Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Đức

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.11-5.22%-0.01Sức bán mạnh24.433K2.680M-0.0258.00Công nghệ
BTBB SLEEPZ AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.10-7.27%-0.01Sức bán mạnh5602.072M-0.4957.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SVAB STOCKHOLM IT VENTURES AB
0.00-16.67%-0.00Bán27.028M1.316M-0.00Tài chính
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.11-10.94%-0.01Bán9.700K2.680M-0.0258.00Công nghệ
ZEF ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY
0.2033.33%0.05Mua03.125M8.900.0366.00Năng lượng
4DS DALDRUP+SOEHNE AG
4.92-13.68%-0.78Bán18.474K34.117M154.890.04154.00Năng lượng
PDA PRO DV AG O.N.
0.39-17.99%-0.09Bán01.901M25.00Công nghệ
HHH HOMES & HOLIDAY AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.500.81%0.00Bán06.623MTài chính
DFTK DF DT.FORFAIT AG NA O.N.
0.45-17.04%-0.09Bán06.241M-0.1530.00Tài chính
4DS DALDRUP+SOEHNE AG
4.91-12.32%-0.69Bán75034.117M154.890.04154.00Năng lượng
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.232.27%0.01Mua17.580K79.178M-0.31276.00Công nghệ
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
8.49-14.92%-1.49Sức bán mạnh9.544K971.061M63.440.162763.00Công nghệ
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
8.55-15.35%-1.55Sức bán mạnh1.000K971.061M63.440.162763.00Công nghệ
4DS DALDRUP & SOEHNE AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.02-9.39%-0.52Bán1.250K34.117M154.890.04154.00Năng lượng
SEN SENVION S.A. EUR -,01
0.80-12.29%-0.11Bán133.225K66.031M-0.964100.00Năng lượng
CUR CURASAN AG
0.40-3.41%-0.01Bán3.000K6.838M-0.3238.00Chăm sóc sức khỏe
NBI NABORS INDUSTRIES LTD. REGISTERED SHARES DL -,001
2.40-14.60%-0.41Bán01.064B-1.6215000.00Năng lượng
FBEN FYBER N.V. NAMENSAKTIEN EO -,10
0.199.80%0.02Mua079.178M-0.31276.00Công nghệ
INW1 GBS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.478.29%0.04Mua02.420M-0.141.00Công nghệ
WBAH WILD BUNCH AG O.N.
2.50-4.58%-0.12Mua5.934K62.730M-5.42148.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SEN SENVION S.A. ACTIONS NOM. EUR -,01
0.79-13.09%-0.12Bán7.900K66.031M-0.964100.00Năng lượng
30L3 SOLUTIONS 30 SE ACTIONS AU PORTEUR EO -,1275
8.65-13.54%-1.35Sức bán mạnh760971.061M63.440.162763.00Công nghệ
WE1 WERNER ENTERPR. DL -,01
26.30-13.17%-3.99Sức bán mạnh02.051B13.832.1312852.00Công nghiệp
ACX BET-AT-HOME.COM AG O.N.
65.00-7.28%-5.10Bán25.156K491.962M14.204.94304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SEN SENVION S.A. EUR -,01
0.80-12.76%-0.12Bán31.526K66.031M-0.964100.00Năng lượng
BTBB SLEEPZ AG INH. O.N.
0.110.00%0.00Bán1.086K2.072M-0.4957.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WE1 WERNER ENTERPRISES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
26.43-12.31%-3.71Sức bán mạnh02.131B13.832.2212852.00Công nghiệp
SNH STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50
0.08-11.70%-0.01Sức bán mạnh887.183K362.724M-1.27120000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACX BET-AT-HOME.COM AG O.N.
64.35-7.48%-5.20Bán893491.962M14.204.94304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MBC MYBUCKS S.A. ACTIONS NOMINATIVES EUR 1
0.910.00%0.00Bán012.156M-1.04328.00Tài chính
CS1 CHESAPEAKE ENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
1.84-7.90%-0.16Sức bán mạnh03.475B4.530.472350.00Năng lượng
MA1 MAX21 AG
0.4814.29%0.06Bán2.000K7.563M-0.9172.00Tài chính
TLI TELES AG INFORMATIONSTECHNOL. INHABER-AKTIEN O.N.
0.102.97%0.00Bán02.680M-0.0258.00Công nghệ
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.2111.23%0.02Sức mua mạnh11.000K79.178M-0.31276.00Công nghệ
ACX BET-AT-HOME.COM AG INHABER-AKTIEN O.N.
64.35-7.01%-4.85Bán3.399K491.962M14.204.94304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SNH STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50
0.08-5.36%-0.00Sức bán mạnh24.235M371.323M-1.30120000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.55-0.00%-0.00Bán1.100K9.579M37.440.0223.00Công ty dịch vụ công cộng
NBI NABORS INDUSTRIES DL-,001
2.56-10.62%-0.30Sức bán mạnh01.025B-1.5615000.00Năng lượng
NB2 NORTHERN BITCOIN AG O.N.
19.500.52%0.10Mua3.984K144.365M-0.44Chăm sóc sức khỏe
B7E BLUE CAP O.N.
19.456.87%1.25Mua97076.416M16.731.15810.00Tài chính
LTD L BRANDS INC. REGISTERED SHARES DL -,50
21.8212.51%2.43Theo dõi3005.578B9.842.1025500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LY0 LYFT INC. CL. A
48.980.99%0.4843614.992B-5.654791.00Công nghệ
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
2.888.27%0.22Bán34116.518M15.470.1773.00Công nghệ
MAN MAN SE ST O.N.
65.75-9.93%-7.25Bán010.521B24.732.8938430.00Công nghiệp
I7N ITN NANOVATION
0.55-9.84%-0.06Bán1.000K9.579M37.440.0223.00Công ty dịch vụ công cộng
AAQ AAP IMPLANTATE AG
0.99-4.62%-0.05Sức bán mạnh32.473K30.966M-0.23128.00Chăm sóc sức khỏe
ITN INTERTAINMENT AG INH O.N.
0.41-9.69%-0.04Bán07.366M7.710.060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
2.44-9.63%-0.26Sức bán mạnh016.518M15.470.1773.00Công nghệ
PDA PRO DV AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.41-5.09%-0.02Mua01.901M25.00Công nghệ
MANC MAN SE NAMENS-AKT.(UNSP.ADRS)1/10/O.N
6.45-8.51%-0.60Bán010.521B24.732.8938430.00Công nghiệp
ARL AAREAL BANK AG
26.44-9.14%-2.66Sức bán mạnh424.335K1.742B8.293.682790.00Tài chính
TL0 TESLA INC. DL -,001
175.96-0.82%-1.46Bán37.653K32.272B-5.0348817.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARL AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
26.36-9.04%-2.62Bán31.187K1.742B8.293.682790.00Tài chính
CS1 CHESAPEAKE EN. DL-,01
1.81-8.89%-0.18Sức bán mạnh1.600K3.345B4.530.452350.00Năng lượng
MA1 MAX21 AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.434.88%0.02Bán07.563M-0.9172.00Tài chính
FF24 FAST FIN24 HLDG INH O.N.
0.117.62%0.01Bán6.500K1.198M4.060.03Tài chính
HHH HOMES+HOLIDAY AG NA O.N.
0.54-6.14%-0.03Bán1.000K6.623MTài chính
TL0 TESLA INC. DL -,001
176.740.70%1.22Bán6.925K31.187B-4.8648817.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DAII DAIMLER AG NAMENS-AKT.(ADRS) 4/O.N
12.00-5.51%-0.70Bán10054.337B7.706.61299956.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CUR CURASAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.398.33%0.03Bán3.000K6.838M-0.3238.00Chăm sóc sức khỏe
PCD1 ENCANA CORP. REGISTERED SHARES O.N.
5.41-8.65%-0.51Sức bán mạnh08.817B8.930.682065.00Năng lượng
TQIR TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI PORT.RISP.NON CNV. O.N.
0.42-2.82%-0.01Bán09.654B-0.0757901.00Dịch vụ Viễn thông
T5O CYTOTOOLS O.N.
12.55-4.56%-0.60Mua10034.783M-0.541.00Chăm sóc sức khỏe
SNH STEINHOFF INTERNATL HLDGS N.V.AANDELEN OP NAAM EO -,50
0.08-5.57%-0.00Sức bán mạnh459.000K372.754M-1.30120000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARL AAREAL BANK AG
26.60-8.28%-2.40Bán1.323K1.742B8.293.682790.00Tài chính
TG7 TRIUMPH GRP INC. DL-,001
17.76-8.20%-1.59Bán450937.319M-5.5413554.00Công nghiệp
CEC CECONOMY AG ST O.N.
5.34-5.22%-0.29Bán2.104K2.038B17.850.3252407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
F3C SFC ENERGY AG
14.403.23%0.45Mua111.023K142.982M-0.06280.00Năng lượng
O5H OPENLIMIT HOLDING AG INHABER-AKTIEN SF -,30
0.34-8.11%-0.03Bán014.505M-0.0449.00Công nghệ
SGE1 SOCIETE GENERALE S.A. ACT.NOM. (SP.ADRS) 1/5/FF 30
4.80-2.83%-0.14Bán019.742B6.323.96149022.00Tài chính
MA1 MAX21 AG
0.41-4.65%-0.02Bán6.000K7.563M-0.9172.00Tài chính
WDLK WINDELN.DE SE INH O.N.
1.31-6.09%-0.09Bán24.940K13.899M-9.14311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DAI DAIMLER AG NA O.N.
47.45-7.03%-3.59Bán89.459K54.337B7.706.61299956.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PWO PROGRESS-WERK OBERK. O.N.
23.70-5.58%-1.40Bán078.125M13.281.883358.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAN3 MAN SE VZO O.N.
65.00-7.93%-5.60Bán010.521B24.732.8938430.00Công nghiệp
99SC STARAMBA SE O.N.
9.342.64%0.24Mua5020.668M-18.3073.00Công nghệ
DAI DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N.
47.44-6.93%-3.53Bán187.472K54.337B7.706.61299956.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UMD UMT UTD MOBILITY TECHNOLOGY AGINHABER-AKTIEN O.N.
0.491.87%0.01Bán3.000K12.120M20.020.031.00Công nghệ
M3B MIC AG
0.28-2.73%-0.01Bán12.239K4.355M34.470.019.00Tài chính
DY6 DEVON ENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL -,10
24.77-7.78%-2.09Sức bán mạnh5811.547B32.750.862900.00Năng lượng
I7N ITN NANOVATION
0.56-4.31%-0.02Bán6009.579M37.440.0223.00Công ty dịch vụ công cộng
WBAH WILD BUNCH AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.546.72%0.16Sức mua mạnh40062.730M-5.42148.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AR4 AURELIUS EQ.OPP. O.N.
41.42-5.86%-2.58Bán9601.302B-0.7115131.00Tài chính
DAI DAIMLER AG NA O.N.
47.33-6.89%-3.50Bán8.633M54.337B7.706.61299956.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAN MAN SE ST O.N.
67.50-5.66%-4.05Bán23.972K10.521B24.732.8938430.00Công nghiệp
99SC STARAMBA SE O.N.
8.880.23%0.02Sức bán mạnh3.551K20.668M-18.3073.00Công nghệ
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
7.054.44%0.30Mua215.789K301.271M-0.20157.00Chăm sóc sức khỏe
LTD L BRANDS INC. DL-,50
21.808.56%1.72Mua305.370B9.842.0225500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AR4 AURELIUS EQ.OPP. O.N.
41.18-6.15%-2.70Bán139.604K1.302B-0.7115131.00Tài chính
CEC CECONOMY AG ST O.N.
5.34-5.82%-0.33Bán1.284M2.038B17.850.3252407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TL0 TESLA INC. REGISTERED SHARES DL-,001
175.281.10%1.90Bán3.275K32.397B-5.0548817.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
N4G THE NAGA GROUP AG NA O.N.
0.93-5.51%-0.05Bán12.200K39.400M12.260.08Tài chính
AM3D SLM SOLUTIONS GRP AG
8.48-1.97%-0.17Sức bán mạnh41.840K171.088M-0.96422.00Công nghiệp
USI US SILICA HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01
10.14-6.66%-0.72Bán183834.793M-3.182812.00Vật liệu cơ bản
CEC CECONOMY AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
5.33-5.73%-0.32Bán12.100K2.038B17.850.3252407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADE BITCOIN GROUP SE O.N.
41.00-2.15%-0.90Mua28.057K209.500M21.101.9911.00Tài chính
HHH HOMES+HOLIDAY AG NA O.N.
0.52-7.21%-0.04Sức bán mạnh06.623MTài chính
ULC UNITED LABELS O.N.
2.00-2.91%-0.06Bán3.870K14.761M23.760.0993.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
N4G THE NAGA GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.91-7.14%-0.07Bán2.206K39.400M12.260.08Tài chính
B3O NORDIC AMERICAN TANKERS LTD. REGISTERED SHARES DL -,01
2.09-7.09%-0.16Mua0331.138M-1.7721.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất