Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Đức

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
GWI1 GERRY WEBER INTERNATIONAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.0430.84%0.01Bán230.700K1.816M-0.186487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GWI1 GERRY WEBER INTERNAT.O.N.
0.0660.65%0.02Mua3.256M1.816M-0.186487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GWI1 GERRY WEBER INTERNAT.O.N.
0.0417.65%0.01Bán124.075K1.816M-0.186487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UMD UMT UTD MOB.TECHN.AG
0.23-20.89%-0.06Bán374.303K6.859M11.330.031.00Công nghệ
UMD UMT UTD MOBILITY TECHNOLOGY AGINHABER-AKTIEN O.N.
0.23-13.79%-0.04Bán7.000K6.859M11.330.031.00Công nghệ
PDA PRO DV AG O.N.
0.409.19%0.03Sức mua mạnh701.617M25.00Công nghệ
DFTK DF DT.FORFAIT AG NA O.N.
2.3426.49%0.49Mua30.753K21.992M-0.0430.00Tài chính
BTBB SLEEPZ AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.12-5.60%-0.01Sức bán mạnh02.893M-0.4957.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.15-1.27%-0.00Mua29.500K3.333M-0.1060.00Công nghệ
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.156.99%0.01Bán14.192K3.333M-0.1060.00Công nghệ
TLI TELES AG INFORMATIONSTECHNOL. INHABER-AKTIEN O.N.
0.13-2.21%-0.00Bán11.500K3.333M-0.1060.00Công nghệ
DFTK DF DEUTSCHE FORFAIT AG NAMENS-AKTIEN O.N.
2.149.18%0.18Mua3.535K21.992M-0.0430.00Tài chính
FAM2 DT.CANNABIS AG JGE O.N.
0.479.22%0.04Mua38.507K8.166M-0.110.00Tài chính
SEN SENVION S.A. EUR -,01
0.105.89%0.01Bán259.082K6.886M-0.964100.00Năng lượng
UMD UMT UTD MOB.TECHN.AG
0.24-16.61%-0.05Bán15.055K6.859M11.330.031.00Công nghệ
DFTK DF DT.FORFAIT AG NA O.N.
2.3015.00%0.30Mua5.531K21.992M-0.0430.00Tài chính
A7A FINLAB AG NAMENS-AKTIEN O.N.
20.0015.94%2.75Mua50092.201M4.873.8013.00Tài chính
GGS GIGASET AG O.N.
0.427.69%0.03Sức mua mạnh30.942K51.658M54.700.01891.00Công nghệ
FDX FEDEX CORP. DL-,10
135.48-13.46%-21.08Bán1.110K41.002B144.131.18177000.00Công nghiệp
FDX FEDEX CORP. DL-,10
135.10-13.25%-20.64Bán2.185K40.627B144.131.17177000.00Công nghiệp
ELB ELUMEO SE INHABER-AKTIEN O.N.
0.783.33%0.03Sức bán mạnh04.785M-3.70280.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FDX FEDEX CORP. REGISTERED SHARES DL -,10
134.68-13.04%-20.20Sức bán mạnh9040.420B144.131.17177000.00Công nghiệp
FF24 FAST FIN24 HLDG INH O.N.
0.08-13.22%-0.01Sức bán mạnh01.032M-0.10Tài chính
MTA WAERTSILAE
10.10-12.79%-1.48Bán7336.802B17.790.6519239.00Công nghiệp
SEN SENVION S.A. ACTIONS NOM. EUR -,01
0.09-13.06%-0.01Bán06.886M-0.964100.00Năng lượng
ZEF ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY
0.18-12.62%-0.03Bán3.500K2.596M7.390.0366.00Năng lượng
T5O CYTOTOOLS O.N.
10.003.95%0.38Mua026.591M-0.541.00Chăm sóc sức khỏe
NN6 NANOREPRO AG
0.67-4.29%-0.03Bán18.911K5.938M-0.0416.00Chăm sóc sức khỏe
PDA PRO DV AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.3813.77%0.05Mua01.617M25.00Công nghệ
SEN SENVION S.A. EUR -,01
0.09-11.97%-0.01Bán06.886M-0.964100.00Năng lượng
MPRK MAIER + PARTNER O.N.
0.370.00%0.00Bán100357.050K2.00Tài chính
ICP PANAMAX AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.780.00%0.00Sức bán mạnh01.528M-0.121.00Tài chính
MBC MYBUCKS S.A. ACTIONS NOMINATIVES EUR 1
0.6014.45%0.08Bán08.418M-1.04328.00Tài chính
TUF TUFF GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.450.00%0.00Bán024.000M-1.6223.00Công nghiệp
WDLK WINDELN.DE SE INH O.N.
0.5411.62%0.06Bán21.772K4.802M-5.49224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NN6 NANOREPRO AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.620.81%0.01Bán05.938M-0.0416.00Chăm sóc sức khỏe
INW1 GBS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.70-5.41%-0.04Bán04.025M-0.131.00Công nghệ
VBX VOLTABOX AG INH. O.N.
7.802.36%0.18Bán56.428K120.587M404.670.02249.00Công nghiệp
CURK CURASAN AG INH O.N.
1.156.98%0.07Mua2.740K10.652M-1.4736.00Chăm sóc sức khỏe
AAQ AAP IMPLANTATE AG
0.85-5.13%-0.05Sức bán mạnh59.650K26.717M-0.28122.00Chăm sóc sức khỏe
B5A BAUER AG (SCHROBENHAUSEN) INHABER-AKTIEN O.N.
18.76-8.26%-1.69Bán230352.042M17.851.1511620.00Vật liệu cơ bản
APA APACHE CORP. REGISTERED SHARES DL -,625
23.27-8.24%-2.09Mua09.548B-1.053420.00Năng lượng
O5H OPENLIMIT HLDG INH. SF-30
0.310.00%0.00Mua1.900K12.062M-0.0449.00Công nghệ
VAO VAPIANO SE INH. O.N.
4.738.11%0.35Bán8.156K114.027M-4.237852.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ULC UNITED LABELS AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.967.40%0.14Bán013.652M27.910.0791.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RY8 ROY ASSET HLDG INH O.N.
0.286.06%0.02Bán4.200K8.149M-0.395.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CNWK CO.DON AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.42-6.20%-0.16Bán8.342K55.669M-0.4294.00Chăm sóc sức khỏe
NB2 NORTHERN BITCOIN AG O.N.
12.905.74%0.70Mua89795.995M-0.448.00Chăm sóc sức khỏe
DL7A DILLARDS A DL-,01
53.69-8.64%-5.08Bán01.473B13.634.3323010.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AAQ AAP IMPLANTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.83-4.82%-0.04Bán50026.717M-0.28122.00Chăm sóc sức khỏe
LYV LUNDIN PETROLEUM AB NAMN-AKTIER SK -,01
29.03-6.32%-1.96Mua08.213B100.300.29408.00Năng lượng
M4M MILLICOM INTL CELL. SDRS
42.40-7.71%-3.54Bán04.665B-0.2421403.00Dịch vụ Viễn thông
AAQ AAP IMPLANTATE AG
0.82-5.07%-0.04Bán4.518K26.717M-0.28122.00Chăm sóc sức khỏe
BTBB SLEEPZ AG INH. O.N.
0.14-8.39%-0.01Bán02.893M-0.4957.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
58G GAIN CAPITAL HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,00001
5.329.23%0.45Sức mua mạnh0180.268M-0.47638.00Tài chính
SVAB STRATEVIC FINANCE GR. AB
0.00-8.33%-0.00Bán57.300K877.323K-0.00Tài chính
MA1 MAX21 AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.44-3.91%-0.02Mua07.671M-0.7665.00Tài chính
MUM MENSCH UND MASCH.O.N.
31.906.33%1.90Mua20.311K490.647M35.890.84930.00Công nghệ
SHF SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
29.10-1.36%-0.40Mua6.640K194.127M-0.021237.00Công nghệ
VBX VOLTABOX AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.905.05%0.38Bán3.050K120.587M404.670.02249.00Công nghiệp
MWB MWB FAIRTRADE WPHDLSBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.931.85%0.04Mua014.648M25.030.0855.00Tài chính
T5O CYTOTOOLS AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.880.00%0.00Mua1.030K26.591M-0.541.00Chăm sóc sức khỏe
CNWK CO.DON AG INH. O.N.
2.52-1.56%-0.04Bán47.543K55.669M-0.4294.00Chăm sóc sức khỏe
VSC 4SC AG
2.11-0.47%-0.01Bán18.672K74.889M-0.4943.00Chăm sóc sức khỏe
HHH HOMES & HOLIDAY AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.512.64%0.01Mua06.469MTài chính
V3S VECTRON SYSTEMS O.N.
12.704.10%0.50Sức mua mạnh109.362K88.733M-0.66178.00Công nghệ
WEW WESTWING GROUP INH. O.N.
2.63-4.40%-0.12Bán1.654K53.926M-116.691143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KA8 KLASSIK RADIO AG NA O.N.
7.808.33%0.60Sức mua mạnh50035.464M15.910.4663.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FAM2 DT.CANNABIS AG JGE O.N.
0.448.29%0.03Mua3508.166M-0.110.00Tài chính
O2C PETRO WELT TECHNOLOGIE.AG
3.37-5.60%-0.20Sức bán mạnh26.485K174.394M38.040.093348.00Năng lượng
BNN B.R.A.I.N. NA
10.084.46%0.43Mua785178.572M-0.52283.00Vật liệu cơ bản
IS8 IFA SYSTEMS AG
6.15-7.52%-0.50Bán13018.562M6.601.0259.00Chăm sóc sức khỏe
PDA PRO DV AG O.N.
0.406.38%0.02Mua3201.617M25.00Công nghệ
GJ3A GAFISA S.A. REG. SHARES (SP.ADRS)/2 O.N.
2.39-3.54%-0.09Bán0160.055M-2.06Tài chính
MBC MYBUCKS SA ORD.REG. EO 1
0.677.03%0.04Mua08.418M-1.04328.00Tài chính
TC1 TELE COLUMBUS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.706.60%0.10Bán19.050K213.274M-1.281216.00Dịch vụ Viễn thông
M3B MIC AG
0.220.45%0.00Bán20.000K3.270M25.880.019.00Tài chính
RY8 ROY ASSET HOLDING SE INHABER-AKTIEN O.N.
0.250.00%0.00Bán08.149M-0.395.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NWAY NEXWAY AG NA O.N.
22.608.65%1.80Sức bán mạnh013.860M-2.6690.00Công nghệ
ASL AKASOL AG INH. O.N.
41.95-6.54%-2.94Bán24.057K272.056M374.280.12210.00Công nghiệp
WDLK WINDELN.DE SE INHABER-AKTIEN O.N.
0.49-2.41%-0.01Bán04.802M-5.49224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MUM MENSCH UND MASCH.O.N.
31.803.92%1.20Mua2.194K490.647M35.890.84930.00Công nghệ
VBX VOLTABOX AG INH. O.N.
7.761.84%0.14Bán5.040K120.587M404.670.02249.00Công nghiệp
LYV LUNDIN PETROLEUM SK-,01
28.69-7.27%-2.25Mua08.550B100.300.30408.00Năng lượng
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
5.95-7.18%-0.46Sức bán mạnh37.457K279.651M34.970.18186.00Chăm sóc sức khỏe
BSL BASLER AG INHABER-AKTIEN O.N.
41.95-0.36%-0.15Mua200426.357M56.000.74808.00Công nghệ
KA8 KLASSIK RADIO AG NAMENS-AKTIEN O.N.
7.606.29%0.45Mua10035.464M15.910.4663.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ULC UNITED LABELS O.N.
1.980.51%0.01Bán8.315K13.652M27.910.0791.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EVTA EVOTEC SE ADR/2 O.N.
42.808.08%3.20Mua503.113B39.900.522756.00Chăm sóc sức khỏe
BWQ ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON
6.050.83%0.05Sức bán mạnh1.360K
MA1 MAX21 AG
0.438.00%0.03Mua07.671M-0.7665.00Tài chính
PGN PARAGON KGAA INH O.N.
14.266.10%0.82Mua62061.467M-1.191067.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
V3S VECTRON SYSTEMS AG INHABER-AKTIEN O.N.
12.654.55%0.55Mua1.560K88.733M-0.66178.00Công nghệ
DEX DELTICOM AG NA O.N.
3.050.00%0.00Bán9.575K38.013M-0.92281.00Công nghệ
4DS DALDRUP+SOEHNE AG
3.73-2.86%-0.11Mua3.050K22.984M-2.86157.00Năng lượng
MYRK MYHAMMER HOLDING AG O.N.
12.30-6.82%-0.90Bán63891.103M28.180.4599.00Công nghệ
IS8 IFA SYSTEMS AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.30-5.26%-0.35Bán77018.562M6.601.0259.00Chăm sóc sức khỏe
VAR1 VARTA AG O.N.
85.804.76%3.90Sức mua mạnh129.050K3.311B104.580.782394.00Công nghiệp
O2C PETRO WELT TECHNOLOGIE.AG
3.34-6.70%-0.24Bán1.394K174.394M38.040.093348.00Năng lượng
ASL AKASOL AG INHABER-AKTIEN O.N.
41.95-5.93%-2.65Bán3.728K272.056M374.280.12210.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất