Cổ phiếu Hy Lạp có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Hy Lạp có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KAREKARELIA TOBACCO COMPANY (CR)
340 EUR+2.41%1313.30938.4 M EUR10.8131.47 EUR+1.73%3.47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MYTILMYTILINEOS S.A. (CR)
36.94 EUR−0.32%426.65 K0.415.026 B EUR8.334.44 EUR+271.97%3.36%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
LAMPSLAMPSA HOTEL CO. (C)
36.0 EUR+0.56%1000.38769.104 M EUR48.550.74 EUR+675.63%1.11%Dịch vụ Khách hàng
MOHMOTOR OIL HELLAS S.A. (CR)
28.00 EUR−1.96%149.288 K1.023.091 B EUR3.777.42 EUR−15.69%5.75%Năng lượng Mỏ
Mua
BELAJUMBO S.A. (CR)
27.32 EUR−1.01%74.708 K0.343.717 B EUR12.272.23 EUR+39.90%1.18%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PPAPIREUS PORT AUTHORITY S.A (CR)
24.15 EUR−1.02%1.861 K0.36603.75 M EUR9.032.67 EUR+81.83%4.31%Vận chuyển
Sức mua mạnh
OLTHTHESSALONIKI PORT AUTHORITY
21.5 EUR−0.92%1.482 K0.23216.72 M EUR10.702.01 EUR+2.34%6.74%Vận chuyển
TENERGYTERNA ENERGY S.A. (CR)
18.13 EUR0.00%52.074 K0.372.137 B EUR35.580.51 EUR2.09%Công ty dịch vụ công cộng
GEKTERNAGEK TERNA S.A.
16.66 EUR−0.36%58.58 K0.651.611 B EUR10.611.57 EUR+202.91%1.20%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PLAKRCRETE PLASTICS S.A. (CR)
15.1 EUR0.00%6361.09413.139 M EUR10.241.47 EUR−23.71%2.98%Công nghiệp Chế biến
OPAPOPAP S.A. (CR)
15.08 EUR+0.87%320.301 K0.665.553 B EUR13.461.12 EUR−32.41%10.69%Dịch vụ Khách hàng
Mua
TELLBANK OF GREECE (CR)
14.05 EUR0.00%2.404 K0.71279.102 M EUR4.78%Tài chính
HTOHELLENIC TELECOM. ORG. (CR)
13.75 EUR−0.22%238.103 K0.785.721 B EUR10.861.27 EUR+39.36%4.28%Truyền thông
Theo dõi
AEGNAEGEAN AIRLINES (CR)
12.36 EUR−0.56%43.11 K0.311.114 B EUR6.711.84 EUR0.00%Vận chuyển
Mua
OTOELAUTOHELLAS S.A. (CR)
12.30 EUR+2.50%22.672 K1.10589.73 M EUR7.661.61 EUR+56.73%5.69%Tài chính
EPSILEPSILON NET S.A. (CR)
12.04 EUR+0.33%8.365 K0.03652.568 M EUR35.910.34 EUR+91.71%0.61%Dịch vụ Công nghệ
OOPTIMAOPTIMA BANK S.A. (CR)
11.64 EUR0.00%70.144 K0.35856.439 M EUR6.021.93 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
PPCPUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)
11.60 EUR−0.17%255.537 K0.664.431 B EUR11.281.03 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
KRIKRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
11.30 EUR0.00%3.728 K0.26373.286 M EUR11.550.98 EUR+919.92%1.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TTATTATTICA BANK S.A
11.25 EUR0.00%600.12562.659 M EUR16.060.70 EUR0.00%Tài chính
SARGR. SARANTIS S.A. (CR)
11.12 EUR0.00%92.536 K1.54711.203 M EUR18.850.59 EUR−1.93%1.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PETROP. PETROPOULOS S.A. (CR)
8.82 EUR−0.90%3.329 K0.3757.9 M EUR7.161.23 EUR+19.29%9.80%Khách hàng Lâu năm
DIMANDDIMAND SA
8.72 EUR−0.57%20.206 K1.77161.584 M EUR12.260.71 EUR0.00%Tài chính
ELPEHELLENIQ ENERGY HOLD.SOC.ANON.
8.580 EUR+2.39%253.14 K0.982.622 B EUR5.231.64 EUR−28.29%9.32%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ETENATIONAL BANK OF GREECE (CR)
8.296 EUR−0.17%1.411 M0.617.587 B EUR6.301.32 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AAIAATHENS INTER/NAL AIRPORT SA
8.224 EUR−1.06%69.125 K0.212.467 B EUR0.00%Vận chuyển
Theo dõi
ATRUSTALPHA TRUST HOLDINGS
8.22 EUR−0.48%5050.4424.653 M EUR18.530.44 EUR+31.12%2.80%Hỗn hợp
FLEXOFLEXOPACK S.A.
8.20 EUR+2.50%1.828 K1.7496.537 M EUR6.401.28 EUR+44.20%1.83%Công nghiệp Chế biến
CNLCAPCNL CAPITAL E.K.E.S.-AIFM (CR)
7.95 EUR+1.27%3600.155.858 M EUR10.010.79 EUR+75.43%3.15%Tài chính
ENTERENTERSOFT S.A.
7.82 EUR−0.13%4.5 K0.88234.6 M EUR30.200.26 EUR+35.76%1.28%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SPACESPACE HELLAS S.A.(CR)
7.58 EUR+1.07%2.453 K0.5948.742 M EUR1.73%Dịch vụ Công nghệ
PERFPERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
6.98 EUR0.00%9.588 K0.3596.119 M EUR20.940.33 EUR+19.76%0.60%Dịch vụ Công nghệ
ASTAKALPHA REAL ESTATE SERVICES(CR)
6.94 EUR−1.70%1.42 K2.1697.16 M EUR22.680.31 EUR+48.11%3.75%Tài chính
LAMDALAMDA DEVELOPMENT S.A.
6.75 EUR−0.44%40.333 K0.481.193 B EUR43.410.16 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
VIOVIOHALCO SA/NY
6.57 EUR−0.15%260.753 K1.501.687 B EUR35.300.19 EUR−75.26%1.29%Khoáng sản phi năng lượng
INTEKIDEAL HOLDINGS S.A.
6.08 EUR−1.46%19.635 K0.52291.604 M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
ACAGAUSTRIACARD HOLDINGS AG (CB)
6.02 EUR+0.50%90.037 K1.16218.85 M EUR13.840.44 EUR0.42%Tài chính
AAAKTRIA ALFA (CR)
6.00 EUR0.00%250.116.066 M EUR−0.03 EUR−123.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
EYDAPATHENS WATER SUPPLY S.A. (CR)
5.95 EUR+1.02%41.166 K1.13633.675 M EUR0.34%Công ty dịch vụ công cộng
QUESTQUEST HOLDING S.A.
5.50 EUR+0.36%37.868 K0.78589.424 M EUR13.580.40 EUR+3.93%3.64%Dịch vụ Công nghệ
PROFPROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
5.20 EUR−0.38%23.346 K0.26126.665 M EUR33.350.16 EUR+71.51%0.77%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
INKATINTRAKAT S.A. (CR)
5.18 EUR−0.58%141.634 K0.78831.359 M EUR−0.01 EUR+96.94%0.00%Truyền thông
EXAEHELLENIC EXCHANGES- ASE S.A
5.16 EUR−0.39%35.688 K0.52311.396 M EUR22.960.22 EUR+61.54%3.03%Tài chính
Sức mua mạnh
ELBEELVE S.A. (CR)
5.05 EUR0.00%1070.5616.703 M EUR7.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
INLIFINTERLIFE S.A.
4.91 EUR+0.20%3.547 K0.4191.168 M EUR6.620.74 EUR−28.13%2.44%Tài chính
DOMIKDOMIKI KRITIS S.A. (CR)
4.490 EUR0.00%9490.1371.296 M EUR37.790.12 EUR+59.89%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PLATTHRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
4.130 EUR+0.49%18.788 K0.70178.752 M EUR9.990.41 EUR−30.54%6.37%Công nghiệp Chế biến
FOYRKFOURLIS S.A (CR)
4.080 EUR−2.16%76.093 K1.12210.129 M EUR10.860.38 EUR+72.62%2.70%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
EKTEREKTER S.A. (CR)
4.080 EUR+0.25%23.139 K1.0545.9 M EUR5.100.80 EUR+871.57%1.96%Dịch vụ Công nghiệp
REALCONSREAL CONSULTING S.A. (CR)
3.95 EUR−0.50%3.26 K0.0683.982 M EUR29.260.14 EUR0.76%Dịch vụ Công nghệ
MIGMIG HOLDINGS S.A. (CR)
3.930 EUR+0.51%1.547 K0.41123.076 M EUR17.580.22 EUR0.00%Tài chính
MEVAMEVACO S.A. (CR)
3.80 EUR−0.78%5160.3539.9 M EUR12.580.30 EUR+3113.83%3.16%Sản xuất Chế tạo
TPEIRPIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
3.790 EUR+0.85%2.468 M0.834.737 B EUR5.630.67 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MODAN. VARVERIS-MODA BANGO S.A.
3.59 EUR+1.41%1.801 K1.3067.528 M EUR16.590.22 EUR+108.88%0.00%Bán Lẻ
INTRKINTRACOM HOLDINGS (CR)
3.575 EUR−1.11%79.087 K0.93298.484 M EUR3.36%Dịch vụ Công nghiệp
BLEKEDROSMPLE KEDROS REIC (CR)
3.37 EUR0.00%4.29 K0.93137.966 M EUR18.180.19 EUR−67.60%2.97%Tài chính
EYAPSTHESSALONIKH WATER SUPPLY S.A.
3.19 EUR+0.95%2.528 K0.39115.797 M EUR93.270.03 EUR−89.05%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
MOTOCARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
3.000 EUR0.00%4.252 K0.2290.278 M EUR3.03%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
NAKASNAKAS MUSIC
2.94 EUR+0.68%5002.8918.64 M EUR11.070.27 EUR+42.34%6.80%Bán Lẻ
MEDICMEDICON HELLAS S.A. (CR)
2.94 EUR−1.67%2.709 K1.3612.994 M EUR9.830.30 EUR−56.53%5.21%Công nghệ Sức khỏe
ALMYALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
2.800 EUR−0.36%3.891 K0.2790.758 M EUR47.620.06 EUR−87.96%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASCOA.S. COMPANY S.A. (CR)
2.80 EUR+1.08%7.148 K0.6636.753 M EUR8.070.35 EUR+42.92%4.16%Khách hàng Lâu năm
OLYMPTECHNICAL OLYMPICS S.A.
2.74 EUR−0.36%5.002 K0.35111.426 M EUR24.200.11 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KYLOLOULIS FOOD INGREDIENTS S.A.
2.72 EUR−0.73%8210.0946.567 M EUR7.430.37 EUR+424.96%4.41%Công nghiệp Chế biến
KAMPREDS S.A.
2.70 EUR0.00%18.023 K0.65155.074 M EUR2.890.93 EUR+4997.81%0.00%Tài chính
BIOKABIOKARPET S.A. (CR)
2.66 EUR−0.37%2.616 K0.1063.804 M EUR11.620.23 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
ELLAKTORELLAKTOR SA
2.620 EUR−1.87%239.407 K0.49912.263 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PAPPAPOUTSANIS S.A.
2.49 EUR0.00%3.891 K0.7367.476 M EUR15.570.16 EUR+61.19%2.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
VOSYSVOGIATZOGLOY S.A. (CR)
2.46 EUR−6.82%4400.2215.56 M EUR9.670.25 EUR−23.39%6.22%Khách hàng Lâu năm
ATTICAATTICA HOLDINGS SA
2.45 EUR+2.08%21.134 K1.27595.752 M EUR8.720.28 EUR2.04%Vận chuyển
ELINELINOIL S.A. (CR)
2.40 EUR0.00%8820.2856.91 M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
ELSTRELASTRON S.A.
2.32 EUR+0.87%5.776 K0.7242.713 M EUR−0.07 EUR−108.54%8.71%Sản xuất Chế tạo
ADMIEADMIE (IPTO) HOLDING S.A.(CR)
2.260 EUR−0.66%188.811 K0.76524.059 M EUR8.900.25 EUR+102.72%2.58%Công ty dịch vụ công cộng
EUROBEUROBANK HOLDINGS (CR)
2.081 EUR−0.53%3.516 M0.557.733 B EUR6.480.32 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BRIQBRIQ PROPERTIES REIC (CR)
2.000 EUR0.00%28.939 K1.0370.812 M EUR4.740.42 EUR+35.27%5.23%Tài chính
Sức mua mạnh
ELHAELVALHALCOR S.A (CR)
1.978 EUR−0.20%154.911 K0.64742.228 M EUR26.030.08 EUR−74.46%3.03%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ELTONELTON CHEMICALS S.A. (CR)
1.900 EUR+0.53%6.545 K0.7150.787 M EUR55.230.03 EUR−89.07%6.32%Dịch vụ Phân phối
SIDMASIDMA STEEL SA (CR)
1.875 EUR−1.32%2.534 K0.6325.467 M EUR−0.29 EUR−115.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KTILAKOSTAS LAZARIDIS S.A. (CR)
1.83 EUR0.00%450.0132.972 M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TTRESTATESTRADE ESTATES R.E.I.C (CR)
1.732 EUR−2.15%33.771 K1.24208.756 M EUR5.540.31 EUR0.00%Tài chính
ILYDAILYDA S.A. (CR)
1.710 EUR+2.09%8.38 K0.5714.768 M EUR12.260.14 EUR+166.73%1.17%Dịch vụ Công nghệ
ALPHAALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
1.7000 EUR−0.67%4.159 M0.714 B EUR5.620.30 EUR0.00%Tài chính
Mua
IATRATHENS MEDICAL C.S.A. (CR)
1.660 EUR0.00%960.01143.982 M EUR17.810.09 EUR−37.24%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EVROFEVROFARMA S.A. (CR)
1.640 EUR+1.55%9.13 K1.8422.424 M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
REVOILREVOIL S.A
1.640 EUR−1.50%12.144 K1.0035.937 M EUR16.960.10 EUR−54.90%2.93%Dịch vụ Phân phối
KLMK.L.M. S.A. (CR)
1.630 EUR0.00%41.453 K2.0065.557 M EUR−0.18 EUR−505.02%0.00%Bán Lẻ
AVAXAVAX S.A. (CR)
1.586 EUR−1.25%120.686 K0.66235.238 M EUR22.460.07 EUR4.41%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GEBKAGEN.COMMERCIAL & IND (CR)
1.565 EUR−1.26%1.201 K0.1937.654 M EUR10.590.15 EUR+21.55%4.79%Dịch vụ Phân phối
KEKRKEKROPS HOTEL TOURIST. BUILD
1.500 EUR+1.35%2.755 K0.3629.706 M EUR365.850.00 EUR0.00%Tài chính
KYRIKIRIAKOULIS SHIPPING S.A.
1.380 EUR+3.76%2.05 K0.2010.481 M EUR0.00%Vận chuyển
DOPPLERDOPPLER S.A. (CR)
1.36 EUR+9.68%6.069 K2.5414.416 M EUR−0.10 EUR−125.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
BIOSKUNIBIOS HOLDING S.A
1.350 EUR+0.75%2.767 K0.0823.121 M EUR11.260.12 EUR+457.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
EUROCEUROCONSULTANTS S.A. (CR)
1.285 EUR−2.28%31.064 K0.2619.382 M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
QUALQUALITY & RELIABILITY S.A.
1.250 EUR0.00%25.735 K0.2434.181 M EUR54.110.02 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
INTETINTERTECH S.A. INTER TECH
1.245 EUR+2.89%2590.0810.489 M EUR21.580.06 EUR+272.26%0.00%Bán Lẻ
PREMIAPREMIA PROPERTIES
1.196 EUR+0.67%80.026 K0.64104.204 M EUR1.69%Tài chính
INLOTINTRALOT S.A. (CR)
1.154 EUR−0.17%325.469 K0.51692.828 M EUR65.200.02 EUR−39.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PAIRE. PAIRIS S.A (CR)
1.080 EUR−2.70%1.095 K0.865.369 M EUR23.130.05 EUR+95.40%0.00%Công nghiệp Chế biến
LANACLANAKAM S.A. (CR)
1.00 EUR−1.96%2.215 K3.215.939 M EUR11.510.09 EUR+53.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
MATHIOMATHIOS REFRACTORY S.A.
0.988 EUR+4.00%6070.769.702 M EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng