIDIA CORP. DL-,001
143.25-19.85%-35.47Bán14.167K108.461B30.466.0711528.00Công nghệ
XMY MYBET HOLDING SE NA O.N.
0.00-20.00%-0.00Bán0139.310K-1.21135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TLI TELES AG INFORMATIONSTECHNOL. INHABER-AKTIEN O.N.
0.12-1.64%-0.00Bán10.000K3.193M-0.0258.00Công nghệ
ITN INTERTAINMENT AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.4017.65%0.06Mua3005.802M12.370.030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MPRK MAIER + PARTNER O.N.
0.38-1.05%-0.00Bán5.421K2.030M2.00Tài chính
ELB ELUMEO SE
1.56-16.13%-0.30Bán09.845M-0.841144.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.2119.08%0.03Bán14.000K19.755M-1.00330.00Công nghệ
NRD NORDSTROM INC. REGISTERED SHARES O.N.
43.78-15.81%-8.22Sức bán mạnh08.765B17.992.9375000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GWI1 GERRY WEBER INTERNAT.O.N.
2.7512.96%0.32Bán91.886K124.919M-0.186487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WDL WINDELN.DE SE O.N.
0.51-14.53%-0.09Sức bán mạnh4.600K16.502M-1.02311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
O5H OPENLIMIT HLDG INH. SF-30
0.28-3.42%-0.01Bán13.300K8.764M-0.0949.00Công nghệ
ELN ELANIX BIOTECHN.AG
2.59-5.82%-0.16Bán10.000K19.556M-0.5710.00Chăm sóc sức khỏe
WBAG WILD BUNCH AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.05-0.38%-0.00Sức bán mạnh06.459M-0.14148.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AAG AUMANN AG INHABER-AKTIEN O.N.
39.05-7.13%-3.00Bán2.466K585.600M32.581.181049.00Công nghiệp
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.14-1.44%-0.00Bán703.193M-0.0258.00Công nghệ
NRD NORDSTROM INC.
46.19-13.50%-7.21Bán08.765B17.992.9375000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ELB ELUMEO SE INHABER-AKTIEN O.N.
1.80-13.46%-0.28Bán09.845M-0.841144.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AAG AUMANN AG INH O.N.
38.40-8.02%-3.35Bán149.975K585.600M32.581.181049.00Công nghiệp
AAG AUMANN AG INH O.N.
39.30-7.09%-3.00Bán4.815K585.600M32.581.181049.00Công nghiệp
WDL WINDELN.DE SE INHABER-AKTIEN O.N.
0.51-11.23%-0.06Sức bán mạnh1.000K16.502M-1.02311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ULC UNITED LABELS O.N.
2.7011.57%0.28Theo dõi20015.750M29.330.0999.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GWI1 GERRY WEBER INTERNAT.O.N.
2.7811.20%0.28Bán12.926K124.919M-0.186487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
M3B MIC AG
0.343.98%0.01Bán24.574K5.054M40.000.019.00Tài chính
H221 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01
51.95-10.20%-5.90Bán02.757B4.6111.2217100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.1413.45%0.02Mua10.000K3.193M-0.0258.00Công nghệ
O5H OPENLIMIT HLDG INH. SF-30
0.23-11.54%-0.03Bán12.500K8.764M-0.0949.00Công nghệ
SNH STEINHOFF INTERNATL HLDGS N.V.AANDELEN OP NAAM EO -,50
0.134.13%0.01Mua655.000K473.891M105800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSY SCY BETEILIG.AG O.N.
0.31-11.43%-0.04Mua02.707M-0.32Tài chính
PAL PANTAFLIX AG INH. O.N.
30.40-8.71%-2.90Bán47036.209M-0.49154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTI TOM TAILOR HLDG NA O.N.
2.281.42%0.03Bán551.691K87.846M10.020.236112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FRU FERRATUM OYJ
10.303.10%0.31Bán97.386K222.251M12.250.85958.00Tài chính
NN6 NANOREPRO AG
1.07-6.55%-0.07Bán21.114K7.321M-0.0716.00Chăm sóc sức khỏe
BIO3 BIOTEST AG VZ O.N.
19.78-10.50%-2.32Sức bán mạnh128793.408M-0.021630.00Chăm sóc sức khỏe
GWI1 GERRY WEBER INTERNATIONAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.6812.84%0.30Bán4.000K124.919M-0.186487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZEF ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY
0.16-11.11%-0.02Bán02.432M6.930.0366.00Năng lượng
BWB BAADER BANK AG
1.48-4.52%-0.07Sức bán mạnh6.468K67.535M-0.04451.00Tài chính
WSU WASHTEC AG O.N.
65.40-8.53%-6.10Bán26.262K875.204M27.342.391875.00Công nghiệp
BIO3 BIOTEST AG VZ O.N.
21.00-4.11%-0.90Bán50.805K793.408M-0.021630.00Chăm sóc sức khỏe
PAL PANTAFLIX AG INHABER-AKTIEN O.N.
28.90-5.86%-1.80Bán12836.209M-0.49154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SNH STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50
0.124.24%0.01Mua637.878K473.891M105800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DFTK DF DEUTSCHE FORFAIT AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.130.00%0.00Bán02.009M-0.2533.00Tài chính
SEN SENVION S.A. EUR -,01
3.67-10.37%-0.42Sức bán mạnh0275.792M-0.964100.00Năng lượng
BTBB SLEEPZ AG INH. O.N.
0.93-10.19%-0.11Sức bán mạnh10012.630M-0.4957.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SVAB STOCKHOLM IT VENTURES AB
0.02-7.50%-0.00Bán1.589M6.763M-0.00Tài chính
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
13.00-3.70%-0.50Bán101.473K189.324M15.690.83139.00Năng lượng
WDL WINDELN.DE SE O.N.
0.53-7.99%-0.05Bán51.827K16.502M-1.02311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTI TOM TAILOR HLDG NA O.N.
2.23-3.04%-0.07Bán9.171K87.846M10.020.236112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
H221 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01
51.32-9.84%-5.60Bán02.757B4.6111.2217100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WSU WASHTEC AG INHABER-AKTIEN O.N.
65.80-8.10%-5.80Bán425875.204M27.342.391875.00Công nghiệp
SMWN SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N.
6.5011.11%0.65Sức mua mạnh1.356K25.870M-0.149.00Tài chính
BWB BAADER BANK AG
1.41-9.65%-0.15Sức bán mạnh3.620K67.535M-0.04451.00Tài chính
SHF SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
15.42-9.51%-1.62Bán2583.424M-0.501324.00Công nghệ
VSC 4SC AG
3.05-2.71%-0.09Bán43.068K93.478M-0.4041.00Chăm sóc sức khỏe
AP2 APPLIED MATERIALS INC.
29.22-3.88%-1.18Bán2.139K30.394B8.123.8518400.00Công nghệ
CC1 CONSUS R.ESTATE AG NA ON
8.083.86%0.30Sức mua mạnh0863.750M-0.430.00Tài chính
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
3.71-3.13%-0.12Bán12.289K23.039M21.570.1773.00Công nghệ
SAE SHOP APOTHEKE EUROPE INH.
38.80-7.62%-3.20Sức bán mạnh10.338K468.507M-2.63483.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ZAL ZALANDO SE
28.84-4.19%-1.26Bán1.262M7.224B141.080.2215455.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AP2 APPLIED MATERIALS INC.
30.12-1.28%-0.39Bán1.815K30.343B8.123.8418400.00Công nghệ
MLL MUELLER-DIE LILA LOGISTIK
6.10-2.40%-0.15Bán5.957K48.530M35.960.171535.00Công nghiệp
LLD LLOYDS BKG GRP LS-,10
0.62-8.03%-0.05Sức bán mạnh300.387K43.732B10.480.0667905.00Tài chính
ELN ELANIX BIOTECHN.AG
2.42-6.20%-0.16Bán21.327K19.556M-0.5710.00Chăm sóc sức khỏe
H5E HELMA EIGENHEIMBAU AG
29.70-0.83%-0.25Bán66119.600M8.613.47327.00Tài chính
DPWA DEUTSCHE POST SPONS.ADR 1
29.605.71%1.60Bán20035.063B17.321.72543612.00Công nghiệp
AP2 APPLIED MATERIALS INC. REGISTERED SHARES O.N.
30.97-0.06%-0.02Bán53430.343B8.123.8418400.00Công nghệ
SIX2 SIXT SE ST O.N.
87.45-6.02%-5.60Bán104.125K4.105B9.529.196685.00Công nghiệp
EGG ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01
44.93-8.55%-4.20Sức bán mạnh02.632B23.831.954400.00Công nghiệp
MUX MUTARES AG NA O.N.
10.109.54%0.88Mua20150.821M3.662.705262.00Công nghiệp
M3B MIC AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.32-5.88%-0.02Bán05.054M40.000.019.00Tài chính
PAL PANTAFLIX AG INH. O.N.
28.50-3.39%-1.00Bán5.435K36.209M-0.49154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
17.67-6.61%-1.25Bán14.993K18.930B-0.708900.00Công nghệ
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
17.69-6.60%-1.25Bán6.806K18.930B-0.708900.00Công nghệ
BCY BARCLAYS PLC LS 0,25
2.021.35%0.03Mua42.600K31.871B79900.00Tài chính
BTBB SLEEPZ AG INH. O.N.
1.015.07%0.05Bán20.294K12.630M-0.4957.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SHF SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
15.30-6.71%-1.10Bán10.296K83.424M-0.501324.00Công nghệ
H5E HELMA EIGENHEIMBAU AG
29.90-0.17%-0.05Bán23.675K119.600M8.613.47327.00Tài chính
WIG1 SPORTTOTAL AG INH. O.N.
1.124.67%0.05Theo dõi33.650K26.390M-0.16229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZAL ZALANDO SE INHABER-AKTIEN O.N.
28.81-4.79%-1.45Bán1.950K7.224B141.080.2215455.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TQIR TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI PORT.RISP.NON CNV. O.N.
0.450.70%0.00Bán011.086B-0.0459124.00Dịch vụ Viễn thông
WAF SILTRONIC AG NA O.N.
72.90-7.32%-5.76Bán4.775K2.184B6.3011.563825.00Công nghệ
WSO1 WALLSTREET:ONLINE INH ON
26.30-3.31%-0.90Bán2.390K43.812M12.512.1025.00Công nghiệp
SHL1 SIEMENS HEALTH ADR/0,50
19.40-8.06%-1.7030038.000B30.041.2649600.00Chăm sóc sức khỏe
YOC YOC AG O.N.
2.728.80%0.22Bán09.078M-0.2256.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NN6 NANOREPRO AG
1.03-8.00%-0.09Sức bán mạnh5.000K7.321M-0.0716.00Chăm sóc sức khỏe
EGG ENERGIZER HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01
44.47-5.02%-2.35Bán8.000K2.632B23.831.954400.00Công nghiệp
SK1A SKW STAHL-MET.HLDG. NA ON
0.18-7.96%-0.02Sức bán mạnh01.407M1.980.11559.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất