Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường chứng khoán Hy Lạp

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

            
AKRIT AKRITAS S.A. (CR)
0.620.00%0.00Mua2012.408.060M-0.04Khách hàng Lâu năm
MIG MARFIN INVEST.GROUP SA (CR)
0.047.74%0.00Sức mua mạnh9.287M336183.9334.010M7066.00Tài chính
PRD PROODEFTIKH TECHN CO S.A. (CR)
0.3510.00%0.03Sức mua mạnh1.700K598.408.560M-0.013.00Dịch vụ Công nghiệp
LAVI LAVIPHARM S.A. (CR)
0.7010.24%0.07Sức mua mạnh107.625K75337.5035.757M12.480.05251.00Công nghệ Sức khỏe
ELIN ELINOIL S.A. (CR)
1.815.23%0.09Mua23.882K43226.4242.920M15.290.11261.00Năng lượng Mỏ
OPTRON OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A
2.20-8.33%-0.20Bán340748.007.334M-0.09Sản xuất Chế tạo
EPSIL EPSILON NET S.A. (CR)
4.83-3.40%-0.17Bán291.655K1408693.65258.888M45.620.11495.00Dịch vụ Công nghệ
QUAL QUALITY & RELIABILITY S.A.
0.515.39%0.03Mua49.491K25141.4313.891M-0.0331.00Dịch vụ Công nghệ
TATT ATTICA BANK S.A
0.181.10%0.00Bán1.041M191212.06224.769M-2.62785.00Tài chính
MEDIC MEDICON HELLAS S.A. (CR)
4.982.89%0.14Mua5.742K28595.1622.010M9.100.53153.00Dịch vụ Phân phối
FOODL FOODLINK S.A(CR)
0.700.72%0.01Mua4.345K3041.5016.230M-0.02561.00Vận chuyển
PLAKR CRETE PLASTICS S.A. (CR)
18.10-2.16%-0.40Mua20.753K375629.30495.220M10.091.831127.00Sản xuất Chế tạo
ELGEK ELGEKA S.A (CR)
0.50-1.58%-0.01Mua671334.1630.027M-0.06874.00Dịch vụ Phân phối
MIN MINERVA KNITWEAR S.A. (CB)
0.662.33%0.01Sức mua mạnh672443.524.092M10.790.06354.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MODA N. VARVERIS-MODA BANGO S.A.
0.64-2.31%-0.01Mua5.081K3226.4311.944MBán Lẻ
PVMEZZ PHOENIX VEGA MEZZ PLC (CR)
0.06-0.94%-0.00Bán6.652M421762.79Tài chính
PAIR E. PAIRIS S.A (CR)
1.113.26%0.04Sức mua mạnh6.172K6850.925.518M1535.710.00135.00Công nghiệp Chế biến
MOTO CARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
2.232.76%0.06Sức mua mạnh120.598K268933.5465.100M-0.01233.00Dịch vụ Phân phối
FIER FIERATEX S.A. (CR)
0.57-1.72%-0.01Mua13.296K7578.725.816MCông nghiệp Chế biến
XYLEK INTERWOOD-XYLEMPORIA ATENE(CR)
0.270.00%0.00Mua98.135K26496.459.446MDịch vụ Phân phối
ILYDA ILYDA S.A. (CR)
1.580.00%0.00Mua5.410K8547.8012.997MDịch vụ Công nghệ
LOGISMOS LOGISMOS S.A. (CR)
1.141.79%0.02Sức mua mạnh3.790K4320.605.404M-0.07Dịch vụ Công nghệ
ELSTR ELASTRON S.A.
2.52-3.45%-0.09Mua21.319K53723.8846.395M3.710.70192.00Sản xuất Chế tạo
FRIGO FRIGOGLASS S.A. (CR)
0.18-3.68%-0.01Bán345.682K63259.8165.045M-0.04Sản xuất Chế tạo
IATR ATHENS MEDICAL C.S.A. (CR)
1.84-0.81%-0.01Mua42.135K77739.07160.028M13.100.143084.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
REALCONS REAL CONSULTING S.A. (CR)
2.621.55%0.04Mua27.015K70779.30Dịch vụ Công nghệ
OTOEL AUTOHELLAS S.A. (CR)
9.521.49%0.14Mua278.811K2654281.00456.442M14.810.63168.00Tài chính
MEVA MEVACO S.A. (CR)
2.08-0.95%-0.02Bán1.005K2090.4021.840M114.00Sản xuất Chế tạo
EUROC EUROCONSULTANTS S.A. (CR)
0.59-4.03%-0.03Bán34.651K20617.356.619M5.540.11Dịch vụ Thương mại
BIOT BIOTER S.A.(CR)
0.502.04%0.01Mua41.762K20881.008.367M1.000.494.00Dịch vụ Công nghiệp
CPI CPI S.A. (CR)
0.74-1.99%-0.01Mua7.441K5506.347.332M71.230.01Dịch vụ Phân phối
KYRI KIRIAKOULIS SHIPPING S.A.
1.25-1.57%-0.02Bán1.871K2338.759.494MDịch vụ Khách hàng
ELLAKTOR ELLAKTOR SA
1.35-2.52%-0.04Mua319.062K432009.95471.452M-0.805676.00Dịch vụ Công nghiệp
SPACE SPACE HELLAS S.A.(CR)
10.200.99%0.10Mua4.059K41401.8065.589M29.510.34372.00Dịch vụ Công nghệ
MATHIO MATHIOS REFRACTORY S.A.
0.520.00%0.00Mua220114.405.106M-0.12214.00Khoáng sản phi năng lượng
PPC PUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)
9.04-2.80%-0.26Bán851.622K7698662.883.453B65.860.1413832.00Công ty dịch vụ công cộng
BIOSK UNIBIOS HOLDING S.A
0.68-2.58%-0.02Mua45.635K31031.8010.583M46.530.0172.00Sản xuất Chế tạo
CENTR CENTRIC HOLDINGS S.A.
0.30-0.99%-0.00Mua79.360K23728.6429.572M10.100.0356.00Dịch vụ Công nghệ
TELL BANK OF GREECE (CR)
18.402.79%0.50Sức mua mạnh12.432K228748.80365.514M1882.00Tài chính
KORDE KORDELLOS CH.BROS S.A.(CR)
0.49-2.78%-0.01Mua10.393K5092.5710.400M2.450.2183.00Khoáng sản phi năng lượng
PREMIA PREMIA S.A.
1.700.59%0.01Mua34.801K59161.70148.116M-11.086.00Tài chính
NAKAS NAKAS MUSIC
2.24-3.45%-0.08Bán70156.8014.202M14.240.16352.00Bán Lẻ
KRI KRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
8.460.71%0.06Mua66.530K562843.80279.469M16.470.51433.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
GEKTERNA GEK TERNA S.A
9.961.63%0.16Sức mua mạnh100.502K1000999.92962.825M-0.343400.00Dịch vụ Công nghiệp
BYTE BYTE COMPUTER S.A. (CR)
3.490.58%0.02Mua28.591K99782.5955.198M25.700.14197.00Dịch vụ Công nghệ
KAMP REDS S.A.
2.310.43%0.01Bán1.328K3067.68132.675M-0.0023.00Tài chính
INLIF INTERLIFE S.A.
4.640.00%0.00Mua38.824K180143.3686.155MTài chính
ETE NATIONAL BANK OF GREECE (CR)
3.15-2.48%-0.08Mua2.931M9228166.542.880B8.590.389107.00Tài chính
KLM K.L.M. S.A. (CR)
0.700.00%0.00Mua7.732K5381.4727.993M-0.01325.00Dịch vụ Công nghiệp
ALMY ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
2.230.00%0.00Mua10.312K22995.7672.283M6.180.362347.00Khoáng sản phi năng lượng
ATTICA ATTICA HOLDINGS SA
1.10-2.65%-0.03Mua38.509K42359.90237.386M-0.201412.00Vận chuyển
MOYZK EL. D. MOUZAKIS S.A. (CR)
0.65-0.31%-0.00Mua14.050K9104.4020.858M31.400.0294.00Công nghiệp Chế biến
EKTER EKTER S.A. (CR)
1.290.00%0.00Mua17.752K22988.8414.569M15.440.0833.00Dịch vụ Công nghiệp
AVE AVE S.A
0.50-0.20%-0.00Mua2.170K1082.8374.177M-0.02371.00Dịch vụ Phân phối
INTEK IDEAL HOLDINGS S.A.
3.68-1.08%-0.04Mua6.099K22444.32115.671M20.000.19118.00Dịch vụ Phân phối
SIDMA SIDMA STEEL SA (CR)
2.68-1.47%-0.04Bán4.060K10880.8036.400MKhoáng sản phi năng lượng
MERKO MERMEREN KOMBINAT AD PRILE
50.50-0.98%-0.50Mua1015100.50190.870M21.362.39330.00Tài chính
PETRO P. PETROPOULOS S.A. (CR)
7.54-2.33%-0.18Bán17.307K130494.7849.497M9.840.78157.00Sản xuất Chế tạo
ASTAK ALPHA ASTIKA AKINHTA S.A. (CR)
8.902.89%0.25Sức mua mạnh5304717.00124.600M141.00Tài chính
AEGN AEGEAN AIRLINES (CR)
5.25-2.78%-0.15Mua57.396K301329.00473.377M-1.952699.00Vận chuyển
OLTH THESSALONIKI PORT AUTHORITY
25.400.00%0.00Mua10.504K266801.60256.032M12.612.01460.00Vận chuyển
TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A
14.901.36%0.20Mua21.549K321080.101.140B44.570.335363.00Khoáng sản phi năng lượng
AVAX AVAX S.A. (CR)
1.05-1.87%-0.02Mua95.108K99863.40151.538M138.960.012186.00Dịch vụ Công nghiệp
KEPEN FLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)
3.04-1.30%-0.04Bán7302219.2020.368M18.030.17122.00Công nghiệp Chế biến
INKAT INTRAKAT S.A. (CR)
2.29-1.29%-0.03Mua19.194K43954.26109.913M-0.66302.00Truyền thông
OLYMP TECHNICAL OLYMPICS S.A.
1.710.35%0.01Mua4.925K8431.6069.621MDịch vụ Công nghiệp
LYK INFORM P.LYKOS HOLD. S.A. (CR)
1.55-0.64%-0.01Mua8601337.3031.999M-0.02517.00Dịch vụ Thương mại
DROME DROMEAS S.A. (CR)
0.430.23%0.00Mua97.177K41786.1114.930M33.520.01296.00Khách hàng Lâu năm
PROF PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
6.36-0.31%-0.02Mua12.451K79188.3674.960M59.960.11141.00Dịch vụ Công nghệ
TENERGY TERNA ENERGY S.A. (CR)
13.541.04%0.14Sức mua mạnh61.656K834822.241.566B-0.16334.00Công ty dịch vụ công cộng
CAIROMEZ CAIRO MEZZ PLC (CR)
0.17-0.60%-0.00Mua208.250K34694.45Tài chính
DOPPLER DOPPLER S.A. (CR)
0.602.54%0.01Mua10060.506.413M-0.01180.00Sản xuất Chế tạo
PPA PIREUS PORT AUTHORITY S.A (CR)
17.66-1.12%-0.20Mua16.846K297500.36441.500M17.181.04991.00Vận chuyển
SPIR THE HOUSE OF AGRICULTURE SPI
0.250.00%0.00Mua450112.507.081M-0.06145.00Công nghiệp Chế biến
PROFK PIPEWORKS GIRAKIAN PROFIL S.A
2.96-1.99%-0.06Bán12.195K36097.209.022M2.711.1155.00Sản xuất Chế tạo
INTRK INTRACOM HOLDINGS (CR)
1.901.06%0.02Mua69.325K131717.50144.195M-0.283013.00Công nghệ Điện tử
MOH MOTOR OIL HELLAS S.A. (CR)
14.91-0.60%-0.09Mua90.331K1346835.211.646B8.421.782972.00Năng lượng Mỏ
HTO HELLENIC TELECOM. ORG. (CR)
17.11-1.04%-0.18Mua483.877K8279135.957.728B15.601.1116291.00Truyền thông
EEE COCA-COLA HBC AG
31.70-0.84%-0.27Mua5.541K175649.7111.584B21.491.49Hàng tiêu dùng không lâu bền
FOYRK FOURLIS S.A (CR)
4.38-0.45%-0.02Mua74.817K327698.46225.405M-0.024105.00Bán Lẻ
LAMDA LAMDA DEVELOPMENT S.A.
7.46-0.27%-0.02Mua95.689K713839.941.318B7.941.00409.00Tài chính
ADMIE ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.(CR)
2.590.97%0.03Sức mua mạnh149.849K388108.91600.581MCông ty dịch vụ công cộng
KEKR KEKROPS HOTEL TOURIST. BUILD
1.930.31%0.01Bán4.628K8913.5338.143M-0.013.00Tài chính
PLAT THRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
6.72-1.90%-0.13Bán82.200K552384.00290.850M3.561.931688.00Công nghiệp Chế biến
EUPIC EUROPEAN RELIANCE GEN. INSUR.
5.84-1.02%-0.06Mua71.942K420141.28154.681M11.880.501095.00Tài chính
IKTIN IKTINOS HELLAS S.A. (CR)
0.791.94%0.01Mua238.331K188281.4989.926M22.330.03404.00Khoáng sản phi năng lượng
PERF PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
5.86-1.68%-0.10Mua17.913K104970.1877.268M21.330.28104.00Dịch vụ Công nghệ
QUEST QUEST HOLDING S.A.
19.70-1.01%-0.20Mua24.160K475952.02703.019M5.993.322256.00Dịch vụ Công nghệ
EUROB EUROBANK HOLDINGS (CR)
1.00-0.89%-0.01Mua8.559M8558593.003.709B44.650.02Tài chính
CENER CENERGY HOLDINGS S.A.(CB)
3.340.30%0.01Mua60.871K203309.14635.143M22.410.152238.00Tài chính
PLAIS PLAISIO COMPUTERS S.A. (CR)
4.09-0.73%-0.03Mua3.215K13149.3590.289M21.630.191476.00Bán Lẻ
ELHA ELVALHALCOR S.A (CR)
1.95-0.61%-0.01Mua136.362K265633.18730.971M7.040.282992.00Sản xuất Chế tạo
MYTIL MYTILINEOS S.A. (CR)
15.73-0.69%-0.11Mua182.725K2874264.252.140B15.950.992467.00Công ty dịch vụ công cộng
INTET INTERTECH S.A. INTER TECH
0.931.97%0.02Sức mua mạnh250233.507.869M-0.0040.00Dịch vụ Phân phối
BELA JUMBO S.A. (CR)
14.25-0.49%-0.07Mua144.822K2063713.501.939B12.491.156891.00Bán Lẻ
ASCO A.S. COMPANY S.A. (CR)
2.13-0.93%-0.02Mua35.452K75512.7627.958M11.400.1973.00Khách hàng Lâu năm
PAP PAPOUTSANIS S.A.
2.701.12%0.03Mua10.450K28215.0072.913M15.510.17Hàng tiêu dùng không lâu bền
DUR DUROS S.A. (CR)
0.32-1.84%-0.01Mua2.134K682.881.268M-0.14Hàng tiêu dùng không lâu bền
SAR GR. SARANTIS S.A. (CR)
8.841.38%0.12Mua39.477K348976.68592.139M13.720.642683.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
DOMIK DOMIKI KRITIS S.A. (CR)
0.780.00%0.00Mua3.334K2613.8612.449M6.990.1125.00Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm