Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Hy Lạp

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường chứng khoán Hy Lạpphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Ticker
Lợi suất cổ tức dự phóng
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ASTAKALPHA ASTIKA AKINHTA S.A. (CR)
44.88%7.62EUR−3.05%−0.24EUR
Theo dõi
97739106.68MEUR130Tài chính
QUESTQUEST HOLDING S.A.
26.67%5.25EUR0.96%0.05EUR
Mua
27.341K143.54K562.632MEUR11.790.44EUR2.329KDịch vụ Công nghệ
ELSTRELASTRON S.A.
10.83%2.42EUR5.68%0.13EUR
Sức mua mạnh
41.952K101.524K44.554MEUR2.780.82EUR200Sản xuất Chế tạo
ELPEHELLENIQ ENERGY HOLD.SOC.ANON.
9.84%7.62EUR2.97%0.22EUR
Sức mua mạnh
343.625K2.618M2.329BEUR1.883.94EUR3.5KNăng lượng Mỏ
VOSYSVOGIATZOGLOY S.A. (CR)
8.64%2.20EUR5.77%0.12EUR
Sức mua mạnh
26658513.915MEUR6.680.31EUR187Khách hàng Lâu năm
NAKASNAKAS MUSIC
7.83%2.30EUR0.00%0.00EUR
Mua
1K2.3K14.582MEUR18.710.12EUR356Bán Lẻ
ATRUSTALPHA TRUST MUTUAL FUND MAN SA
7.29%4.70EUR2.17%0.10EUR
Mua
3361.579K14.096MEURHỗn hợp
MERKOMERMEREN KOMBINAT AD PRILE
7.15%47.8EUR1.70%0.8EUR
Theo dõi
442.103K190.435MEUR15.213.09EUR284Khoáng sản phi năng lượng
OLTHTHESSALONIKI PORT AUTHORITY
6.25%24.0EUR0.42%0.1EUR
Mua
1.132K27.168K241.92MEUR11.312.11EUR467Vận chuyển
EYAPSTHESSALONIKH WATER SUPPLY S.A.
6.11%3.58EUR0.56%0.02EUR
Mua
9.517K34.071K129.954MEUR23.890.15EUR333Công ty dịch vụ công cộng
OPAPOPAP S.A. (CR)
5.88%13.60EUR1.04%0.14EUR
Sức mua mạnh
629.37K8.559M4.917BEUR12.881.04EUR1.612KDịch vụ Khách hàng
ASCOA.S. COMPANY S.A. (CR)
5.39%2.16EUR0.47%0.01EUR
Mua
6.209K13.411K28.352MEUR10.200.21EUR72Khách hàng Lâu năm
PETROP. PETROPOULOS S.A. (CR)
4.92%6.10EUR−0.33%−0.02EUR
Mua
6.315K38.522K40.044MEUR7.000.87EUR166Khách hàng Lâu năm
MOHMOTOR OIL HELLAS S.A. (CR)
4.91%22.54EUR1.99%0.44EUR
Mua
133.062K2.999M2.489BEUR2.429.13EUR2.99KNăng lượng Mỏ
BELAJUMBO S.A. (CR)
4.59%16.77EUR1.57%0.26EUR
Mua
165.901K2.782M2.282BEUR9.851.68EUR5.618KBán Lẻ
OTOELAUTOHELLAS S.A. (CR)
4.47%10.28EUR−0.19%−0.02EUR
Bán
24.285K249.65K492.88MEUR8.191.26EUR1.109KTài chính
ELTONELTON CHEMICALS S.A. (CR)
4.46%2.24EUR1.36%0.03EUR
Sức mua mạnh
22.483K50.362K59.876MEUR4.780.46EUR256Dịch vụ Phân phối
GEBKAGEN.COMMERCIAL & IND (CR)
4.40%1.250EUR4.17%0.050EUR
Sức mua mạnh
7.955K9.944K30.075MEUR7.060.17EUR90Dịch vụ Phân phối
KORDEKORDELLOS CH.BROS S.A.(CR)
4.08%0.490EUR1.03%0.005EUR
Mua
19.165K9.391K10.4MEUR2.430.20EUR82Khoáng sản phi năng lượng
EYDAPATHENS WATER SUPPLY S.A. (CR)
4.01%6.99EUR2.04%0.14EUR
Mua
37.523K262.286K744.435MEUR19.390.35EUR2.326KCông ty dịch vụ công cộng
EXAEHELLENIC EXCHANGES- ASE S.A
3.97%3.820EUR0.00%0.000EUR
Mua
116.973K446.837K230.529MEUR0.14EUR228Tài chính
TELLBANK OF GREECE (CR)
3.95%17.00EUR0.00%0.00EUR
Mua
1.411K23.987K337.703MEUR1.863KTài chính
ELINELINOIL S.A. (CR)
3.84%1.920EUR0.52%0.010EUR
Mua
5.5K10.56K45.528MEUR259Dịch vụ Phân phối
BRIQBRIQ PROPERTIES REIC (CR)
3.83%1.960EUR0.51%0.010EUR
Mua
14.945K29.292K69.396MEUR6.100.32EUR8Tài chính
HTOHELLENIC TELECOM. ORG. (CR)
3.81%15.00EUR2.74%0.40EUR
Mua
754.929K11.324M6.429BEUR12.901.13EUR11.453KTruyền thông
BLEKEDROSMPLE KEDROS REIC (CR)
3.66%2.25EUR0.45%0.01EUR
Mua
14.607K32.866KTài chính
PPAPIREUS PORT AUTHORITY S.A (CR)
3.60%17.44EUR1.28%0.22EUR
Sức mua mạnh
20.256K353.265K436MEUR9.051.90EUR960Vận chuyển
ADMIEADMIE (IPTO) HOLDING S.A.(CR)
3.50%1.950EUR3.39%0.064EUR
Sức mua mạnh
1.298M2.531M452.175MEURCông ty dịch vụ công cộng
KLMK.L.M. S.A. (CR)
3.48%0.690EUR2.99%0.020EUR
Mua
133.057K91.809K27.751MEUR69.070.01EUR338Bán Lẻ
LYKINFORM P.LYKOS HOLD. S.A. (CR)
3.37%2.53EUR−2.69%−0.07EUR
Mua
13.889K35.139K52.063MEUR508Dịch vụ Thương mại
KRIKRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
3.27%6.12EUR−2.86%−0.18EUR
Bán
20.942K128.165K202.169MEUR50.600.12EUR446Hàng tiêu dùng không lâu bền
INLIFINTERLIFE S.A.
3.11%3.86EUR0.00%0.00EUR
Mua
5202.007K71.672MEUR145Tài chính
FOYRKFOURLIS S.A (CR)
2.97%3.700EUR0.00%0.000EUR
Mua
82.048K303.578K190.558MEUR14.540.27EUR4.01KBán Lẻ
EKTEREKTER S.A. (CR)
2.53%1.600EUR4.92%0.075EUR
Mua
83.402K133.443K18MEUR50.660.03EUR44Dịch vụ Công nghiệp
KYLOLOULIS FOOD INGREDIENTS S.A.
2.40%2.50EUR3.73%0.09EUR
Mua
4.221K10.553K42.801MEUR23.040.10EUR348Công nghiệp Chế biến
ENTERENTERSOFT S.A.
2.33%3.86EUR−0.77%−0.03EUR
Mua
13.01K50.219K115.8MEUR21.540.18EUR370Dịch vụ Công nghệ
PLAISPLAISIO COMPUTERS S.A. (CR)
2.18%4.58EUR0.00%0.00EUR
Mua
1.59K7.282K101.107MEUR12.170.38EUR1.491KBán Lẻ
KEPENFLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)
2.14%2.20EUR−4.35%−0.10EUR
Bán Mạnh
1.432K3.15K14.74MEUR15.540.15EUR128Công nghiệp Chế biến
SARGR. SARANTIS S.A. (CR)
2.00%7.45EUR−0.67%−0.05EUR
Mua
16.95K126.278K499.031MEUR9.570.78EUR2.376KHàng tiêu dùng không lâu bền
SPACESPACE HELLAS S.A.(CR)
1.92%6.26EUR−0.95%−0.06EUR
Mua
2.926K18.317K40.254MEUR8.070.78EUR719Dịch vụ Công nghệ
KTILAKOSTAS LAZARIDIS S.A. (CR)
1.81%1.66EUR0.00%0.00EUR
Mua
25041529.909MEUR10.180.16EUR62Hàng tiêu dùng không lâu bền
MYTILMYTILINEOS S.A. (CR)
1.76%23.80EUR2.94%0.68EUR
Sức mua mạnh
280.514K6.676M3.238BEUR3.41EURCông ty dịch vụ công cộng
MOTOCARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
1.72%2.33EUR0.43%0.01EUR
Mua
29.635K69.05K68.019MEUR8.910.26EUR250Bán Lẻ
ELHAELVALHALCOR S.A (CR)
1.69%1.770EUR1.72%0.030EUR
Sức mua mạnh
190.942K337.967K664.178MEUR4.440.39EUR3.494KSản xuất Chế tạo
TENERGYTERNA ENERGY S.A. (CR)
1.68%20.28EUR−1.07%−0.22EUR
Bán
74.356K1.508M2.345BEUR30.620.67EUR355Công ty dịch vụ công cộng
FLEXOFLEXOPACK S.A.
1.62%8.40EUR4.35%0.35EUR
Sức mua mạnh
1.16K9.744K98.268MEUR6.761.20EUR457Công nghiệp Chế biến
VIOVIOHALCO SA/NY
1.53%4.600EUR5.02%0.220EUR
Sức mua mạnh
264.596K1.217M1.183BEUR3.671.19EUR9.782KKhoáng sản phi năng lượng
REALCONSREAL CONSULTING S.A. (CR)
1.42%2.11EUR1.44%0.03EUR
Theo dõi
2.202K4.646KDịch vụ Công nghệ
PERFPERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
0.91%3.95EUR1.28%0.05EUR
Mua
7.868K31.079K54.394MEUR13.430.29EUR132Dịch vụ Công nghệ
PROFPROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
0.56%2.880EUR−0.69%−0.020EUR
Mua
24.771K71.34K69.552MEUR29.000.10EUR177Dịch vụ Công nghệ
EPSILEPSILON NET S.A. (CR)
0.52%6.74EUR1.81%0.12EUR
Mua
76.475K515.442K365.308MEUR29.500.22EUR781Dịch vụ Công nghệ
PLATTHRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
0.06%4.395EUR1.50%0.065EUR
Mua
34.968K153.684K190.221MEUR6.900.63EUR1.662KCông nghiệp Chế biến