Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Đức

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
TTI TOM TAILOR HOLDING SE NAMENS-AKTIEN O.N.
1.6267.11%0.65Bán19.456K75.374M7.820.236112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTI TOM TAILOR HLDG NA O.N.
1.6468.94%0.67Bán42.678K75.374M7.820.236112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTI TOM TAILOR HLDG NA O.N.
1.7883.51%0.81Bán574.485K75.374M7.820.236112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATN ADTRAN INC. REGISTERED SHARES DL -,01
10.40-26.56%-3.76Sức bán mạnh0490.973M480.220.021900.00Công nghệ
DFTK DF DEUTSCHE FORFAIT AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.47-14.55%-0.08Bán11.250K6.003M-0.1030.00Tài chính
PDA PRO DV AG O.N.
0.36-24.58%-0.12Bán01.858M25.00Công nghệ
ATN ADTRAN INC. DL-,01
10.71-23.29%-3.25Sức bán mạnh0490.973M480.220.021900.00Công nghệ
GWI1 GERRY WEBER INTERNAT.O.N.
0.05-9.26%-0.01Bán17.404K2.676M-0.186487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GWI1 GERRY WEBER INTERNATIONAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.05-12.74%-0.01Bán11.350K2.676M-0.186487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FF24 FAST FIN24 HLDG INH O.N.
0.1321.90%0.02Sức mua mạnh4.900K1.574M5.330.03Tài chính
PDA PRO DV AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.4517.80%0.07Sức mua mạnh1001.858M25.00Công nghệ
SEN SENVION S.A. EUR -,01
0.60-9.16%-0.06Bán79.166K43.851M-0.964100.00Năng lượng
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
4.08-3.55%-0.15Mua112.949K50.290M-1.4747.00Chăm sóc sức khỏe
ICP PANAMAX AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.0523.53%0.20Mua4.000K1.677M-0.121.00Tài chính
GWI1 GERRY WEBER INTERNAT.O.N.
0.06-5.16%-0.00Bán374.154K2.676M-0.186487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
I7N ITN NANOVATION
0.482.99%0.01Mua5.100K7.961M31.120.0223.00Công ty dịch vụ công cộng
DFTK DF DT.FORFAIT AG NA O.N.
0.51-12.17%-0.07Bán9.265K6.003M-0.1030.00Tài chính
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.1521.14%0.03Sức mua mạnh1.111K3.169M-0.1160.00Công nghệ
BTBB SLEEPZ AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.16-12.30%-0.02Sức bán mạnh03.882M-0.4957.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HDD HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.
1.00-11.76%-0.13Bán5.566M303.728M13.400.0711851.00Công nghiệp
TUF TUFF GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.808.11%0.06Bán50030.400M-1.6223.00Công nghiệp
HDD HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.
1.01-11.43%-0.13Bán249.005K303.728M13.400.0711851.00Công nghiệp
T5O CYTOTOOLS AG INHABER-AKTIEN O.N.
10.009.65%0.88Bán2.396K26.645M-0.541.00Chăm sóc sức khỏe
HDD HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AGINHABER-AKTIEN O.N.
0.99-12.11%-0.14Bán275.656K303.728M13.400.0711851.00Công nghiệp
SOW SOFTWARE AG NA O.N.
25.76-11.87%-3.47Bán1.122M1.906B11.582.224737.00Công nghệ
4DS DALDRUP+SOEHNE AG
3.562.01%0.07Bán8.685K21.308M-2.86157.00Năng lượng
SVAB STOCKHOLM IT VENTURES AB
0.00-6.67%-0.00Sức bán mạnh01.097M-0.00Tài chính
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.3512.78%0.04Mua30.300K119.127M-0.30270.00Công nghệ
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
4.231.20%0.05Mua15.861K50.290M-1.4747.00Chăm sóc sức khỏe
MPRK MAIER + PARTNER O.N.
0.4717.50%0.07Mua1.000K482.500K2.00Tài chính
SOW SOFTWARE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
25.86-11.26%-3.28Sức bán mạnh11.128K1.906B11.582.224737.00Công nghệ
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.336.43%0.02Mua110119.127M-0.30270.00Công nghệ
SOW SOFTWARE AG NA O.N.
25.89-10.72%-3.11Bán14.169K1.906B11.582.224737.00Công nghệ
99SC STARAMBA SE O.N.
2.51-12.54%-0.36Bán5006.345M-18.3073.00Công nghệ
SHF SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
24.757.61%1.75Bán15.478K162.869M-0.251225.00Công nghệ
SVAB STOCKHOLM IT VENTURES AB
0.000.00%0.00Sức bán mạnh807.000K1.097M-0.00Tài chính
ELB ELUMEO SE INHABER-AKTIEN O.N.
0.911.69%0.01Bán05.555M-3.73280.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.454.21%0.02Mua07.961M31.120.0223.00Công ty dịch vụ công cộng
PAL PANTAFLIX AG INH. O.N.
2.714.44%0.12Mua12.305K41.430M-0.21154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2GB 2G ENERGY AG
36.70-8.25%-3.30Bán907159.923M21.271.70627.00Công nghiệp
T5O CYTOTOOLS O.N.
9.925.31%0.50Bán13.977K26.645M-0.541.00Chăm sóc sức khỏe
NOEJ NORMA GROUP SE NA O.N.
31.02-8.98%-3.06Sức bán mạnh406.079K988.372M11.482.706998.00Công nghiệp
SHF SNP SCHNEI.NEUREITH.&PARTN.SE INHABER-AKTIEN O.N.
24.457.24%1.65Bán0162.869M-0.251225.00Công nghệ
PAL PANTAFLIX AG INH. O.N.
2.696.52%0.17Mua48.006K41.430M-0.21154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
T5O CYTOTOOLS O.N.
10.4010.17%0.96Bán10026.645M-0.541.00Chăm sóc sức khỏe
NOEJ NORMA GROUP SE NAMENS-AKTIEN O.N.
31.24-8.17%-2.78Sức bán mạnh1.070K988.372M11.482.706998.00Công nghiệp
ICP PANAMAX AG
0.900.00%0.00Bán1.925K1.677M-0.121.00Tài chính
GGS GIGASET AG O.N.
0.393.43%0.01Mua1.551K51.923M54.980.01891.00Công nghệ
DEX DELTICOM AG NA O.N.
3.95-2.47%-0.10Bán4.941K49.230M-0.12346.00Công nghệ
MBC MYBUCKS S.A. ACTIONS NOMINATIVES EUR 1
0.71-8.72%-0.07Bán09.435M-1.04328.00Tài chính
GGS GIGASET AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.370.54%0.00Bán94551.923M54.980.01891.00Công nghệ
AM3D SLM SOLUTIONS GRP AG
10.80-9.55%-1.14Bán31.124K213.613M-0.96422.00Công nghiệp
AOF ATOSS SOFTWARE AG
121.00-0.82%-1.00Bán4.938K481.165M42.942.82465.00Công nghệ
PAL PANTAFLIX AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.654.33%0.11Mua041.430M-0.21154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MGNK MOLOGEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.06-2.40%-0.10Mua1.840K50.290M-1.4747.00Chăm sóc sức khỏe
PB9 VIVORYON THERAPEUTICS AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.87-5.37%-0.39Sức mua mạnh2.850K84.879M-0.9415.00Chăm sóc sức khỏe
TQIR TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI PORT.RISP.NON CNV. O.N.
0.46-2.46%-0.01Mua010.346B-0.0757540.00Dịch vụ Viễn thông
UMD UMT UTD MOB.TECHN.AG
0.45-5.65%-0.03Bán15.633K10.593M17.490.031.00Công nghệ
PB9 VIVORYON AG O.N.
7.00-1.69%-0.12Mua13.510K84.879M-0.9415.00Chăm sóc sức khỏe
VSC 4SC AG
2.20-5.58%-0.13Bán24.888K77.715M-0.5042.00Chăm sóc sức khỏe
NOEJ NORMA GROUP SE NA O.N.
31.20-8.45%-2.88Sức bán mạnh497988.372M11.482.706998.00Công nghiệp
2GB 2G ENERGY AG
36.10-7.44%-2.90Bán16.367K159.923M21.271.70627.00Công nghiệp
HXCK ERNST RUSS AG NA O.N.
0.855.59%0.04Mua11.798K27.569M4.440.19165.00Tài chính
IVU IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.
8.604.37%0.36Mua27.082K152.385M24.840.35588.00Công nghệ
AAQ AAP IMPLANTATE AG
0.87-5.84%-0.05Bán2.595K25.904M-0.23128.00Chăm sóc sức khỏe
VBX VOLTABOX AG INH. O.N.
13.648.60%1.08Mua31.312K215.853M49.930.27243.00Công nghiệp
AM3D SLM SOLUTIONS GRP AG
10.78-7.86%-0.92Bán733213.613M-0.96422.00Công nghiệp
I7N ITN NANOVATION
0.480.00%0.00Mua2.000K7.961M31.120.0223.00Công ty dịch vụ công cộng
PDA PRO DV AG O.N.
0.430.93%0.00Bán1001.858M25.00Công nghệ
WEW WESTWING GROUP INH. O.N.
5.70-1.37%-0.08Bán7.696K118.093M-148.671136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AM3D SLM SOLUTIONS GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
10.86-7.97%-0.94Bán1.038K213.613M-0.96422.00Công nghiệp
DEX DELTICOM AG NA O.N.
3.91-8.22%-0.35Bán049.230M-0.12346.00Công nghệ
ISH2 INTERSHOP COMM.
1.334.72%0.06Mua9.507K56.635M-0.22341.00Công nghệ
FAA FABASOFT AG INHABER-AKTIEN O.N.
17.95-6.99%-1.35Bán240193.009M32.770.55236.00Công nghệ
C1C CARGOTEC CORP. REGISTERED SHARES CLASS B O.N.
28.66-6.89%-2.12Bán01.837B14.032.0412335.00Công nghiệp
APM AD PEPPER MEDIA INTL N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 0,05
2.82-5.69%-0.17Mua2.950K58.592M127.050.02200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VBX VOLTABOX AG INHABER-AKTIEN O.N.
13.204.76%0.60Bán3.550K215.853M49.930.27243.00Công nghiệp
BST BASTEI LUEBBE AG O.N.
2.53-7.66%-0.21Bán033.792M50.660.05324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LMI LION E-MOBILITY AG SF-,13
2.855.56%0.15Mua1.390K24.176MCông nghiệp
V3V VITA 34 AG NAMENS-AKTIEN O.N.
11.804.89%0.55Bán20049.009M49.920.24118.00Chăm sóc sức khỏe
99SC STARAMBA SE INHABER-AKTIEN O.N.
2.665.56%0.14Bán4006.345M-18.3073.00Công nghệ
VSC 4SC AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.16-6.49%-0.15Sức bán mạnh077.715M-0.5042.00Chăm sóc sức khỏe
2GB 2G ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N.
36.10-6.48%-2.50Bán1.387K159.923M21.271.70627.00Công nghiệp
KWG KHD HUMBOLDT WEDAG INTL AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.181.72%0.02Mua4.000K61.135M-0.51703.00Công nghiệp
HHH HOMES+HOLIDAY AG NA O.N.
0.53-7.02%-0.04Sức bán mạnh05.637MTài chính
G4L ALFA S.A.B. DE C.V. REGISTERED SHARES CLASS A O.N.
0.68-7.01%-0.05Sức bán mạnh03.765B8.900.0885614.00Công nghiệp
HAE HAEMATO AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.354.69%0.15Bán2.718K77.690M11.980.28194.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CE2 CROPENERGIES AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.94-5.11%-0.32Mua2.873K519.138M17.640.34433.00Năng lượng
TUI1 TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N.
8.966.11%0.52Mua46.690K5.256B8.411.0660135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SHF SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
24.304.29%1.00Bán50162.869M-0.251225.00Công nghệ
CYR CYAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
24.141.84%0.43Bán1.866K238.352M-0.630.00Công nghệ
PB9 VIVORYON AG O.N.
6.97-2.52%-0.18Mua6.165K84.879M-0.9415.00Chăm sóc sức khỏe
HAE HAEMATO AG O.N.
3.403.66%0.12Bán2.819K77.690M11.980.28194.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TUI1 TUI AG NA O.N.
8.945.28%0.45Mua2.604M5.256B8.411.0660135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.800.00%0.00Bán24.625K61.777M-0.4343.00Chăm sóc sức khỏe
MUM MENSCH UND MASCH.O.N.
30.60-4.08%-1.30Bán21.303K500.460M42.780.72821.00Công nghệ
SFD1 SOFTLINE AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.40-5.88%-0.40Sức bán mạnh011.658M-0.13190.00Công nghệ
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
9.846.27%0.58Mua3501.020B51.320.195061.00Công nghệ
V3V VITA 34 AG NA O.N.
12.003.45%0.40Sức bán mạnh13.865K49.009M49.920.24118.00Chăm sóc sức khỏe
HXCK ERNST RUSS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.833.73%0.03Mua027.569M4.440.19165.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất