Các công ty của Hy Lạp với giới hạn thị trường nhỏ

"Tôi xin lỗi vì một bức thư dài như vậy", nhà toán học và triết học người Pháp Blaise Pascal từng viết, "Tôi không có thời gian để viết một bức thư ngắn." Đối với giá trị vốn hóa thị trường cũng vậy. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều có thể đầu tư vào các doanh nghiệp khổng lồ và mong đợi một số khoản lợi nhuận có thể hợp lý, ổn định, nhưng không thay đổi cuộc sống trong dài hạn. Nhưng nếu bạn đang theo đuổi những động thái táo bạo hơn và tiềm năng nhận được phần thưởng lớn hơn, thì ý kiến phổ biến cho rằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ là nơi săn tìm tốt hơn. Nhưng điều này nằm ở chỗ: đầu tư vốn hóa nhỏ đòi hỏi rủi ro lớn hơn và - quan trọng nhất - nghiên cứu kỹ hơn trước khi cam kết. Đó hy vọng là lý do tại sao bạn đến trang chính xác này. Dù bằng cách nào: chúc bạn may mắn, nhà giao dịch và có thể Chứng khoán Hy Lạp này bổ sung tốt cho danh mục đầu tư của bạn.

Ticker
Vốn hóa
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
DURDUROS S.A. (CR)
1.006MEUR0.254EUR0.00%0.000EUR
Theo dõi
808205−0.22EURHàng tiêu dùng không lâu bền
SATOKSATO S.A. (CR)
1.045MEUR0.0160EUR0.00%0.0000EUR
Bán
9.5K152−0.01EUR109Khách hàng Lâu năm
KREKAKRE.KA S.A. (CR)
1.389MEUR0.200EUR2.56%0.005EUR
Bán
11.5K2.3K−0.58EUR50Dịch vụ Thương mại
YALCOYALCO - CONSTANTINOY S.A. (CR)
2.77MEUR0.210EUR0.00%0.000EUR
Mua
500105−0.07EUR87Bán Lẻ
VIDAVOVIDAVO S.A. (CR)
2.811MEUR3.08EUR−6.10%−0.20EUR
Bán
100308−0.00EURDịch vụ Công nghệ
HAIDEHAIDEMENOS (CR)
4.137MEUR0.495EUR0.00%0.000EUR
Theo dõi
20105.530.09EUR163Dịch vụ Thương mại
FIERFIERATEX S.A. (CR)
4.316MEUR0.428EUR1.18%0.005EUR
Bán
10−0.00EUR190Công nghiệp Chế biến
BIOTBIOTER S.A.(CR)
4.351MEUR0.250EUR−3.85%−0.010EUR
Bán
3K750−0.61EUR4Dịch vụ Công nghiệp
ATEKATTICA PUBLICATIONS S.A. (CR)
4.651MEUR0.276EUR−9.21%−0.028EUR
Bán
17.5K4.83K1.460.21EUR211Dịch vụ Khách hàng
PROFKPIPEWORKS GIRAKIAN PROFIL S.A
5.578MEUR1.780EUR−2.73%−0.050EUR
Bán Mạnh
87.207K155.228K5.940.31EUR58Khoáng sản phi năng lượng
DOPPLERDOPPLER S.A. (CR)
5.724MEUR0.560EUR3.70%0.020EUR
Mua
350196−0.04EUR186Sản xuất Chế tạo
CPICPI S.A. (CR)
5.921MEUR0.552EUR−5.80%−0.034EUR
Bán Mạnh
8.165K4.507K28.040.02EURDịch vụ Phân phối
OPTRONOPTRONICS TECHNOLOGIES S.A
6.134MEUR1.85EUR0.54%0.01EUR
Mua
1277.970.02EURSản xuất Chế tạo
XYLEKINTERWOOD-XYLEMPORIA ATENE(CR)
7.067MEUR0.204EUR0.99%0.002EUR
Mua
28.83K5.881KDịch vụ Phân phối
KYRIKIRIAKOULIS SHIPPING S.A.
7.937MEUR1.040EUR−0.48%−0.005EUR
Theo dõi
70172955Vận chuyển
INTETINTERTECH S.A. INTER TECH
8.551MEUR0.985EUR−2.86%−0.030EUR
Bán
14.848K14.64K55.460.02EUR40Bán Lẻ
EUROCEUROCONSULTANTS S.A. (CR)
9.108MEUR0.610EUR−0.65%−0.004EUR
Bán
12.451K7.595K12.280.05EURDịch vụ Thương mại
ILYDAILYDA S.A. (CR)
9.707MEUR1.180EUR0.00%0.000EUR
Bán
3.247K3.831KDịch vụ Công nghệ
BIOSKUNIBIOS HOLDING S.A
9.759MEUR0.628EUR0.16%0.001EUR
Theo dõi
9.068K5.695K32.320.02EUR73Sản xuất Chế tạo
KORDEKORDELLOS CH.BROS S.A.(CR)
10.103MEUR0.485EUR1.89%0.009EUR
Theo dõi
8944342.380.20EUR82Khoáng sản phi năng lượng
MSHOPMEDITERRA S.A. (CR)
10.804MEUR1.56EUR5.41%0.08EUR
Bán
599243Bán Lẻ
DROMEDROMEAS S.A. (CR)
11.492MEUR0.311EUR−6.04%−0.020EUR
Theo dõi
2.705K8410.04EUR280Khách hàng Lâu năm
MODAN. VARVERIS-MODA BANGO S.A.
12.038MEUR0.640EUR0.00%0.000EUR
Bán
5.653K3.618K6.790.09EUR108Bán Lẻ
PRDPROODEFTIKH TECHN CO S.A. (CR)
12.16MEUR0.500EUR0.00%0.000EUR
Bán
40204.310.12EUR3Dịch vụ Công nghiệp
QUALQUALITY & RELIABILITY S.A.
12.442MEUR0.454EUR−0.22%−0.001EUR
Sức mua mạnh
12.4K5.63K−0.00EUR37Dịch vụ Công nghệ
VOSYSVOGIATZOGLOY S.A. (CR)
12.776MEUR2.06EUR1.98%0.04EUR
Theo dõi
1513116.480.31EUR187Khách hàng Lâu năm
ATRUSTALPHA TRUST MUTUAL FUND MAN SA
12.956MEUR4.40EUR1.85%0.08EUR
Bán
8503.74KHỗn hợp
DOMIKDOMIKI KRITIS S.A. (CR)
12.957MEUR0.814EUR−0.25%−0.002EUR
Theo dõi
252013.810.06EUR27Dịch vụ Công nghiệp
MEDICMEDICON HELLAS S.A. (CR)
13.524MEUR3.04EUR−0.65%−0.02EUR
Bán Mạnh
1.817K5.524K4.850.63EUR169Công nghệ Sức khỏe
EKTEREKTER S.A. (CR)
14.85MEUR1.350EUR2.27%0.030EUR
Theo dõi
24.335K32.852K43.850.03EUR44Dịch vụ Công nghiệp
ELBEELVE S.A. (CR)
15.545MEUR4.82EUR2.55%0.12EUR
Bán
2561.234K22.400.21EUR204Hàng tiêu dùng không lâu bền
KEKRKEKROPS HOTEL TOURIST. BUILD
18.655MEUR0.940EUR−0.21%−0.002EUR
Bán Mạnh
2K1.88K−0.05EURTài chính
KLMK.L.M. S.A. (CR)
20.11MEUR0.502EUR0.40%0.002EUR
Mua
4.393K2.205K51.550.01EUR338Bán Lẻ
ANEKANEK LINES S.A.(CR)
22.396MEUR0.100EUR−0.99%−0.001EUR
Bán
162.4K16.24K−0.23EUR598Vận chuyển
ELGEKELGEKA S.A (CR)
23.937MEUR0.400EUR0.76%0.003EUR
Bán
4.415K1.766K−0.03EUR889Dịch vụ Phân phối
MOYZKEL. D. MOUZAKIS S.A. (CR)
24.463MEUR0.760EUR0.00%0.000EUR
Theo dõi
4.01K3.048K217.140.00EUR91Công nghiệp Chế biến
SIDMASIDMA STEEL SA (CR)
27.164MEUR1.995EUR−0.25%−0.005EUR
Bán
8501.696K2.280.88EUR241Khoáng sản phi năng lượng
MEVAMEVACO S.A. (CR)
27.3MEUR2.58EUR−0.77%−0.02EUR
Mua
5021.295K119Sản xuất Chế tạo
CENTRCENTRIC HOLDINGS S.A.
27.396MEUR0.278EUR0.36%0.001EUR
Sức mua mạnh
3.45K959346.250.00EUR71Dịch vụ Công nghệ
REVOILREVOIL S.A
27.829MEUR1.300EUR2.36%0.030EUR
Mua
14.756K19.183K4.630.27EUR103Dịch vụ Phân phối
CAIROMEZCAIRO MEZZ PLC (CR)
28.468MEUR0.0949EUR3.04%0.0028EUR
Bán
240.805K22.852K51.170.00EURTài chính
GEBKAGEN.COMMERCIAL & IND (CR)
28.872MEUR1.230EUR2.50%0.030EUR
Mua
8.157K10.033K7.060.17EUR90Dịch vụ Phân phối
FRIGOFRIGOGLASS S.A. (CR)
30.287MEUR0.0850EUR0.00%0.0000EUR
Theo dõi
112.85K9.592K3.000.03EUR3.014KSản xuất Chế tạo
LYKINFORM P.LYKOS HOLD. S.A. (CR)
34.057MEUR1.630EUR−1.51%−0.025EUR
Bán Mạnh
4.112K6.703K508Dịch vụ Thương mại
PETROP. PETROPOULOS S.A. (CR)
36.368MEUR5.60EUR1.08%0.06EUR
Mua
4.37K24.472K6.340.87EUR166Khách hàng Lâu năm
MIGMARFIN INVEST.GROUP SA (CR)
37.956MEUR0.0394EUR−2.48%−0.0010EUR
Mua
1.444M56.89K−0.05EUR1.611KTài chính
SPACESPACE HELLAS S.A.(CR)
40.768MEUR6.44EUR1.58%0.10EUR
Theo dõi
6.515K41.957K8.100.78EUR719Dịch vụ Công nghệ
ELSTRELASTRON S.A.
41.793MEUR2.28EUR0.44%0.01EUR
Bán
6.379K14.544K2.750.82EUR200Sản xuất Chế tạo
ELINELINOIL S.A. (CR)
43.157MEUR1.850EUR1.65%0.030EUR
Sức mua mạnh
12.201K22.572K259Dịch vụ Phân phối
PERFPERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
49.574MEUR3.64EUR1.11%0.04EUR
Theo dõi
7.94K28.902K12.390.29EUR132Dịch vụ Công nghệ
ELTONELTON CHEMICALS S.A. (CR)
55.331MEUR2.27EUR9.66%0.20EUR
Sức mua mạnh
74.935K170.102K4.480.46EUR256Dịch vụ Phân phối
IKTINIKTINOS HELLAS S.A. (CR)
56.915MEUR0.4880EUR−2.40%−0.0120EUR
Bán Mạnh
57.618K28.118K−0.00EUR423Khoáng sản phi năng lượng
PAPPAPOUTSANIS S.A.
62.327MEUR2.34EUR1.74%0.04EUR
Theo dõi
25259013.760.17EUR178Hàng tiêu dùng không lâu bền
MOTOCARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
62.764MEUR2.11EUR−1.86%−0.04EUR
Bán
13.539K28.567K8.260.26EUR250Bán Lẻ
PLAISPLAISIO COMPUTERS S.A. (CR)
64.682MEUR2.97EUR1.37%0.04EUR
Bán
6.729K19.985K7.790.38EUR1.491KBán Lẻ
BRIQBRIQ PROPERTIES REIC (CR)
67.802MEUR1.920EUR0.26%0.005EUR
Mua
12.4K23.808K5.990.32EUR8Tài chính
ALMYALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
68.069MEUR2.090EUR−0.48%−0.010EUR
Mua
8.01K16.741K2.380.88EUR2.662KKhoáng sản phi năng lượng
PROFPROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
68.187MEUR2.850EUR−0.52%−0.015EUR
Bán Mạnh
10.952K31.213K28.650.10EUR177Dịch vụ Công nghệ
LAVILAVIPHARM S.A. (CR)
69.418MEUR0.364EUR−1.62%−0.006EUR
Bán
23.202K8.446K6.580.06EUR269Công nghệ Sức khỏe
OLYMPTECHNICAL OLYMPICS S.A.
69.54MEUR1.740EUR1.75%0.030EUR
Mua
12.322K21.44K59Dịch vụ Công nghiệp
INLIFINTERLIFE S.A.
72.786MEUR3.96EUR1.02%0.04EUR
Mua
9403.722K145Tài chính
AVEAVE S.A
78.254MEUR0.516EUR0.00%0.000EUR
Bán
3.85K1.987K−0.04EUR151Dịch vụ Phân phối
ASTAKALPHA ASTIKA AKINHTA S.A. (CR)
89.04MEUR6.48EUR1.89%0.12EUR
Theo dõi
110713130Tài chính
PREMIAPREMIA PROPERTIES
91.484MEUR1.045EUR−0.48%−0.005EUR
Bán Mạnh
65.612K68.565K4.020.26EUR15Tài chính
FLEXOFLEXOPACK S.A.
92.419MEUR7.95EUR0.63%0.05EUR
Mua
1.358K10.796K6.641.20EUR457Công nghiệp Chế biến
INKATINTRAKAT S.A. (CR)
105.033MEUR1.394EUR−0.43%−0.006EUR
Bán
63.771K88.897K−0.43EUR467Truyền thông
AVAXAVAX S.A. (CR)
105.355MEUR0.712EUR−2.47%−0.018EUR
Bán Mạnh
121.537K86.534K−0.06EUR2.441KDịch vụ Công nghiệp
ENTERENTERSOFT S.A.
115.2MEUR3.88EUR1.04%0.04EUR
Theo dõi
7903.065K21.260.18EUR370Dịch vụ Công nghệ
IATRATHENS MEDICAL C.S.A. (CR)
120.997MEUR1.370EUR−1.79%−0.025EUR
Mua
2.409K3.3K11.120.13EUR3.04KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EYAPSTHESSALONIKH WATER SUPPLY S.A.
125.598MEUR3.60EUR4.05%0.14EUR
Mua
37.841K136.228K23.220.15EUR333Công ty dịch vụ công cộng
TATTATTICA BANK S.A
134.91MEUR0.0900EUR−0.22%−0.0002EUR
Bán Mạnh
18.97K1.707K−0.37EUR710Tài chính
INTEKIDEAL HOLDINGS S.A.
140.322MEUR3.53EUR0.86%0.03EUR
Mua
14.962K52.816K23.270.15EUR189Dịch vụ Phân phối
INTRKINTRACOM HOLDINGS (CR)
143.272MEUR1.690EUR−1.52%−0.026EUR
Mua
106.274K179.603K1.171.47EUR2.25KDịch vụ Công nghiệp
FOYRKFOURLIS S.A (CR)
155.537MEUR3.010EUR−0.33%−0.010EUR
Mua
14.106K42.459K11.870.27EUR4.01KBán Lẻ
DIMANDDIMAND SA
166.955MEUR14.00EUR1.82%0.25EUR
Theo dõi
2.78K38.92K63Tài chính
PLATTHRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
175.289MEUR3.980EUR−1.73%−0.070EUR
Bán
14.917K59.37K6.460.63EUR1.662KCông nghiệp Chế biến
INLOTINTRALOT S.A. (CR)
183.806MEUR0.500EUR0.00%0.000EUR
Bán
143.458K71.729K−0.12EUR1.84KDịch vụ Công nghệ
EXAEHELLENIC EXCHANGES- ASE S.A
193.415MEUR3.285EUR2.50%0.080EUR
Mua
181.78K597.147K0.14EUR228Tài chính
KRIKRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
198.205MEUR6.00EUR0.00%0.00EUR
Mua
19.257K115.542K48.190.12EUR446Hàng tiêu dùng không lâu bền
ATTICAATTICA HOLDINGS SA
205.879MEUR0.972EUR1.89%0.018EUR
Mua
17.97K17.467K−0.04EUR1.552KVận chuyển
OLTHTHESSALONIKI PORT AUTHORITY
239.904MEUR23.7EUR−0.42%−0.1EUR
Bán
3.147K74.584K11.272.11EUR467Vận chuyển
TELLBANK OF GREECE (CR)
316.845MEUR16.00EUR0.31%0.05EUR
Bán
3.084K49.344K1.863KTài chính
EPSILEPSILON NET S.A. (CR)
346.88MEUR6.40EUR0.00%0.00EUR
Mua
3.419K21.882K28.520.22EUR781Dịch vụ Công nghệ
PPAPIREUS PORT AUTHORITY S.A (CR)
402.5MEUR16.04EUR−0.37%−0.06EUR
Bán
40.98K657.319K8.461.90EUR960Vận chuyển
ADMIEADMIE (IPTO) HOLDING S.A.(CR)
424.349MEUR1.830EUR0.00%0.000EUR
Mua
1.283M2.348M0.15EURCông ty dịch vụ công cộng
SARGR. SARANTIS S.A. (CR)
458.171MEUR6.69EUR−2.19%−0.15EUR
Mua
53.37K357.045K8.730.78EUR2.376KHàng tiêu dùng không lâu bền
AEGNAEGEAN AIRLINES (CR)
466.164MEUR5.16EUR−0.19%−0.01EUR
Mua
15.911K82.101K8.230.63EUR2.445KVận chuyển
QUESTQUEST HOLDING S.A.
489.222MEUR4.600EUR0.77%0.035EUR
Mua
30.867K141.988K10.350.44EUR2.329KDịch vụ Công nghệ
OTOELAUTOHELLAS S.A. (CR)
495.757MEUR10.54EUR1.93%0.20EUR
Theo dõi
12.274K129.368K8.231.26EUR1.109KTài chính
ELHAELVALHALCOR S.A (CR)
599.636MEUR1.656EUR3.63%0.058EUR
Mua
133.042K220.318K4.070.39EUR3.494KSản xuất Chế tạo
ELLAKTORELLAKTOR SA
602.372MEUR1.730EUR0.00%0.000EUR
Sức mua mạnh
53.059K91.792K−0.02EUR7.296KDịch vụ Công nghiệp
EYDAPATHENS WATER SUPPLY S.A. (CR)
740.175MEUR6.90EUR−0.72%−0.05EUR
Bán Mạnh
41.017K283.017K19.680.35EUR2.326KCông ty dịch vụ công cộng
KAREKARELIA TOBACCO COMPANY (CR)
800.4MEUR288EUR−0.69%−2EUR
Mua
1.399K402.912K7.9236.62EUR526Hàng tiêu dùng không lâu bền
GEKTERNAGEK TERNA S.A
958.959MEUR9.90EUR−0.20%−0.02EUR
Mua
89.13K882.387K8.281.20EUR3.7KDịch vụ Công nghiệp
LAMDALAMDA DEVELOPMENT S.A.
987.958MEUR5.600EUR0.18%0.010EUR
Bán
116.612K653.027K−0.42EUR544Tài chính
VIOVIOHALCO SA/NY
1.051BEUR4.130EUR1.35%0.055EUR
Mua
96.392K398.099K3.421.19EUR9.782KKhoáng sản phi năng lượng
TPEIRPIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
1.662BEUR1.3450EUR1.13%0.0150EUR
Theo dõi
1.601M2.153M1.940.69EUR9.493KTài chính
BELAJUMBO S.A. (CR)
2.082BEUR15.16EUR−0.92%−0.14EUR
Mua
117.58K1.783M9.131.68EUR5.618KBán Lẻ
MOHMOTOR OIL HELLAS S.A. (CR)
2.254BEUR20.30EUR−0.59%−0.12EUR
Mua
114.095K2.316M2.249.13EUR2.99KNăng lượng Mỏ
ELPEHELLENIQ ENERGY HOLD.SOC.ANON.
2.323BEUR7.56EUR−0.53%−0.04EUR
Mua
231.207K1.748M1.933.94EUR3.5KNăng lượng Mỏ