Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
VDN VDN AG O.N. 0.00-75.00%-0.00Bán043.538K0.010.393691.00Công nghiệp
PPA PA POWER AUTOM.AG 0.00-57.14%-0.00Bán045.017K-0.6731.00Công nghiệp
AB1 AIR BERLIN PLC REGISTERED SHARES EO -,25 0.02130.77%0.01Mua160.000K1.295M-8.348607.00Công nghiệp
8S9 SNOWBIRD AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.01-40.00%-0.00Bán0189.500K1660.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ANO ALNO AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.01-11.25%-0.00Bán4.000K1.210M-1.272069.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
XMY MYBET HOLDING SE NAMENS-AKTIEN O.N. 0.04-8.70%-0.00Bán0337.721K-1.21135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WBAG WILD BUNCH AG O.N. 0.08-22.29%-0.02Bán9706.328M-0.08161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TLI TELES AG INFORM.TECHN. 0.17-9.09%-0.02Bán26.238K3.962M-0.0258.00Công nghệ
XMY MYBET HOLDING SE NA O.N. 0.0465.38%0.02Bán467337.721K-1.21135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NSN NESCHEN AG O.N. 0.02-27.27%-0.01Mua0288.750K270.00Vật liệu cơ bản
H2FA HELIOCENTRIS ENERGY SOLUT. AG NAMENS-AKTIEN O.N. 0.010.00%0.00Bán0233.418K-1.47209.00Năng lượng
BSY BOEWE SYSTEC AG O.N. 0.01-25.00%-0.00Mua2.000K79.200K-10.623304.00Công nghiệp
FBEN FYBER N.V. EO -,10 0.23-1.29%-0.00Bán44.746K26.228M-1.00330.00Công nghệ
ERO1 TMC CONTENT GROUP AG INHABER-AKTIEN SF 1 0.1537.61%0.04Mua07.181M2.660.0714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
O5H OPENLIMIT HLDG INH. SF-30 0.2926.09%0.06Sức mua mạnh4.100K9.323M-0.1255.00Công nghệ
TCU TC UNTERHALTUNGSELEK. 0.61-20.65%-0.16Mua1.000K989.898K17.350.046.00Công nghệ
ELK ELEKTR.LICHT- U.KRAFTANLAGEN INHABER-AKTIEN 90.0025.00%18.00Mua1118.000M62.771.277.00Công ty dịch vụ công cộng
MPRK MAIER + PARTNER O.N. 0.46-4.17%-0.02Bán1.883K2.484M2.00Tài chính
USE BEATE UHSE AG 0.01-16.67%-0.00Bán0466.761K-0.23620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UP7 UNITED POWER TECHNOLOGY AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.050.00%0.00Bán0738.000K586.00Công nghiệp
SVAB STOCKHOLM IT VENTURES AB 0.03-5.66%-0.00Bán2.964M9.687M-0.00Tài chính
ZEF ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY 0.74-15.91%-0.14Bán3.171K9.324M26.560.0366.00Năng lượng
333 DECHENG TECHNOLOGY AG 0.02-15.38%-0.00Bán65.001K940.334K0.050.62119.00Vật liệu cơ bản
STE STEILMANN SE 0.0321.74%0.01Bán0505.106K8526.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MPS MUEHL PROD. + SERV. O.N. 0.86-14.85%-0.15Bán06.106M1.080.712201.00Vật liệu cơ bản
SK1A SKW STAHL-METALLURGIE HLDG AG NAMENS-AKTIEN O.N. 0.211.42%0.00Bán01.551M2.180.11559.00Vật liệu cơ bản
ITN INTERTAINMENT AG INH O.N. 0.4417.02%0.06Mua2.100K6.128M-0.010.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SWVK SOLARWORLD AG O.N. 0.1414.29%0.02Bán1.310K2.142M-6.173034.00Năng lượng
DFTK DF DT.FORFAIT AG NA O.N. 0.17-13.16%-0.03Bán01.961M-0.2533.00Tài chính
LUM A.I.S. AG 0.0115.38%0.00Bán0104.000K0.00Công nghiệp
TLI TELES AG INFORM.TECHN. 0.1614.71%0.02Bán3.000K3.962M-0.0258.00Công nghệ
TLI TELES AG INFORMATIONSTECHNOL. INHABER-AKTIEN O.N. 0.14-10.60%-0.02Bán03.962M-0.0258.00Công nghệ
O5H OPENLIMIT HOLDING AG INHABER-AKTIEN SF -,30 0.2613.04%0.03Mua09.323M-0.1255.00Công nghệ
EFF DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N. 1.7511.50%0.18Sức mua mạnh1.000K27.302M-0.092.00Tài chính
BSY BOEWE SYSTEC AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.010.00%0.00Mua079.200K-10.623304.00Công nghiệp
EXN EXPEDEON AG INH O.N. 1.11-7.50%-0.09Bán100.974K61.512M-0.05108.00Chăm sóc sức khỏe
CPX CAPSENSIXX AG INH O.N. 13.90-5.12%-0.75Bán6.848K47.677M15.320.91Tài chính
N4G THE NAGA GROUP AG NA O.N. 2.670.57%0.01Mua14.251K106.539M-0.12Tài chính
VX8A VOXELJET AG ADR 1 3.36-9.68%-0.36Mua064.724M-0.42296.00Công nghệ
BUF S+O AGRAR AG O.N. 0.12-9.38%-0.01Sức bán mạnh0483.840K25.400.010.00Năng lượng
O5H OPENLIMIT HLDG INH. SF-30 0.29-3.33%-0.01Mua7.691K9.323M-0.1255.00Công nghệ
ERWE ERWE IMMOB. AG INH O.N. 3.1010.71%0.30Mua15.010K2.640M-0.382.00Tài chính
HXCK ERNST RUSS AG NAMENS-AKTIEN O.N. 0.88-9.28%-0.09Sức bán mạnh50029.191M6.490.14165.00Tài chính
WZM WIZCOM TECHS IS-,01 0.0111.11%0.00Mua55.000K150.147K-0.0964.00Công nghệ
RY8 ROY CERAMICS SE 0.78-3.73%-0.03Bán6.160K13.672M-0.953.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEC CECONOMY AG ST O.N. 6.31-5.96%-0.40Bán2.209M2.410B-0.0854529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTBB SLEEPZ AG INH. O.N. 0.92-8.91%-0.09Bán26612.879M-0.4957.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBVA BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 5.20-8.77%-0.50Sức bán mạnh10.000K36.410B10.880.50131784.00Tài chính
LMI LION E-MOBILITY AG SF-,13 5.984.18%0.24Mua58.980K40.579MCông nghiệp
ELN ELANIX BIOTECHN.AG 2.97-3.88%-0.12Mua3.026K26.099M-0.5710.00Chăm sóc sức khỏe
I7N ITN NANOVATION 1.480.68%0.01Mua8.139K24.361M-0.3419.00Công ty dịch vụ công cộng
RY8 ROY CERAMICS SE INHABER-AKTIEN O.N. 0.76-7.93%-0.07Bán013.672M-0.953.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
333 DECHENG TECHNOLOGY AG 0.032.68%0.00Mua26.000K940.334K0.050.62119.00Vật liệu cơ bản
CUR CURASAN AG 1.147.58%0.08Mua5.380K17.797M-0.2638.00Chăm sóc sức khỏe
EFF DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N. 1.757.67%0.12Sức mua mạnh92.445K27.302M-0.092.00Tài chính
IUR KAP AG INH O.N. 39.60-2.94%-1.20Bán300312.542M19.212.122983.00Tài chính
SCM SCHUMAG AG O.N. 2.40-0.83%-0.02Sức mua mạnh4.000K9.680M9.020.27605.00Công nghiệp
HXCK ERNST RUSS AG NA O.N. 0.93-3.71%-0.04Bán37229.191M6.490.14165.00Tài chính
ITN INTERTAINMENT AG INH O.N. 0.385.56%0.02Mua5.000K6.128M-0.010.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
US5 ULTRASONIC AG O.N. 0.04-7.89%-0.00Mua10.000K440.855K0.012.771472.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DFTK DF DEUTSCHE FORFAIT AG NAMENS-AKTIEN O.N. 0.140.00%0.00Bán01.961M-0.2533.00Tài chính
TKA1 THYSSENKRUPP AG INH.-AKT.(SPONS.ADRS)/1 O.N. 20.408.51%1.60Mua10012.251B-0.43159655.00Vật liệu cơ bản
ULC UNITED LABELS O.N. 3.30-3.23%-0.11Sức bán mạnh6.550K21.483M40.000.0999.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARX TDMI AG O.N. 0.038.70%0.00Bán0318.854K-1.081093.00Công nghệ
WBAG WILD BUNCH AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.06-7.38%-0.00Bán06.328M-0.08161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
V3S VECTRON SYSTEMS O.N. 17.488.57%1.38Bán0119.016M-0.24179.00Công nghệ
HVB UESTRA HANN.VERK. INH ON 7.00-7.28%-0.55Mua0199.320M-0.882548.00Công nghiệp
DFTK DF DT.FORFAIT AG NA O.N. 0.13-7.14%-0.01Bán01.961M-0.2533.00Tài chính
SFP1 ALZCHEM GROUP AG INH. ON 3.20-4.76%-0.16Mua18.299K325.643M1491.00Vật liệu cơ bản
XMY MYBET HOLDING SE NA O.N. 0.05-5.42%-0.00Bán3.250K337.721K-1.21135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2EM ERGOMED PLC LS -,01 1.76-4.35%-0.08Bán5.179K81.328M-0.12560.00Chăm sóc sức khỏe
YOC YOC AG O.N. 3.681.66%0.06Bán2.600K12.103M-0.2256.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 3.784.42%0.16Bán10.098K295.776M-3.0623000.00Công nghệ
SK1A SKW STAHL-MET.HLDG. NA ON 0.23-6.88%-0.02Bán01.551M2.180.11559.00Vật liệu cơ bản
SCE SCHWEIZER ELECTR. NA O.N. 17.15-3.38%-0.60Bán9.860K64.780M17.231.00797.00Công nghệ
PWO PROGRESS-WERK OBERK. O.N. 35.50-4.57%-1.70Bán0110.938M9.743.643445.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QSC QSC AG NA O.N. 1.37-4.86%-0.07Bán27.380K175.828M31.820.041305.00Dịch vụ Viễn thông
ZEF ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY 0.71-6.58%-0.05Bán09.324M26.560.0366.00Năng lượng
UHRN SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 66.60-5.40%-3.80Bán10218.042B21.7915.7236200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
F3C SFC ENERGY AG 8.226.75%0.52Sức mua mạnh17.967K78.922M-0.05234.00Năng lượng
ARO ARCANDOR AG INHABER-AKTIEN O.N 0.01-6.25%-0.00Mua03.960M-3.3168283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SMB SCHWAELBCHEN MOLKERE.O.N. 30.007.14%2.00Mua3139.000M385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INW1 GBS SOFTWARE AG 0.452.27%0.01Mua3.999K2.250M-0.121.00Công nghệ
TL0 TESLA INC. DL -,001 243.10-5.75%-14.84Bán1.772K42.968B-10.1137543.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EFF DEUTSCHE EFF.-U.WECHS.-BET. AGINHABER-AKTIEN O.N. 1.715.25%0.09Sức mua mạnh40027.302M-0.092.00Tài chính
ZAL ZALANDO SE 35.75-1.70%-0.62Sức bán mạnh445.333K9.110B107.890.3515612.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEA FRIWO AG O.N. 23.001.77%0.40Bán3.512K174.020M39.460.571791.00Công nghiệp
SHA SCHAEFFLER AG INH. VZO 11.093.26%0.35Bán724.885K1.783B7.121.5192198.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NSN NESCHEN AG INHABER-AKTIEN O.N. 0.026.67%0.00Mua0288.750K270.00Vật liệu cơ bản
S26A PYROLYX AG NA O.N. 4.58-4.18%-0.20Bán2.880K25.199M-3.51Tài chính
TINC BAUMOT GROUP AG O.N. 1.88-2.20%-0.04Mua48.453K31.384M-0.5949.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CUR CURASAN AG 1.125.16%0.06Mua20.396K17.797M-0.2638.00Chăm sóc sức khỏe
SHA SCHAEFFLER AG INHABER-VORZUGSAKT.O.ST. O.N. 11.062.98%0.32Bán3.280K1.783B7.121.5192198.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HAW HAWESKO HOLDING AG SVG 44.60-2.19%-1.00Bán2.354K400.660M22.541.98964.00Công nghệ
NEM NEMETSCHEK SE O.N. 145.90-5.57%-8.60Mua2825.906B75.192.042305.00Công nghệ
T5O CYTOTOOLS O.N. 8.42-4.32%-0.38Sức bán mạnh019.082M-0.501.00Chăm sóc sức khỏe
GXI GERRESHEIMER AG 74.85-2.28%-1.75Mua71.271K2.405B27.592.789708.00Chăm sóc sức khỏe
NEM NEMETSCHEK SE INHABER-AKTIEN O.N. 148.10-3.71%-5.70Mua1.191K5.906B75.192.042305.00Công nghệ
GWI1 GERRY WEBER INTERNAT.O.N. 4.255.99%0.24Bán1.070K185.444M-0.186487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZAL ZALANDO SE INHABER-AKTIEN O.N. 35.77-1.41%-0.51Sức bán mạnh5.895K9.110B107.890.3515612.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất