Chứng khoán Hy Lạp bị định giá thấp nhất

Cổ phiếu Hy Lạp quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CNLCAPCNL CAPITAL E.K.E.S.-AIFM (CR)
20.596.70 EUR−0.74%1300.204.956 M EUR3.74%Tài chính
VVISVIS CONTAINER MANUFACTURING CO
23.090.178 EUR0.00%1 K0.169.729 M EUR−0.05 EUR+15.78%0.00%Công nghiệp Chế biến
PETROP. PETROPOULOS S.A. (CR)
26.458.30 EUR−1.19%14.96 K0.3454.486 M EUR6.741.23 EUR+19.29%3.12%Khách hàng Lâu năm
AAAKTRIA ALFA (CR)
27.956.90 EUR+0.73%1902.176.976 M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
AAIAATHENS INTER/NAL AIRPORT SA
28.298.180 EUR−0.49%297.857 K1.322.454 B EUR0.00%Vận chuyển
Theo dõi