Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Hy Lạp biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Hy Lạp trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KYRIKIRIAKOULIS SHIPPING S.A.
22.00%1.190 EUR+17.24%487.811K513.817.709M EUR−0.19 EUR−381.56%0.00%Vận chuyển
BIOTBIOTER S.A.(CR)
17.54%0.402 EUR+9.84%29.213K0.636.125M EUR−0.57 EUR−216.27%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
LEBEKN. LEVEDERIS (C)
17.02%0.320 EUR+6.67%10.564K1.243.158M EUR−0.05 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
SATOKSATO S.A. (CR)
11.11%0.0650 EUR0.00%2.8K0.034.246M EUR3.850.02 EUR−10.11%0.00%Khách hàng Lâu năm
EPILSELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.
11.11%0.150 EUR0.00%5000.127.763M EUR−0.06 EUR−643.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
HAIDEHAIDEMENOS (CR)
10.96%0.810 EUR+1.25%200.006.673M EUR−0.07 EUR+38.43%0.00%Dịch vụ Thương mại
SPIRTHE HOUSE OF AGRICULTURE SPI
10.78%0.226 EUR0.00%6060.126.402M EUR−0.00 EUR+95.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
CAIROMEZCAIRO MEZZ PLC (CR)
10.11%0.299 EUR−1.32%2.36M1.0393.656M EUR−0.00 EUR−366.67%0.00%Tài chính
MOYZKEL. D. MOUZAKIS S.A. (CR)
10.07%0.820 EUR0.00%9200.1726.394M EUR−0.14 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
LOGISMOSLOGISMOS S.A. (CR)
8.62%1.16 EUR−7.94%50.005.972M EUR38.030.03 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
AKRITAKRITAS S.A. (CR)
8.25%1.00 EUR−1.96%600.0313.26M EUR0.801.26 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
LAVILAVIPHARM S.A. (CR)
8.13%0.926 EUR+4.51%1.454M9.14166.227M EUR136.180.01 EUR−95.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SUNMEZZSUNRISEMEZZ PLC (CR)
6.62%0.2990 EUR+0.50%471.323K0.9453.141M EUR0.00%Tài chính
PVMEZZPHOENIX VEGA MEZZ PLC (CR)
6.22%0.0794 EUR−1.61%5.019M1.01Tài chính
LANACLANAKAM S.A. (CR)
6.00%1.06 EUR+2.91%2.535K1.586.117M EUR26.430.04 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
EVROFEVROFARMA S.A. (CR)
5.76%1.47 EUR+5.00%18.343K1.3719.142M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ATTICAATTICA HOLDINGS SA
4.89%2.28 EUR−3.39%75.239K1.01573.868M EUR9.680.24 EUR2.12%Vận chuyển
IKTINIKTINOS HELLAS S.A. (CR)
4.80%0.506 EUR−1.56%125.699K0.4858.509M EUR−0.02 EUR−164.27%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KLMK.L.M. S.A. (CR)
4.79%1.690 EUR−3.43%27.161K0.4270.384M EUR−0.08 EUR−897.59%1.37%Bán Lẻ
DROMEDROMEAS S.A. (CR)
4.78%0.351 EUR+3.24%5K0.2311.805M EUR130.000.00 EUR−78.91%0.00%Khách hàng Lâu năm
OPTRONOPTRONICS TECHNOLOGIES S.A
4.76%1.68 EUR+5.00%10.005.334M EUR−0.05 EUR+42.03%0.00%Sản xuất Chế tạo
PAIRE. PAIRIS S.A (CR)
4.69%1.315 EUR0.00%7.555K1.926.537M EUR10.080.13 EUR+18528.57%0.00%Công nghiệp Chế biến
INTETINTERTECH S.A. INTER TECH
4.62%1.330 EUR−2.21%8.418K2.6911.458M EUR22.090.06 EUR0.00%Bán Lẻ
KEKRKEKROPS HOTEL TOURIST. BUILD
4.61%1.535 EUR−1.92%12.695K0.6130.993M EUR2.760.56 EUR0.00%Tài chính
EUROCEUROCONSULTANTS S.A. (CR)
4.52%1.130 EUR−0.88%30.368K1.5817.195M EUR7.040.16 EUR+56.34%0.00%Dịch vụ Thương mại
FOYRKFOURLIS S.A (CR)
4.39%4.200 EUR−0.71%45.98K0.53217.854M EUR12.230.34 EUR2.60%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BIOKABIOKARPET S.A. (CR)
4.32%2.80 EUR−2.10%3.35K0.2268.601M EUR16.020.17 EUR+238.10%0.00%Sản xuất Chế tạo
GCMEZZGALAXY COSMOS MEZZ PLC (CR)
4.30%0.695 EUR−0.57%194.185K0.74Tài chính
QUALQUALITY & RELIABILITY S.A.
4.12%0.896 EUR+2.05%70.24K0.3524.009M EUR−0.01 EUR+66.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
INTRKINTRACOM HOLDINGS (CR)
4.07%4.000 EUR−2.20%275.019K1.41341.482M EUR2.93%Dịch vụ Công nghiệp
PROFPROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
4.03%4.27 EUR−1.84%72.863K0.90105.96M EUR27.980.15 EUR+186.84%0.92%Dịch vụ Công nghệ
ELINELINOIL S.A. (CR)
3.98%2.33 EUR−0.43%1.355K0.2555.487M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
MODAN. VARVERIS-MODA BANGO S.A.
3.97%2.60 EUR+4.00%1.5K0.4547.025M EUR23.940.11 EUR0.00%Bán Lẻ
PLAKRCRETE PLASTICS S.A. (CR)
3.95%15.4 EUR−2.53%6120.92432.291M EUR10.481.47 EUR−19.86%2.85%Công nghiệp Chế biến
SARGR. SARANTIS S.A. (CR)
3.94%9.53 EUR−1.75%12.907K0.62620.384M EUR19.390.49 EUR−22.70%1.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MEVAMEVACO S.A. (CR)
3.86%4.14 EUR−3.72%1K0.2645.15M EUR12.490.33 EUR2.79%Sản xuất Chế tạo
ELLAKTORELLAKTOR SA
3.81%2.725 EUR+0.93%180.204K0.56940.118M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PAPPAPOUTSANIS S.A.
3.73%2.45 EUR+1.66%55.578K7.7465.308M EUR30.140.08 EUR−51.38%2.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NAYPNAFPAKTOS TEXTILE IND.
3.70%1.12 EUR0.00%3.123K0.7412.891M EUR−0.08 EUR−245.29%0.00%Công nghiệp Chế biến
ELSTRELASTRON S.A.
3.61%2.51 EUR−1.95%76.66K4.9947.132M EUR14.970.17 EUR−76.16%7.89%Sản xuất Chế tạo
OLYMPTECHNICAL OLYMPICS S.A.
3.61%2.80 EUR0.00%6.357K0.36113.866M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NAKASNAKAS MUSIC
3.57%2.82 EUR0.00%1300.6617.879M EUR10.590.27 EUR+63.54%7.09%Bán Lẻ
TELLBANK OF GREECE (CR)
3.57%14.25 EUR+2.15%25.57K3.43277.115M EUR4.82%Tài chính
BELAJUMBO S.A. (CR)
3.40%27.36 EUR−0.65%107.548K0.893.747B EUR13.462.03 EUR+77.20%1.17%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ELTONELTON CHEMICALS S.A. (CR)
3.36%1.970 EUR−1.01%30.154K0.7053.193M EUR10.790.18 EUR+1.11%6.03%Dịch vụ Phân phối
KRIKRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
3.33%10.55 EUR+1.44%12.241K0.51343.555M EUR12.680.83 EUR+568.03%1.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
XYLEKINTERWOOD-XYLEMPORIA ATENE(CR)
3.28%0.378 EUR+3.28%60.059K0.7012.805M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
KORDEKORDELLOS CH.BROS S.A.(CR)
3.25%0.634 EUR+0.63%34.602K1.5213.371M EUR−0.04 EUR−117.76%3.17%Khoáng sản phi năng lượng
BIOSKUNIBIOS HOLDING S.A
3.23%1.265 EUR−1.17%32.883K1.1621.922M EUR27.150.05 EUR+210.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
MIGMIG HOLDINGS S.A. (CR)
3.15%4.365 EUR−0.57%8510.17137.482M EUR0.00%Tài chính
PRDPROODEFTIKH TECHN CO S.A. (CR)
3.13%0.320 EUR−3.03%14.625K2.588.025M EUR−0.05 EUR−367.35%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
REALCONSREAL CONSULTING S.A. (CR)
3.12%3.25 EUR−1.52%11.651K0.2570.294M EUR0.91%Dịch vụ Công nghệ
DOMIKDOMIKI KRITIS S.A. (CR)
3.04%4.40 EUR+1.62%11.445K0.3268.755M EUR56.990.08 EUR−31.13%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MOTOCARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
3.03%3.00 EUR−1.32%5.965K0.5791.482M EUR8.850.34 EUR2.99%Bán Lẻ
ENTERENTERSOFT S.A.
2.99%6.74 EUR−1.75%52.926K0.94205.8M EUR27.920.24 EUR+50.88%1.46%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SIDMASIDMA STEEL SA (CR)
2.90%2.11 EUR+0.48%1.858K0.7728.523M EUR−0.35 EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EXAEHELLENIC EXCHANGES- ASE S.A
2.82%5.33 EUR−1.30%154.339K0.78325.879M EUR28.010.19 EUR2.90%Tài chính
Sức mua mạnh
INLIFINTERLIFE S.A.
2.80%5.02 EUR+0.40%12.206K2.8392.84M EUR5.420.93 EUR+19.33%2.40%Tài chính
ASCOA.S. COMPANY S.A. (CR)
2.75%2.59 EUR−1.15%6660.2034.39M EUR9.210.28 EUR+49.10%4.44%Khách hàng Lâu năm
ASTAKALPHA REAL ESTATE SERVICES(CR)
2.71%11.05 EUR+0.45%2.024K0.65154M EUR27.710.40 EUR+80.86%2.36%Tài chính
INKATINTRAKAT S.A. (CR)
2.65%5.40 EUR−0.55%358.046K0.38871.482M EUR739.730.01 EUR0.00%Truyền thông
FOODLFOODLINK S.A(CR)
2.63%0.388 EUR−0.51%6300.1412.945M EUR0.00%Vận chuyển
ELHAELVALHALCOR S.A (CR)
2.55%2.155 EUR−2.05%203.667K0.94825.532M EUR12.230.18 EUR−36.71%2.73%Sản xuất Chế tạo
OTOELAUTOHELLAS S.A. (CR)
2.53%13.62 EUR+1.04%6.567K0.32646.306M EUR8.371.63 EUR+157.02%4.82%Tài chính
Mua
PERFPERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
2.49%5.27 EUR−0.57%8.591K0.4972.985M EUR20.080.26 EUR−6.05%0.79%Dịch vụ Công nghệ
EYAPSTHESSALONIKH WATER SUPPLY S.A.
2.47%3.32 EUR+1.22%5.999K0.29119.064M EUR−0.11 EUR−129.98%6.66%Công ty dịch vụ công cộng
KAREKARELIA TOBACCO COMPANY (CR)
2.38%342 EUR+1.18%300.91932.88M EUR12.1228.21 EUR−19.59%3.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ELPEHELLENIQ ENERGY HOLD.SOC.ANON.
2.36%8.20 EUR+0.12%492.968K1.042.503B EUR10.870.75 EUR−80.86%9.77%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
EPSILEPSILON NET S.A. (CR)
2.30%10.54 EUR−1.13%5.654K0.28577.772M EUR32.220.33 EUR+198.45%0.69%Dịch vụ Công nghệ
ALPHAALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
2.29%1.7005 EUR−1.53%5.29M1.354.063B EUR7.230.24 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
PPCPUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)
2.29%11.81 EUR−1.17%555.006K1.394.565B EUR11.491.03 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PLATTHRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
2.29%4.200 EUR−0.83%26.202K1.08183.296M EUR12.620.33 EUR−46.96%6.21%Công nghiệp Chế biến
IATRATHENS MEDICAL C.S.A. (CR)
2.27%1.785 EUR+0.28%1.281K0.25154.39M EUR17.070.10 EUR−26.34%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
REVOILREVOIL S.A
2.23%1.815 EUR+0.83%7.323K0.3639.443M EUR11.520.16 EUR+3.68%2.67%Dịch vụ Phân phối
ALMYALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
2.23%2.74 EUR0.00%22.536K0.9488.813M EUR19.350.14 EUR−60.75%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ORILINAORILINA PROPERTIES R.E.I.C(CR)
2.22%0.920 EUR+1.88%26.006K1.0494.815M EUR12.530.07 EUR+169.85%0.00%Tài chính
PPAPIREUS PORT AUTHORITY S.A (CR)
2.21%25.30 EUR+1.20%2.344K0.25625M EUR9.622.63 EUR+152.95%4.16%Vận chuyển
MEDMED S.A.
2.16%1.165 EUR+2.19%1000.0113.586M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ADMIEADMIE (IPTO) HOLDING S.A.(CR)
2.15%2.325 EUR−1.27%89.512K0.19546.088M EUR9.860.24 EUR+111.29%2.47%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
QUESTQUEST HOLDING S.A.
2.12%5.21 EUR−0.19%18.016K0.39559.417M EUR13.380.39 EUR−11.74%3.83%Dịch vụ Công nghệ
HTOHELLENIC TELECOM. ORG. (CR)
2.08%13.46 EUR−0.52%417.558K0.925.63B EUR10.711.26 EUR+41.38%4.35%Truyền thông
Theo dõi
PROFKPIPEWORKS GIRAKIAN PROFIL S.A
2.07%1.700 EUR+0.59%2.543K1.015.151M EUR−0.30 EUR−126.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ELBEELVE S.A. (CR)
2.00%5.05 EUR−0.98%2951.3216.868M EUR7.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FIERFIERATEX S.A. (CR)
2.00%0.400 EUR−1.96%1000.014.163M EUR−0.31 EUR−75.43%0.00%Công nghiệp Chế biến
GEKTERNAGEK TERNA S.A
1.95%14.38 EUR−1.24%97.306K0.701.408B EUR7.381.95 EUR1.37%Dịch vụ Công nghiệp
MEDICMEDICON HELLAS S.A. (CR)
1.94%3.15 EUR0.00%7060.2113.922M EUR6.770.47 EUR−12.52%4.86%Công nghệ Sức khỏe
AEGNAEGEAN AIRLINES (CR)
1.93%12.64 EUR+0.80%113.691K1.171.131B EUR6.751.87 EUR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TPEIRPIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
1.90%3.920 EUR−1.26%6.017M2.034.962B EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
INTEKIDEAL HOLDINGS S.A.
1.89%6.48 EUR+0.93%13.801K0.23307.91M EUR6.091.06 EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
INLOTINTRALOT S.A. (CR)
1.87%1.198 EUR−0.17%1.357M0.65720.445M EUR21.280.06 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
EKTEREKTER S.A. (CR)
1.80%3.95 EUR−0.25%26.486K0.5044.55M EUR7.940.50 EUR+492.85%2.02%Dịch vụ Công nghiệp
TENERGYTERNA ENERGY S.A. (CR)
1.69%16.16 EUR+0.31%54.666K0.351.899B EUR60.210.27 EUR2.36%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ETENATIONAL BANK OF GREECE (CR)
1.68%7.250 EUR+0.08%1.497M0.946.625B EUR5.391.35 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
LAMDALAMDA DEVELOPMENT S.A.
1.68%6.870 EUR−0.58%172.754K1.051.221B EUR67.820.10 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
CENTRCENTRIC HOLDINGS S.A.
1.63%0.374 EUR0.00%17.234K0.3336.989M EUR15.710.02 EUR−20.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OPTIMAOPTIMA BANK S.A. (CR)
1.59%7.54 EUR−1.05%21.852K0.33560.659M EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
VIOVIOHALCO SA/NY
1.52%5.96 EUR−0.50%99.566K0.831.542B EUR16.210.37 EUR−27.99%1.41%Khoáng sản phi năng lượng
DIMANDDIMAND SA
1.52%9.96 EUR−0.40%6.492K0.49185.303M EUR−0.05 EUR0.00%Tài chính
CPICPI S.A. (CR)
1.49%0.676 EUR−0.29%6.042K0.387.107M EUR−0.01 EUR−213.21%0.00%Dịch vụ Phân phối
MYTILMYTILINEOS S.A. (CR)
1.47%36.74 EUR−0.70%72.134K0.505.034B EUR3.35%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh