Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường chứng khoán Hy Lạp

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

            
ASTAK ALPHA ASTIKA AKINHTA S.A. (CR)
9.305.68%0.50Sức mua mạnh6165728.80123.200M141.00Tài chính
KYLO FLOUR MILLS LOULIS S.A.(CR)
2.483.33%0.08Mua12.4841.089M34.040.07338.00Công nghiệp Chế biến
KARE KARELIA TOBACCO COMPANY (CR)
288.002.13%6.00Mua1288.00778.320M10.2827.23554.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
INKAT INTRAKAT S.A. (CR)
2.091.95%0.04Mua16.097K33642.73153.799M-0.64302.00Truyền thông
ETE NATIONAL BANK OF GREECE (CR)
3.361.82%0.06Sức mua mạnh1.831M6151447.683.018B8.780.389107.00Tài chính
MOTO CARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
2.251.81%0.04Mua26.150K58837.5064.516M-0.01233.00Dịch vụ Phân phối
REALCONS REAL CONSULTING S.A. (CR)
2.711.50%0.04Mua6021631.42Dịch vụ Công nghệ
KRI KRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
8.401.20%0.10Mua5.345K44898.00274.184M16.270.51433.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MEDIC MEDICON HELLAS S.A. (CR)
4.731.07%0.05Mua114539.2220.684M8.800.53153.00Dịch vụ Phân phối
BRIQ BRIQ PROPERTIES REIC (CR)
2.180.93%0.02Mua35.773K77985.1476.477M18.030.126.00Tài chính
ENTER ENTERSOFT S.A.
5.440.74%0.04Mua3.165K17217.60162.000M33.750.16286.00Dịch vụ Công nghệ
MOH MOTOR OIL HELLAS S.A. (CR)
14.580.41%0.06Mua36.625K533992.501.603B8.151.782972.00Năng lượng Mỏ
PETRO P. PETROPOULOS S.A. (CR)
7.440.27%0.02Bán5.320K39580.8048.710M9.450.78157.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm