Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Hy Lạp có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Hy Lạp sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DOMIKDOMIKI KRITIS S.A. (CR)
+447.15%4.41 EUR+0.23%17.583K0.6569.866M EUR57.120.08 EUR−31.13%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MODAN. VARVERIS-MODA BANGO S.A.
+218.99%2.52 EUR−3.08%3.735K1.1148.906M EUR23.200.11 EUR0.00%Bán Lẻ
INKATINTRAKAT S.A. (CR)
+214.69%5.40 EUR0.00%118.828K0.12866.668M EUR739.730.01 EUR0.00%Truyền thông
CAIROMEZCAIRO MEZZ PLC (CR)
+182.76%0.328 EUR+9.70%1.536M0.6892.42M EUR−0.00 EUR−366.67%0.00%Tài chính
SUNMEZZSUNRISEMEZZ PLC (CR)
+155.51%0.3245 EUR+8.53%439.895K0.9453.409M EUR0.00%Tài chính
EKTEREKTER S.A. (CR)
+141.36%3.91 EUR−1.01%23.093K0.5344.438M EUR7.860.50 EUR+492.85%2.03%Dịch vụ Công nghiệp
LAVILAVIPHARM S.A. (CR)
+117.39%0.950 EUR+2.59%434.19K1.64173.732M EUR139.710.01 EUR−95.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
INTRKINTRACOM HOLDINGS (CR)
+104.29%4.000 EUR0.00%82.265K0.39333.968M EUR3.00%Dịch vụ Công nghiệp
AKRITAKRITAS S.A. (CR)
+96.04%0.990 EUR−1.00%1.458K0.8413M EUR0.791.26 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
BIOSKUNIBIOS HOLDING S.A
+83.82%1.250 EUR−1.19%2.23K0.1221.665M EUR26.820.05 EUR+210.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
EUROCEUROCONSULTANTS S.A. (CR)
+81.96%1.150 EUR+1.77%1.22K0.0617.044M EUR7.170.16 EUR+56.34%0.00%Dịch vụ Thương mại
AVAXAVAX S.A. (CR)
+80.28%1.700 EUR−1.16%98.019K0.38255.113M EUR7.450.23 EUR+2863.64%4.07%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
EVROFEVROFARMA S.A. (CR)
+76.83%1.45 EUR−1.36%17.99K2.3920.1M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KLMK.L.M. S.A. (CR)
+73.08%1.620 EUR−4.14%50.491K0.8167.97M EUR−0.08 EUR−897.59%1.42%Bán Lẻ
INLOTINTRALOT S.A. (CR)
+72.92%1.176 EUR−1.84%975.451K0.55719.244M EUR20.890.06 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
KRIKRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
+70.35%10.80 EUR+2.37%25.62K1.11348.51M EUR12.990.83 EUR+568.03%1.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ENTERENTERSOFT S.A.
+68.86%6.94 EUR+2.97%78.65K1.31202.2M EUR28.750.24 EUR+50.88%1.48%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AEGNAEGEAN AIRLINES (CR)
+67.52%12.48 EUR−1.27%37.556K0.381.14B EUR6.661.87 EUR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
INTEKIDEAL HOLDINGS S.A.
+65.90%6.47 EUR−0.15%25.004K0.43310.788M EUR6.081.06 EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
TPEIRPIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
+62.24%3.884 EUR−0.92%1.883M0.564.9B EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
PETROP. PETROPOULOS S.A. (CR)
+56.19%9.84 EUR+0.61%3.06K0.4764.202M EUR7.681.28 EUR+63.32%2.65%Khách hàng Lâu năm
QUALQUALITY & RELIABILITY S.A.
+54.14%0.894 EUR−0.22%93.292K0.5624.501M EUR−0.01 EUR+66.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
REALCONSREAL CONSULTING S.A. (CR)
+51.85%3.28 EUR+0.92%3.714K0.0969.229M EUR0.92%Dịch vụ Công nghệ
BIOKABIOKARPET S.A. (CR)
+49.46%2.78 EUR−0.71%4.65K0.3367.162M EUR15.900.17 EUR+238.10%0.00%Sản xuất Chế tạo
BLEKEDROSMPLE KEDROS REIC (CR)
+49.11%3.34 EUR0.00%3000.06137.956M EUR−0.14 EUR2.99%Tài chính
MYTILMYTILINEOS S.A. (CR)
+46.75%36.54 EUR−0.54%55.034K0.384.998B EUR3.38%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
XYLEKINTERWOOD-XYLEMPORIA ATENE(CR)
+44.83%0.378 EUR0.00%30.191K0.3613.225M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
EPSILEPSILON NET S.A. (CR)
+44.79%10.28 EUR−2.47%11.725K0.63571.268M EUR31.430.33 EUR+198.45%0.70%Dịch vụ Công nghệ
PPCPUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)
+44.51%11.85 EUR+0.34%159.072K0.384.511B EUR11.521.03 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GEBKAGEN.COMMERCIAL & IND (CR)
+44.44%1.820 EUR+1.11%6.14K0.7943.308M EUR10.660.17 EUR+100.12%4.17%Dịch vụ Phân phối
HAIDEHAIDEMENOS (CR)
+42.86%0.750 EUR−7.41%80.006.756M EUR−0.07 EUR+38.43%0.00%Dịch vụ Thương mại
BELAJUMBO S.A. (CR)
+40.00%27.02 EUR−1.24%40.609K0.343.723B EUR13.302.03 EUR+77.20%1.18%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PROFPROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
+40.00%4.27 EUR0.00%14.982K0.18104.012M EUR27.980.15 EUR+186.84%0.94%Dịch vụ Công nghệ
ETENATIONAL BANK OF GREECE (CR)
+39.11%7.178 EUR−0.99%291.248K0.186.631B EUR5.331.35 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
PERFPERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
+38.85%5.29 EUR+0.38%5.312K0.3172.571M EUR20.150.26 EUR−6.05%0.80%Dịch vụ Công nghệ
PPAPIREUS PORT AUTHORITY S.A (CR)
+37.47%25.35 EUR+0.20%9.267K0.99632.5M EUR9.642.63 EUR+152.95%4.11%Vận chuyển
ATRUSTALPHA TRUST HOLDINGS
+36.54%7.10 EUR0.00%6780.0621.294M EUR3.25%Hỗn hợp
SARGR. SARANTIS S.A. (CR)
+36.16%9.64 EUR+1.15%5.418K0.29609.512M EUR19.610.49 EUR−22.70%1.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SATOKSATO S.A. (CR)
+36.05%0.0585 EUR−10.00%4.2K0.044.246M EUR3.460.02 EUR−10.11%0.00%Khách hàng Lâu năm
EUROBEUROBANK HOLDINGS (CR)
+34.43%1.8820 EUR−0.97%1.102M0.217.063B EUR5.820.32 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MEVAMEVACO S.A. (CR)
+34.42%4.14 EUR0.00%840.0243.47M EUR12.490.33 EUR2.90%Sản xuất Chế tạo
MEDMED S.A.
+32.95%1.170 EUR+0.43%8600.1213.884M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
REVOILREVOIL S.A
+29.29%1.810 EUR−0.28%1.52K0.0739.771M EUR11.480.16 EUR+3.68%2.64%Dịch vụ Phân phối
LAMPSLAMPSA HOTEL CO. (C)
+29.20%29.2 EUR+0.69%700.31619.556M EUR41.180.71 EUR1.38%Dịch vụ Khách hàng
INLIFINTERLIFE S.A.
+27.41%5.02 EUR0.00%4.967K0.9793.211M EUR5.420.93 EUR+19.33%2.39%Tài chính
ASTAKALPHA REAL ESTATE SERVICES(CR)
+27.01%11.05 EUR0.00%2.35K0.72154.7M EUR27.710.40 EUR+80.86%2.35%Tài chính
VIOVIOHALCO SA/NY
+27.00%5.88 EUR−1.34%66.936K0.551.555B EUR16.000.37 EUR−27.99%1.40%Khoáng sản phi năng lượng
OLYMPTECHNICAL OLYMPICS S.A.
+25.89%2.82 EUR+0.71%6.988K0.44113.866M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EXAEHELLENIC EXCHANGES- ASE S.A
+25.21%5.34 EUR+0.19%102.425K0.57321.655M EUR28.060.19 EUR2.94%Tài chính
Sức mua mạnh
ELLAKTORELLAKTOR SA
+24.94%2.705 EUR−0.73%97.288K0.31948.823M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MINMINERVA KNITWEAR S.A. (CB)
+24.76%0.655 EUR0.00%8310.324.061M EUR47.810.01 EUR−77.09%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GEKTERNAGEK TERNA S.A
+23.72%14.50 EUR+0.83%66.38K0.521.39B EUR7.451.95 EUR1.39%Dịch vụ Công nghiệp
PAIRE. PAIRIS S.A (CR)
+23.70%1.305 EUR−0.76%4.05K0.886.537M EUR10.010.13 EUR+18528.57%0.00%Công nghiệp Chế biến
CENTRCENTRIC HOLDINGS S.A.
+21.82%0.374 EUR0.00%32.34K0.6236.989M EUR15.710.02 EUR−20.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ADMIEADMIE (IPTO) HOLDING S.A.(CR)
+20.21%2.320 EUR−0.22%91.769K0.23539.132M EUR9.840.24 EUR+111.29%2.51%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
INTETINTERTECH S.A. INTER TECH
+18.64%1.305 EUR−1.88%1.438K0.4211.205M EUR21.680.06 EUR0.00%Bán Lẻ
ELHAELVALHALCOR S.A (CR)
+18.16%2.160 EUR+0.23%148.107K0.70808.646M EUR12.260.18 EUR−36.71%2.78%Sản xuất Chế tạo
ALPHAALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
+17.55%1.7045 EUR+0.24%2.516M0.614.001B EUR7.250.24 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SPACESPACE HELLAS S.A.(CR)
+17.54%7.64 EUR+0.26%1.029K0.2948.999M EUR11.460.67 EUR+94.86%1.72%Dịch vụ Công nghệ
ALMYALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
+17.49%2.72 EUR−0.73%8.359K0.3488.813M EUR19.210.14 EUR−60.75%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BIOTBIOTER S.A.(CR)
+16.22%0.430 EUR+6.97%13.9K0.296.727M EUR−0.57 EUR−216.27%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
LOGISMOSLOGISMOS S.A. (CR)
+15.94%1.20 EUR+3.45%3410.265.498M EUR39.340.03 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
KEKRKEKROPS HOTEL TOURIST. BUILD
+14.54%1.560 EUR+1.63%7.262K0.4230.399M EUR2.800.56 EUR0.00%Tài chính
DOPPLERDOPPLER S.A. (CR)
+14.19%0.885 EUR+9.94%3.136K1.578.533M EUR−0.01 EUR+3.57%0.00%Sản xuất Chế tạo
ILYDAILYDA S.A. (CR)
+13.71%1.410 EUR−0.35%4450.0912.22M EUR15.930.09 EUR+3060.71%1.41%Dịch vụ Công nghệ
NAKASNAKAS MUSIC
+11.72%2.86 EUR+1.42%820.4017.879M EUR10.740.27 EUR+63.54%7.09%Bán Lẻ
MOHMOTOR OIL HELLAS S.A. (CR)
+11.31%26.76 EUR−1.62%43.144K0.503.003B EUR4.286.25 EUR−31.60%5.92%Năng lượng Mỏ
Mua
ASCOA.S. COMPANY S.A. (CR)
+11.16%2.59 EUR0.00%5.224K1.5833.996M EUR9.210.28 EUR+49.10%4.49%Khách hàng Lâu năm
OPAPOPAP S.A. (CR)
+10.77%16.46 EUR+1.98%181.302K0.685.943B EUR9.711.69 EUR+62.22%13.33%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
KAREKARELIA TOBACCO COMPANY (CR)
+10.26%344 EUR+0.58%100.29943.92M EUR12.1928.21 EUR−19.59%3.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OPTIMAOPTIMA BANK S.A. (CR)
+9.86%7.58 EUR+0.53%20.907K0.42554.773M EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
OTOELAUTOHELLAS S.A. (CR)
+9.77%13.48 EUR−1.03%3.672K0.19653.019M EUR8.281.63 EUR+157.02%4.77%Tài chính
Mua
LAMDALAMDA DEVELOPMENT S.A.
+7.98%6.900 EUR+0.44%68.718K0.411.214B EUR68.110.10 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
KYLOLOULIS FOOD INGREDIENTS S.A.
+7.87%2.88 EUR0.00%1.656K0.5149.306M EUR9.670.30 EUR+322.27%4.17%Công nghiệp Chế biến
FOYRKFOURLIS S.A (CR)
+7.82%4.205 EUR+0.12%16.02K0.19216.309M EUR12.250.34 EUR2.62%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ELBEELVE S.A. (CR)
+6.12%5.20 EUR+2.97%990.4016.703M EUR7.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IATRATHENS MEDICAL C.S.A. (CR)
+5.59%1.795 EUR+0.56%4.992K1.16154.824M EUR17.160.10 EUR−26.34%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CNLCAPCNL CAPITAL E.K.E.S.-AIFM (CR)
+5.37%7.85 EUR+0.64%1.015K2.005.77M EUR23.130.34 EUR+1356.65%3.22%Tài chính
CPICPI S.A. (CR)
+4.94%0.680 EUR+0.59%100.007.086M EUR−0.01 EUR−213.21%0.00%Dịch vụ Phân phối
MOTOCARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
+1.37%2.96 EUR−1.33%3.045K0.3590.278M EUR8.730.34 EUR3.03%Bán Lẻ
KORDEKORDELLOS CH.BROS S.A.(CR)
+0.96%0.634 EUR0.00%22.99K0.9613.456M EUR−0.04 EUR−117.76%3.15%Khoáng sản phi năng lượng
LANACLANAKAM S.A. (CR)
+0.93%1.08 EUR+1.89%4920.276.296M EUR26.930.04 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
NAYPNAFPAKTOS TEXTILE IND.
+0.90%1.12 EUR0.00%1110.0312.891M EUR−0.08 EUR−245.29%0.00%Công nghiệp Chế biến
VOSYSVOGIATZOGLOY S.A. (CR)
+0.88%2.30 EUR0.00%500.0814.547M EUR7.720.30 EUR+85.67%6.65%Khách hàng Lâu năm
KYRIKIRIAKOULIS SHIPPING S.A.
+0.85%1.180 EUR−0.84%53.95K1.099.038M EUR−0.19 EUR−381.56%0.00%Vận chuyển
QUESTQUEST HOLDING S.A.
+0.58%5.22 EUR+0.19%12.912K0.32558.345M EUR13.410.39 EUR−11.74%3.84%Dịch vụ Công nghệ
MOYZKEL. D. MOUZAKIS S.A. (CR)
+0.40%0.745 EUR−9.15%5000.1226.394M EUR−0.14 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
PAPPAPOUTSANIS S.A.
−0.41%2.45 EUR0.00%10.383K0.8466.392M EUR30.140.08 EUR−51.38%2.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ELINELINOIL S.A. (CR)
−2.12%2.31 EUR−0.86%1.619K0.3155.25M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
ATTICAATTICA HOLDINGS SA
−3.42%2.26 EUR−0.88%37.835K0.54554.414M EUR9.590.24 EUR2.19%Vận chuyển
ORILINAORILINA PROPERTIES R.E.I.C(CR)
−3.47%0.917 EUR−0.33%11.305K0.4696.6M EUR12.490.07 EUR+169.85%0.00%Tài chính
ELPEHELLENIQ ENERGY HOLD.SOC.ANON.
−3.84%8.27 EUR+0.85%351.198K0.832.506B EUR10.970.75 EUR−80.86%9.76%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ELSTRELASTRON S.A.
−5.58%2.54 EUR+1.20%3.849K0.1746.211M EUR15.150.17 EUR−76.16%8.05%Sản xuất Chế tạo
BRIQBRIQ PROPERTIES REIC (CR)
−6.07%1.935 EUR+0.26%14.4K0.5468.334M EUR7.540.26 EUR−19.71%5.42%Tài chính
PLATTHRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
−6.39%4.175 EUR−0.60%9.16K0.39181.781M EUR12.550.33 EUR−46.96%6.26%Công nghiệp Chế biến
AVEAVE S.A
−6.55%0.514 EUR+0.78%1.4K0.1479.129M EUR−0.05 EUR−202.21%0.00%Dịch vụ Phân phối
AIAATHENS INTER/NAL AIRPORT SA
−7.35%8.709 EUR+0.30%62.779K0.072.605B EURVận chuyển
Bán Mạnh
HTOHELLENIC TELECOM. ORG. (CR)
−8.38%13.56 EUR+0.74%172.476K0.405.6B EUR10.791.26 EUR+41.38%4.37%Truyền thông
Theo dõi
EYAPSTHESSALONIKH WATER SUPPLY S.A.
−8.64%3.28 EUR−1.20%1.738K0.09120.516M EUR−0.11 EUR−129.98%6.58%Công ty dịch vụ công cộng
ACAGAUSTRIACARD HOLDINGS AG (CB)
−8.84%5.98 EUR−0.17%7.633K0.21217.76M EUR0.42%Tài chính