Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường chứng khoán Hy Lạp

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

            
AKRIT AKRITAS S.A. (CR)
0.56-8.87%-0.06Bán2.030K1146.958.060M-0.04Khách hàng Lâu năm
TATT ATTICA BANK S.A
0.17-1.42%-0.00Bán184.047K30772.66207.629M-2.62785.00Tài chính
VARNH VARVARESSOS S.A. (CR)
0.370.00%0.00Bán31.122.355M-0.80Công nghiệp Chế biến
Tải thêm