Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Đức

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
SAV SAVANNAH RES PLC LS -,01
0.03-8.00%-0.00Bán44.000K30.248M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
ERO1 TMC CONTENT GR.AG INH.SF1
0.2055.82%0.07Mua256.544M-0.03Dịch vụ Khách hàng
MA1 MAX21 AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.1327.18%0.03Bán02.959MHỗn hợp
SAC SANOCHEM. PHARMAZEUTIKA
0.20-19.88%-0.05Bán57.221K3.122MCông nghệ Sức khỏe
PDA PRO DV AG O.N.
0.3847.66%0.12Mua1001.436MDịch vụ Công nghệ
BTBB SLEEPZ AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.050.00%0.00Bán01.643MTài chính
SAV SAVANNAH RESOURCES PLC REGISTERED SHARES LS -,01
0.0353.26%0.01Mua50.000K30.248M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
I7N ITN NANOVATION
0.30-25.00%-0.10Bán05.615MDịch vụ Thương mại
MA1 MAX21 AG
0.179.68%0.01Bán27.730K2.959MHỗn hợp
BPFG BANPU PCL REG. SHARES (FOREIGN) BA 1
0.23-22.00%-0.07Bán1.948K1.729BNăng lượng Mỏ
LPK LPKF LASER & ELECTRONICS AG INHABER-AKTIEN O.N.
24.1012.62%2.70Mua21.719K590.366M34.620.62655.00Dịch vụ Công nghệ
DRJ DE RAJ GROUP AG INH O.N.
3.0026.05%0.62Mua3.000K105.000M38.00Dịch vụ Công nghiệp
LPK LPKF LASER+ELECTRON.
24.304.74%1.10Mua10.458K590.366M37.530.62655.00Dịch vụ Công nghệ
LPK LPKF LASER+ELECTRON.
24.104.33%1.00Mua810.372K590.366M37.370.62655.00Dịch vụ Công nghệ
CDM1 COEUR MINING INC. REGISTERED SHARES DL 0,01
5.11-12.50%-0.73Bán19.205K1.236B-1.322155.00Khoáng sản phi năng lượng
DRJ DE RAJ GROUP AG INH O.N.
3.0023.97%0.58Mua4.620K105.000M38.00Dịch vụ Công nghiệp
CDM1 COEUR MINING DL -,01
4.95-16.41%-0.97Bán15.642K1.236B-1.322155.00Khoáng sản phi năng lượng
I7N ITN NANOVATION
0.34-2.30%-0.01Sức bán mạnh7.331K5.615MDịch vụ Thương mại
ERO1 TMC CONTENT GR.AG INH.SF1
0.160.00%0.00Bán256.544M-0.03Dịch vụ Khách hàng
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.1821.23%0.03Sức mua mạnh7073.799M-0.04Dịch vụ Công nghệ
F3A FIRST SOLAR INC. REGISTERED SHARES DL -,001
46.47-14.02%-7.58Bán9994.914B-0.976600.00Công nghệ Điện tử
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.6517.44%0.24Mua15.600K68.556M-0.3844.00Dịch vụ Thương mại
QD2 ADACEL TECHS LTD.
0.4821.94%0.09Sức mua mạnh039.140M-0.02Dịch vụ Công nghệ
CDM1 COEUR MINING DL -,01
5.00-14.56%-0.85Bán11.205K1.236B-1.322155.00Khoáng sản phi năng lượng
ECX EPIGENOMICS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.6014.29%0.20Mua2.000K68.556M-0.3844.00Dịch vụ Thương mại
H6P H & E EQUIPMENT SERVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
24.40-12.23%-3.40Bán0887.305M12.902.172432.00Tài chính
SNH STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50
0.1113.66%0.01Mua17.467M441.627M123054.00Bán Lẻ
NEF NESTE OYJ
44.8013.99%5.50Mua30029.725B16.912.33Năng lượng Mỏ
M3B MIC AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.13-6.09%-0.01Bán02.227MTài chính
7AQ AQ GROUP AB SK 2
17.94-12.91%-2.66Sức bán mạnh0332.754M1.36Sản xuất Chế tạo
99SC NEXR TECHN.SE INH O.N.
7.1017.16%1.04Mua8.448K16.563MCông nghệ Điện tử
ICP PANAMAX AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.350.00%0.00Bán0722.883K-0.10Công nghệ Điện tử
HHH HOMES & HOLIDAY AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.447.32%0.03Mua878Tài chính
99SC NEXR TECHN.SE INH O.N.
6.9815.56%0.94Mua1.405K16.563MCông nghệ Điện tử
F3A FIRST SOLAR INC. D -,001
46.76-12.47%-6.67Bán1.238K4.914B-0.976600.00Công nghệ Điện tử
F3A FIRST SOLAR INC. D -,001
46.72-11.72%-6.20Bán2.290K4.914B-0.976600.00Công nghệ Điện tử
N4G THE NAGA GROUP AG NA O.N.
1.51-6.79%-0.11Mua7.889K58.592MDịch vụ Thương mại
E8X ELEXXION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.267.44%0.02Bán03.246M-0.11Công nghệ Sức khỏe
FF24 FAST FIN24 HLDG INH O.N.
0.0817.91%0.01Bán1.000K3.870MTài chính
ELB ELUMEO SE
2.760.00%0.00Mua30014.740M-4.12Khách hàng Lâu năm
NB2 NORTHERN DATA AG INH O.N.
39.0014.04%4.80Mua1.498K275.336M-1.04Dịch vụ Công nghệ
WJ4 WARRIOR MET COAL DL -,01
16.30-11.89%-2.20Sức bán mạnh0848.062M3.555.221417.00Năng lượng Mỏ
SNH STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50
0.1111.62%0.01Sức mua mạnh1.784M441.627M123054.00Bán Lẻ
99SC STARAMBA SE INHABER-AKTIEN O.N.
6.8613.58%0.82Mua32416.563MCông nghệ Điện tử
NN6 NANOREPRO AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.460.00%0.00Bán04.368M-0.12Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
N4G THE NAGA GROUP AG NA O.N.
1.50-8.54%-0.14Mua37.754K58.592MDịch vụ Thương mại
IF0 INFLARX N.V. EO 0,12
3.90-9.30%-0.40Mua325109.453M-1.9838000.00Công nghệ Sức khỏe
H6P H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01
24.20-11.68%-3.20Bán0887.305M12.712.172432.00Tài chính
DUBA DRDGOLD LTD. REG. SHS (SPONS. ADRS)/10 RC 1
6.855.38%0.35Sức mua mạnh140582.316M45.600.14Khoáng sản phi năng lượng
C6F CBRAIN A/S NAVNE AKTIER DK -,25
12.15-11.64%-1.60Mua80245.686MDịch vụ Công nghệ
PDA PRO DV AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.280.73%0.00Sức bán mạnh01.436MDịch vụ Công nghệ
UF3 UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC.REGISTERED SHARES O.N.
52.0012.55%5.80Sức mua mạnh2503.207B17.812.60Khoáng sản phi năng lượng
N4G THE NAGA GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.50-11.47%-0.20Mua2.500K58.592MDịch vụ Thương mại
7CT CENTAMIN PLC
1.8613.21%0.22Sức mua mạnh2.660K2.113B2340.00Khoáng sản phi năng lượng
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.330.00%0.00Mua05.615MDịch vụ Thương mại
H3M HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25
2.449.03%0.20Mua4.050K1.241B42.670.05Khoáng sản phi năng lượng
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.161.24%0.00Sức mua mạnh26.115K3.799M-0.04Dịch vụ Công nghệ
H24 HOME24 SE INH O.N.
4.60-9.57%-0.49Sức bán mạnh29.636K121.329M-3.05Dịch vụ Công nghệ
S0QA SCORPIO TANKERS DL -,10
18.80-10.48%-2.20Bán1001.065B-0.92Vận chuyển
UF3 UNVRSL FOREST PRODS
52.0013.04%6.00Sức mua mạnh03.207B17.732.60Khoáng sản phi năng lượng
MUX MUTARES SE & CO. KGAA NAMENS-AKTIEN O.N.
12.06-4.44%-0.56Bán4.260K179.766M3.633.47Tài chính
SNH STEINHOFF INTERNATL HLDGS N.V.AANDELEN OP NAAM EO -,50
0.1111.34%0.01Mua131.750K441.627M123054.00Bán Lẻ
H3M HOCHSCHILD MINING PLC REGISTERED SHARES LS -,25
2.395.11%0.12Mua01.241B43.320.05Khoáng sản phi năng lượng
INW1 GBS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.98-2.00%-0.02Mua04.925M-0.101.00Dịch vụ Công nghệ
Q8Q QEP RESOURCES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
2.34-10.00%-0.26Bán0569.719M-2.39465.00Năng lượng Mỏ
WEW WESTWING GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.421.31%0.06Mua092.525M-0.98Bán Lẻ
KRN KRONES AG O.N.
63.60-9.14%-6.40Bán255.403K2.009B24.072.91Sản xuất Chế tạo
KRN KRONES AG O.N.
63.90-8.52%-5.95Bán1.383K2.009B24.022.91Sản xuất Chế tạo
KRN KRONES AG INHABER-AKTIEN O.N.
63.90-8.52%-5.95Bán2.520K2.009B24.022.91Sản xuất Chế tạo
FA9 SPECTRIS PLC LS-,05
35.8211.17%3.60Sức mua mạnh1204.163B13.542.39Sản xuất Chế tạo
TPIG IRPC PCL REG. SHARES (FOREIGN) BA 1
0.07-9.46%-0.01Sức bán mạnh01.795B-0.00Năng lượng Mỏ
MUX MUTARES KGAA NA O.N.
11.80-6.94%-0.88Bán50.672K179.766M3.653.47Tài chính
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
17.55-9.43%-1.83Mua1.574K1.779B-1.26688.00Công nghiệp Chế biến
KWG KHD HUMBOLDT WEDAG O.N.
1.5810.49%0.15Mua10.700K78.035M-0.67703.00Khoáng sản phi năng lượng
ADD ADLER MODEMAERKTE AG O.N.
5.0810.20%0.47Sức mua mạnh1.400K92.550M33.290.143786.00Bán Lẻ
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.578.62%0.12Mua191.235K68.556M-0.3844.00Dịch vụ Thương mại
MPCK MPC MUENCH.PET.CAP.
1.9810.00%0.18Mua10.000K63.260M-0.65299.00Tài chính
PLUN PLUG POWER INC. DL-,01
5.05-2.28%-0.12Mua347.480K1.576B-0.37685.00Công nghệ Điện tử
DCO DEERE CO. DL 1
165.649.29%14.08Sức mua mạnh14051.471B16.429.3473500.00Sản xuất Chế tạo
EDGA GOLD FIELDS LTD RC-,50
6.746.68%0.42Sức mua mạnh20.435K6.079B36.030.18Khoáng sản phi năng lượng
MUX MUTARES KGAA NA O.N.
11.90-6.45%-0.82Bán1.700K179.766M3.663.47Tài chính
M5Z MANZ AG
21.653.10%0.65Mua18.462K167.660M-1.821537.00Công nghệ Điện tử
TUF TUFF GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.350.00%0.00Mua015.520MDịch vụ Công nghiệp
ADD ADLER MODEMAERKTE AG O.N.
5.009.65%0.44Mua35.422K92.550M32.920.143786.00Bán Lẻ
PLUN PLUG POWER INC. DL-,01
5.257.08%0.35Mua241.440K1.576B-0.37685.00Công nghệ Điện tử
2S7 SPRINT CORP. SR.1 DL-,01
9.256.38%0.56Mua72038.076B-0.5828500.00Truyền thông
S0QA SCORPIO TANKERS INC. REGISTERED SHARES DL -,10
18.30-8.50%-1.70Bán01.065B-0.92Vận chuyển
EDGA GOLD FIELDS LTD. REGISTERED SHARES RC -,50
6.847.48%0.48Sức mua mạnh24.950K6.079B36.310.18Khoáng sản phi năng lượng
IVX INVISION AG
22.00-4.35%-1.00Bán2.221K49.170M185.330.12Dịch vụ Thương mại
N7G NANOGATE SE INH. O.N.
11.553.59%0.40Bán12.719K61.966M-0.641754.00Công nghiệp Chế biến
DLX DELIGNIT AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.84-3.66%-0.26Mua30056.046M0.25361.00Sản xuất Chế tạo
DCO DEERE CO. DL 1
165.267.87%12.06Sức mua mạnh3.766K51.471B16.609.3473500.00Sản xuất Chế tạo
DWD MORGAN STANLEY REGISTERED SHARES DL -,01
47.87-8.11%-4.22Bán078.186B11.274.69Tài chính
HO7 HORMEL FOODS DL-,01465
41.58-6.30%-2.80Bán16522.061B27.221.6618800.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NB2 NORTHERN DATA AG INH O.N.
37.000.54%0.20Mua11.868K275.336M-1.04Dịch vụ Công nghệ
LTD L BRANDS INC. DL-,50
21.369.54%1.86Mua06.132B16.651.2088900.00Bán Lẻ
PLUN PLUG POWER INC. REGISTERED SHARES DL -,01
5.10-0.39%-0.02Mua101.838K1.576B-0.37685.00Công nghệ Điện tử
US8A MCEWEN MINING INC.
1.15-2.42%-0.03Mua11.657K479.534M-0.15427.00Khoáng sản phi năng lượng
PRRB PRICER AB B SK-10
2.59-7.99%-0.23Sức mua mạnh6.152K281.525M33.650.08Dịch vụ Công nghệ
BTBB SLEEPZ AG INH. O.N.
0.091.15%0.00Mua19.096K1.643MTài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất