Cổ phiếu Hy LạpCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Hy Lạp này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AEGNAEGEAN AIRLINES (CR)
6.43EUR2.23%0.14EUR
Sức mua mạnh
145.324K934.433K579.774MEUR10.010.63EUR2.445KVận chuyển
ATTICAATTICA HOLDINGS SA
2.38EUR0.00%0.00EUR
Mua
35.54K84.585K513.618MEUR−0.04EUR1.552KVận chuyển
EKTEREKTER S.A. (CR)
1.600EUR4.92%0.075EUR
Mua
83.402K133.443K18MEUR50.660.03EUR44Dịch vụ Công nghiệp
ETENATIONAL BANK OF GREECE (CR)
4.315EUR−0.02%−0.001EUR
Mua
1.017M4.388M3.946BEUR5.060.85EUR7.346KTài chính
FLEXOFLEXOPACK S.A.
8.40EUR4.35%0.35EUR
Sức mua mạnh
1.16K9.744K98.268MEUR6.761.20EUR457Công nghiệp Chế biến
MYTILMYTILINEOS S.A. (CR)
23.80EUR2.94%0.68EUR
Sức mua mạnh
280.514K6.676M3.238BEUR3.41EURCông ty dịch vụ công cộng
OLYMPTECHNICAL OLYMPICS S.A.
2.10EUR−2.78%−0.06EUR
Mua
45.257K95.04K85.4MEUR59Dịch vụ Công nghiệp