Các công ty của Hy Lạp có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Hy Lạp sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OPAPOPAP S.A. (CR)
11.51%16.18 EUR+0.56%144.867 K0.515.925 B EUR14.441.12 EUR−32.41%13.37%Dịch vụ Khách hàng
Mua
PETROP. PETROPOULOS S.A. (CR)
10.39%8.38 EUR+0.72%10.6 K0.2454.618 M EUR6.801.23 EUR+19.29%3.12%Khách hàng Lâu năm
NAKASNAKAS MUSIC
9.93%2.72 EUR−0.73%4491.0517.245 M EUR10.240.27 EUR+42.34%7.35%Bán Lẻ
ELPEHELLENIQ ENERGY HOLD.SOC.ANON.
9.85%8.160 EUR+0.43%124.928 K0.502.483 B EUR5.221.56 EUR−46.29%9.85%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
PLATTHRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
6.78%3.915 EUR+0.90%9.238 K0.32167.931 M EUR11.760.33 EUR−46.96%6.78%Công nghiệp Chế biến
ELTONELTON CHEMICALS S.A. (CR)
6.49%1.860 EUR+0.65%9.15 K0.9149.397 M EUR6.49%Dịch vụ Phân phối
OLTHTHESSALONIKI PORT AUTHORITY
6.44%22.7 EUR+0.89%870.09226.8 M EUR6.44%Vận chuyển
VOSYSVOGIATZOGLOY S.A. (CR)
6.27%2.40 EUR−1.64%2900.2715.433 M EUR6.27%Khách hàng Lâu năm
MOHMOTOR OIL HELLAS S.A. (CR)
6.17%26.22 EUR+0.46%41.38 K0.462.882 B EUR3.537.42 EUR−15.69%6.17%Năng lượng Mỏ
Mua
PPAPIREUS PORT AUTHORITY S.A (CR)
5.58%23.95 EUR−0.21%2.873 K0.26600 M EUR8.962.67 EUR+81.83%4.33%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BRIQBRIQ PROPERTIES REIC (CR)
5.42%1.910 EUR−1.04%25.06 K0.8068.334 M EUR4.780.40 EUR+26.77%5.42%Tài chính
OTOELAUTOHELLAS S.A. (CR)
5.31%13.26 EUR+0.61%7.722 K0.22631.923 M EUR8.261.61 EUR+56.73%4.93%Tài chính
Mua
MEDICMEDICON HELLAS S.A. (CR)
5.28%2.90 EUR0.00%7790.1512.817 M EUR5.28%Công nghệ Sức khỏe
AVAXAVAX S.A. (CR)
5.17%1.392 EUR+2.81%100.772 K0.47200.827 M EUR5.17%Dịch vụ Công nghiệp
EXAEHELLENIC EXCHANGES- ASE S.A
4.90%4.945 EUR+0.92%65.799 K0.54295.705 M EUR22.010.22 EUR+61.54%3.19%Tài chính
Sức mua mạnh
GEBKAGEN.COMMERCIAL & IND (CR)
4.69%1.640 EUR+2.50%1.055 K0.2038.496 M EUR11.100.15 EUR+21.55%4.69%Dịch vụ Phân phối
ASCOA.S. COMPANY S.A. (CR)
4.51%2.59 EUR+0.39%150.0133.865 M EUR4.51%Khách hàng Lâu năm
TELLBANK OF GREECE (CR)
4.48%14.40 EUR−4.00%11.613 K1.11297.973 M EUR4.48%Tài chính
HTOHELLENIC TELECOM. ORG. (CR)
4.23%13.94 EUR+0.07%230.621 K0.485.796 B EUR11.101.26 EUR+41.38%4.23%Truyền thông
Theo dõi
MOTOCARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
4.20%2.890 EUR+1.05%17.716 K1.1686.065 M EUR3.18%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
QUESTQUEST HOLDING S.A.
3.87%5.22 EUR+0.97%76.36 K1.66554.059 M EUR12.450.42 EUR+8.06%3.87%Dịch vụ Công nghệ
ASTAKALPHA REAL ESTATE SERVICES(CR)
3.59%7.50 EUR+3.59%3510.34101.36 M EUR3.59%Tài chính
BELAJUMBO S.A. (CR)
3.58%26.48 EUR+2.72%492.957 K2.643.508 B EUR1.25%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MYTILMYTILINEOS S.A. (CR)
3.48%36.36 EUR+2.08%232.876 K0.714.846 B EUR8.204.44 EUR+271.97%3.48%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EVROFEVROFARMA S.A. (CR)
3.40%1.535 EUR+4.42%1.738 K0.0920.1 M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KAREKARELIA TOBACCO COMPANY (CR)
3.39%348 EUR0.00%10.04960.48 M EUR12.3528.18 EUR−23.06%3.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ATRUSTALPHA TRUST HOLDINGS
3.13%7.44 EUR+1.09%7800.7822.073 M EUR3.13%Hỗn hợp
ATTICAATTICA HOLDINGS SA
3.08%2.26 EUR−0.44%77.376 K2.96551.983 M EUR8.040.28 EUR2.20%Vận chuyển
REVOILREVOIL S.A
3.07%1.515 EUR−3.19%35.2 K2.2034.293 M EUR3.07%Dịch vụ Phân phối
FOYRKFOURLIS S.A (CR)
3.04%3.950 EUR0.00%34.746 K0.42203.434 M EUR10.510.38 EUR+72.62%2.78%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PLAKRCRETE PLASTICS S.A. (CR)
2.92%15.4 EUR0.00%230.04421.347 M EUR2.92%Công nghiệp Chế biến
PAPPAPOUTSANIS S.A.
2.68%2.64 EUR+0.76%6.516 K0.2770.998 M EUR17.440.15 EUR+36.64%1.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ADMIEADMIE (IPTO) HOLDING S.A.(CR)
2.65%2.195 EUR0.00%488.905 K1.81508.987 M EUR9.310.24 EUR+111.29%2.65%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
INLIFINTERLIFE S.A.
2.55%4.70 EUR−0.21%2.824 K0.5987.455 M EUR2.55%Tài chính
MASTIHAMEDITERRA S.A. (CR)
2.48%1.56 EUR0.00%5000.0911.388 M EUR2.48%Bán Lẻ
KEPENFLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)
2.45%1.92 EUR0.00%650.1112.864 M EUR2.45%Công nghiệp Chế biến
PPCPUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)
2.29%10.96 EUR+0.27%359.167 K0.684.175 B EUR10.661.03 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ELHAELVALHALCOR S.A (CR)
2.21%1.822 EUR+0.55%97.896 K0.53679.938 M EUR23.970.08 EUR−74.46%3.31%Sản xuất Chế tạo
TENERGYTERNA ENERGY S.A. (CR)
2.18%17.74 EUR+1.95%206.152 K0.962.051 B EUR2.18%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EKTEREKTER S.A. (CR)
2.05%4.015 EUR+2.82%19.824 K0.6443.931 M EUR2.05%Dịch vụ Công nghiệp
FLEXOFLEXOPACK S.A.
1.92%8.10 EUR+3.85%5130.7091.828 M EUR1.92%Công nghiệp Chế biến
SPACESPACE HELLAS S.A.(CR)
1.88%7.26 EUR+3.71%2.753 K1.8145.012 M EUR1.88%Dịch vụ Công nghệ
PREMIAPREMIA PROPERTIES
1.80%1.132 EUR+0.53%63.367 K1.3098.105 M EUR13.590.08 EUR−54.56%1.80%Tài chính
KRIKRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
1.79%11.30 EUR+0.89%9.583 K0.35369.983 M EUR13.590.83 EUR+568.03%1.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
VIOVIOHALCO SA/NY
1.61%5.26 EUR−0.38%95.536 K0.561.356 B EUR28.260.19 EUR−75.26%1.61%Khoáng sản phi năng lượng
ACAGAUSTRIACARD HOLDINGS AG (CB)
1.59%6.34 EUR+0.63%13.928 K1.05229.029 M EUR14.570.44 EUR0.40%Tài chính
ILYDAILYDA S.A. (CR)
1.36%1.505 EUR+2.03%13.839 K1.0012.738 M EUR1.36%Dịch vụ Công nghệ
SARGR. SARANTIS S.A. (CR)
1.32%11.40 EUR+0.88%93.737 K1.47722.716 M EUR19.330.59 EUR−1.93%1.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ENTERENTERSOFT S.A.
1.27%7.85 EUR0.00%6180.10235.5 M EUR30.320.26 EUR+35.76%1.27%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
LAMPSLAMPSA HOTEL CO. (C)
1.25%32.0 EUR0.00%2591.28683.648 M EUR1.25%Dịch vụ Khách hàng
PROFPROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
1.01%4.040 EUR+2.02%37.575 K0.6396.46 M EUR25.910.16 EUR+71.51%1.01%Dịch vụ Công nghệ
REALCONSREAL CONSULTING S.A. (CR)
0.82%3.57 EUR−1.92%5.282 K0.2377.536 M EUR0.82%Dịch vụ Công nghệ
EPSILEPSILON NET S.A. (CR)
0.81%9.53 EUR+4.15%10.639 K0.38495.93 M EUR0.81%Dịch vụ Công nghệ
PERFPERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
0.78%5.40 EUR+0.56%29.012 K1.1173.949 M EUR0.78%Dịch vụ Công nghệ
EYDAPATHENS WATER SUPPLY S.A. (CR)
0.36%5.56 EUR+0.36%15.073 K0.41590.01 M EUR0.36%Công ty dịch vụ công cộng